Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Frederikshavn, afhentning af blodprodukter

Regionshospital Nordjylland

 

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Klinisk Biokemi, Frederikshavn er på hverdage bemandet fra kl. 7.00 til 17.00 og i weekend og helligdage fra kl. 8.30 til 16.30. I de tidsrum, hvor der er bemandet benyttes telefonnummer 976 42123.

Erytrocytsuspension

Ved afhentning af en erytrocytsuspension på Klinisk Biokemisk Afdeling, Frederikshavn medbringes patientens cpr-nummer.

Erytrocytsuspensionen hentes umiddelbart før anvendelse. Som hovedregel hentes kun én komponent ad gangen. Erytrocytsuspensioner udleveres af laboratoriets personale, når der er bemandet.

 

Når Klinisk Biokemisk Afdeling er ubemandet kan forhåndsreserverede erytrocytsuspensioner hentes af personale fra kliniske afdelinger.

Ved akut udlevering kontaktes vagthavende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hjørring (se vagtskema). Herfra sendes en erytrocytsuspension ad gangen.

 

Ved forhåndsreserverede erytrocytkomponenter anvendes nedenstående procedure.

 

  • • 

Find den reserverede erytrocytsuspension i blodkøleskabet hylde 2 mærket ”Reserveret blod”. Erytrocsuspensionen er vedhæftet en transfusionsjournal og kvitteringsseddel.

 

  • • 

Kontroller patientens cpr-nummer op mod kvitteringsseddel

 

  • • 

Kvitteringsseddel fjernes og udfyldes med dato, klokkeslæt og brugernavn på den der henter.

 

  • • 

Den udfyldte kvitteringsseddel efterlades i postkasse ved blodkøleskab og erytrocytsuspension og transfusionsjournal medbringes på afdelingen.

 

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og derivater bestilles ved Klinisk Immunologisk afdeling, Aalborg på tlf. 976 65550.

 

Ved bestilling oplyses:

• Rekvirerende afdeling

• Patientens navn og cpr-nummer

• Antal komponenter

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og derivater sendes fra Aalborg med en taxa til afdelingen. Taxa er instrueret i at aflevere transportkasse direkte til personalet.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter, hvor disse er nærmere beskrevet.

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab.

Blodkomponenten skal være indgivet inden for 4 timer fra udleveringstidspunktet. Tidspunkt fremgår af transfusionsjournal, gælder dog ikke ved forhåndsreserverede.

Returnering

Erytrocytsuspension som afhentes, men alligevel ikke anvendes, skal returneres til Klinisk Biokemi, men må ikke lægges tilbage i blodkøleskab uden aftale med personale fra Klinisk Biokemi. Såfremt erytrocytsuspensionen har været uden for blodkøleskab i mere end 30 min, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt Frisk frosset plasma eller trombocytsuspension returneres straks til Klinisk Biokemi.

Udlevering i plomberede kølekasser

Operationsafdelinger kan ved behov bestille erytrocytsuspensioner – det samme gælder ved overflytning af patienter. Se tidspunkter og telefonnumre ved bemanding og ikke bemanding under afsnit "Erytrocytsuspension" først i dokument.

Erytrocytsuspensionerne bliver pakket i plomberet kølekasse.

For udlevering og transport i plomberet kølekasse gælder særlige regler med hensyn til holdbarhed – se information på kassens følgeseddel.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test eller BF-test ikke kan afventes, kan der hentes nødblod på vital indikation.

 

  • • 

I blodkøleskabets øverste hylde findes et lager bestående af 0 RhD neg erytrocytsuspensioner mærket "Nødblod". Disse er vedhæftet transfusionsjournaler uden navn og cpr-nummer.

 

  • • 

Tag det ønskede antal nødblod.

 

  • • 

På lagerlisten skrives patientens navn og cpr-nummer og udfyld gerne med dato, klokkeslæt, afdeling og brugernavn.

 

  • • 

Husk at kontakte vagthavende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hjørring (se vagtskema), når nødblod hentes. Informér om patientens navn, cpr-nummer og eller erstatningscpr-nummer.

 

  • • 

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.

 

Den udfyldte transfusionsjournal returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling senest 48 timer efter transfusionen.

 

Yderligere information kan findes i dokumentet: Nødblod