Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Monitorering af patienter i kirurgisk Dagafsnit, RH Nordjylland, Thisted.

 

Formål:

At sikre korrekt overvågning af patienten med kvalitetssikret måleudstyr.

At personalet har kompetence til at udføre/observere blodtryks-, saturations- og pulsmålinger hos patienter, som er nyopererede.

 

Definitioner:

DINAMAP ProCare monitoren: Et lille, bærbart, brugervenligt overvågningsalternativ til brug i hospitalsmiljøer, som ikke er akutte. Den batteridrevne monitor omfatter ikke-invasive målinger af systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk, gennemsnitlig arterielt tryk, pulsslag og iltmætning.

På ProCare monitoren kan man få vist og hente kliniske data, afledt fra de enkelte parametre. Monitoren er i stand til at advare om ændringer i patientens tilstand indenfor de fastlagte alarmgrænser eller når den ikke kan overvåge patientens tilstand effektivt.

 

Infinity Delta monitoren: Et fastsiddende overvågningsapperatur til brug i hospitalsmiljøer, som kan være akutte. Monitoren omfatter: ikke-invasive målinger af systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk, gennemsnitlig arteriel tryk, pulsslag og iltmætning. Monitoren kan desuden overvåge patienten i form af EKG-optagelse og –visning.

På Infinity Delta monitoren kan man få vist og hente klinisk data afledt fra de enkelte parametre. Monitoren er i stand til at advare om ændringer i patientens tilstand, indenfor de fastlagte alarmgrænser eller når den ikke kan overvåge patientens tilstand effektivt.

Beskrivelse:

Overvågningen af patienten foretages af sygeplejersker, som er oplært i brugen af DINAMAP ProCare / Infinity Delta monitoren af erfaren kollega.

Brugsanvisning for Dinamap + Dameca, spacelabs medical ultracare SLP.

 

Patientforberedelse:

Patienten informeres om baggrunden for nødvendigheden af overvågning efter en operation eller under en undersøgelse ex: endoskopi.

Basisobservationer af patienter på Opvågningsafsnittet

 

Kvalitetssikring af apparatur:

Kalibrering af BP parameteren bør kontrolleres mindst en gang om året, eller når der er tvivl om aflæsningernes gyldighed.

En tæthedsprøve for BP parameteren bør foretages mindst en gang om året, eller når der er tvivl om trykaflæsningernes gyldighed.

Forsigtig: kalibrering og tæthedsprøvning skal henvises til kvalificeret servicepersonale.

 

 

Referencer:

DINAMAP ProCare monitor brugervejledning fra GE Medical Systems.

Brugervejledning monitorering Dameca spacelabs medical ultracare SLP.