Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb ved mistanke om cancer pulm.

Røntgen

 • • patienten henvender sig i det åbne amb.

 • • sekretæren i receptionen booker henvisningen som sædvanligt

 • • plejepersonalet gennemlæser henvisningen med henblik på, om patienten skal udredes

 • • røntgenundersøgelsen foretages, og plejepersonalet informerer patienten om, at svar foreligger først kommende hverdag hos henvisende læge

 • • plejepersonalet på rum 2 udskriver henvisningen og giver den til sekretæren på akutpladsen

 • • sekretæren skriver cancer pulm. i RIS i feltet for båndnr.

 • • radiologen skal holde øje med RIS – under fanebladet ’beskrivelser’ - i båndnr. står der cancer pulm.

 • • radiologen dikterer kun den ene patient på dette nr. og skriver båndnr. efter cancer pulm.

 • • sekretæren skriver diktatet, finder et tidspunkt for CT-skanning og skriver tidspunktet nederst på beskrivelsen (frase 130 lægges ind)

 • • beskrivelsen sendes til dobbeltgranskning, og sekretæren beder en anden overlæge om at dobbeltgranske beskrivelsen

 • • sekretæren laver en henvisning til CT og booker undersøgelsen

 • • sekretæren printer indkaldelsesbrev ud til patienten og lægger det ud i receptionen. Brevet udleveres til patienten, når denne kommer til CT-undersøgelsen (husk læge folderen ”Når du er henvist til sygehus” i brevet

 • • den dobbeltgranskede beskrivelse sendes til egen læge

 • • sekretæren ringer til egen læge og beder ham give pt. besked på undersøgelsesresultatet, give tid til CT-undersøgelse og sørge for, at pt. får lavet en haste P-kreatinin, hvis den ikke allerede foreligger. Svaret faxes også til egen læge, hvis denne ønsker det.

 • • i tilfælde af cancersuspekte forandringer ved øvrige thoraxoptagelser følges samme procedure som ovenfor

CT

 • • plejepersonalet printer CT henvisningen og giver den til sekretæren, når undersøgelsen er foretaget

 • • sekretæren skriver c. pulm. i feltet for båndnr.

 • • radiologen dikterer undersøgelsen, desuden dikteres om der skal laves en ophængningshenvisning til Radiologisk Afdeling ASS

 • • sekretæren skriver diktatet – husk at notere til sidst, at der bliver sendt en ophængningshenvisning til lungecancerkonf. på Radiologisk Afdeling, ASS - og beder en anden overlæge dobbeltgranske undersøgelsen

 • • i UDA (udskrivningsbilledet) lukker sekretæren henvisningen til SA og instans udfyldes med 8001 179 (Lungemed. Amb.)

 • • sekretæren sender beskrivelsen til egen læge

 • • der laves en ’ophængningshenvisning’ i web-pas til Radiologisk Afdeling, ASS – henvisning til lungemed. konf. til næste morgen. Skriv i henvisningen hvilke billeder, det drejer sig om. I feltet ’Oph. ved konf. for afd.’ skrives ’akut cancerkonf.’ Husk at mærke henvisningen tydeligt med ’akut cancerpatient’

 • • undersøgelsen bliver konfereret på fælleskonference (radiolog, lungemediciner, thoraxkirurg og forløbskoordinator) dagen efter modtagelse af ophængingshenvisning. Her bliver det videre patientforløb overdraget til den relevante kliniske afdeling via forløbskoordinator

 • • patienten kan få svar hos egen læge efter 2 hverdage