Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lapplastik

 

Formålet:

At lukke defekter i hud, hvor direkte suturering ikke kan opnås eller for at undgå stramning, som kan ændre fx ansigtsmimik eller anden bevægelighed. Ved huddefekter med blottet brusk, knogle eller sener, er der klar indikation for lapplastik, frem for transplantat, da transplantat vil have svært ved at fæstne sig, pga. manglende blodforsyning.

Ligeledes bruges lapplastik til at rekonstruere legemsdele, da lappen kan indeholde fedtlag og muskel til opbygning af konturer (eks. næse, mamma med latissimus dorsi lap/Diep).

Definition på de forskellige lapplastikker

Den overordnede definition på lapplastik:

Et vævsstykke som forflyttes med bevaret blodforsyning fra et sted på kroppen til et andet.

Klargøring til operation ved GA

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Narkosetilsyn

Indlæggelsessamtale ved sygeplejerske, som dokumentes i EPJ. Pt. skal informeres grundigt omkring forventelig ændring af kroppens eller ansigtets udseende. Body image.

Kroppen og specielt ansigtet kan have stor betydning for individets identitet og sygeplejerskens opgave er at så vidt muligt at forberede pt. på denne ændring.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning, EKG og røntgen.

Præoperativt

Den patientansvarlige sygeplejerske (PAS) modtager patienten om morgenen til indlæggelse.

Sygeplejersken identificerer patienten med armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Patienten klargøres til operation i henhold til standard. Undlad præoperativ rasering. Specielt ved ansigtskirurgi er rasering ikke hensigtsmæssig, da det er vigtigt for kirurgen, at kunne se hårgrænser og skægvækst i forbindelse med omfordeling af væv i ansigtet.  

Evt. rasering foregår først på operationsstuen, - efter kirurgens anvisning

Præmedicin gives og dokumenteres i EPJ.

Postoperative observationer

Der observeres iht. vores standard.

Lappen

Ved ankomst fra OP/opvågningen skal det sikres at lappen er fri for forbinding, så observationer er tilgængelige. Optimal blodforsyning sikres, fx fjernes strammende trusser/ BH, briller, stram forbinding.

Patienten skal desuden lejres, så der ikke kommer afklemning af blodforsyning til lap. Lap skal være total fri for tryk.

Er lappen kold og bleg kan det være udtryk for dårlig blodforsyning. Lappen er i risiko for at gå til grunde med dårlig blodforsyning.

Lappen vurderes flere gange i hver vagt med henblik på følgende observationer.

Lappen skal observeres for kapillærrespons, temperatur samt farve.

Ved al lapplastik er det vigtigt at holde vævet varmt, således karrene er dilaterede.

Er lappen blålig og spændt, men med fin kapillærrespons, kan det være udtryk for venøs stase, og der kan malkes forsigtigt med to fingre op mod lappens base.

Er lappen ødematøs og tiltagende spændt, og med tydelig forsinket kapillærrespons, kan der være hæmatom der skal udtømmes, enten ved afklipning af et par suturer eller ved re-operation. Status konfereres med en læge.

Forbindingen kontrolleres for gennemsivning

Det er naturligt at det siver lidt fra cikatricerne, og der soigneres blot med sterile krøller.

Donorsted

Donorsted forekommer enten som en cikatrice eller et transplantat. Cikatricen skal observeres som enhver anden cikatrice, og ligeledes transplantatet på vanlig vis.

Dræn

Patienten kan være udstyret med dræn og dette observeres efter vanlig procedure, men hensyn til farve, mængde og produktion.

Smerter

Patienten VAS-scores ved ankomst til afdeling, og derefter ved aktuelle smerter. Der VAS- scores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Udskrivning/planen

Plan for mobilisering afgøres af den enkelte kirurg ud fra hvert enkelt indgreb. (F.eks. er der ordineret TL i flere dage, ved store lapplastikker på abdomen eller på underekstremiteter).

Mobilisering efter lapplastik i ansigtet, gælder samme regime som ved andre ansigtskirurgier.

Ved lapplastikker i ansigtet, er det nogle gange en fordel at lave lappen tyk, for efterfølgende at skabe ønskede konturer, så resultatet bliver så naturligt som muligt (fx udtynding af pandelap anvendt til rekonstruktion af næse) Herved er der tale om efterfølgende korrektioner enten ambulant på excisionsstuen eller som operation i GA. Dette vurderer lægen efter 3 måneders kontrol.

Udskrivelse:

Patienten får inden udskrivelsen repeteret forholdsregler i forhold til lappens sårbarhed. Evt. brug af briller kan være uhensigtsmæssigt og skal måske endda undlades helt. Det er vigtigt at patienten er informeret om hvor blodforsyningen løber, for at kunne være opmærksom på tryk og afklemning heraf. Der skal gives grundig information om, hvad patienten må og ikke må.

Patienten får repeteret hygiejneprincipper samt infektionstegn
Der kan være behov for at kontakte hjemmeplejen til kontrol af lap og evt. sårpleje.

Der udleveres tid i sygeplejeambulatoriet til sutur seponering.

Tidspunkt for sutur seponering afhænger af lappens placering samt hvorvidt lappen har fæstnet sig.

Patienten skal tilbydes en kontroltid, såfremt opererende læge har journalført dette.