Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vågen fiberoptisk intubation af voksne

Indikation1

Kontraindikation1

Patientinformation, informeret samtykke og dokumentation1

Fremstilling1

Monitorering2

Lejring2

Anlæggelse2

Nasalintubation (teknik)2

Ekstubation2

Observation efter ekstubation2

Komplikation2

Reference3

Indikation

Tidligere erkendt, eller forventet vanskelig intubation.

Kontraindikation

Ingen.

Patientinformation, informeret samtykke og dokumentation

Der skal anføres en indikation i patientjournalen eller på anæstesiskemaet.

Proceduren er omfattet af regler om informeret samtykke, patienten skal dermed informeres om teknik inklusiv den ubehagelige smag af slimhindeanalgesi og mulige alvorlige komplikationer.

Ved en ikke-planlagt vågen fiberoptisk intubation (se vejledningen uventet vanskelig intubation) skal patienten om muligt informeres og give samtykke.

Patientinformation og indhentning af informeret samtykke påhviler den for proceduren ansvarlige sundhedsperson.

Informeret samtykke samt dato for proceduren skal dokumenteres.

På anæstesiskema beskrives proceduren.

Fremstilling

  • • Spiral- eller portextube 5,5-6,5

  • • Fiberbronkoskop

  • • Mundspærre

  • • Xylocain® 2 % med spraystav

  • • Lidokain 4 %

  • • Antidug

  • • Robinul®

  • • Hospitalssprit

  • • Destilleret vand

Monitorering

EKG, BT, SpO2.

Lejring

Rygleje. Hoved ekstenderet i forbindelse med intratrakeal injektion.

Anlæggelse

Forudsætning for en vellykket og en for patienten acceptabel intubation er en god slimhindeanalgesi fra oropharynx til trachea og en passende sedation (for eksempel Dormicum® – Haldid®).

Til overfladeanalgesi anvendes intratrakeal injektion via membrana cricothyreoidea (blå kanyle) med lidokain 4% 2-3 ml. Vigtigt at fiksere kanylen i forbindelse med injektion (cave oesophaguspunktur). Andre metoder til slimhindeanalgesi er inhalation af lidokain via system 22 (lidokain 4% 4 ml + metaoxedrin 1 ml), eller fortløbende injektion af lidokain 4% via skopets injektionskanal. Endvidere vigtigt, at patienten ikke oversederes, da teknikken fordrer bevaret spontan respiration og bevaret tonus i svælgmuskulatur.

Spytsekretion kan om ønsket nedsættes ved injektion af Robinul® 0,2 mg i.v.

Oral intubation anbefales, i modsætning til nasal intubation, da førstnævnte er mindre traumatiserende (næseblødning, ubehag).

Der anvendes trakealtube maksimalt størrelse 6,5, som indvendigt sprayes med lidokain. Fiberskopet føres gennem tuben og indføres oralt gennem ”bideklods”, placeret mellem fortænder. Skopet fremføres i midtlinjen til position i hypopharynx, hvorefter det via skopets optik nedføres i trachea. Tuben avanceres over skopet. Ved eventuel modstand svarende til larynxindgangen forsøges rotation af tuben. Kan tuben ikke passere ved et let tryk, startes forfra med en mindre tube.

Nasalintubation (teknik)

Næsekaviteten med bedst luftpassage vælges. Der etableres slimhindeanalgesi med Xylocain® 2 % og spraystav. Fiberskopet indføres og avanceres forsigtigt (cave: blødning) til position i trachea. Herefter som ved oral intubation.

Når tuben er verificeret korrekt beliggende, induceres anæstesien til passende niveau.

Ekstubation

Skærpet opmærksomhed omkring gældende ekstubationskriterier er opfyldt.

Observation efter ekstubation

Slimhindeanalgesi er svundet efter cirka 1 time, hvorefter almindelige retningslinjer for drikke og føde er gældende.

Komplikation

Hæshed, halssmerte og synkebesvær som efter konventionel intubation.

Reference

Benumof JL. Airway Management. Mosby 1996.