Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation, analgesi og relaksation v. intubation og respiratorbehandling af nyfødte børn

Intubation:

 

 

Parasymptomalyticum

Sedation/analgesi

Relaksation

Præmatur og
Matur

 

Til INSURE eller forventet efterfølgende respiratorbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atropin 10 mikrogram/kg i.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfin 0,15 mg/kg
i.v.( effekt efter 5-10 minutter)

 

Eller

 

Fentanyl 3 mikrogram/kg i.v. gives langsomt over 1 minut

(risiko for stift thorax øges ved hurtig indgift, kan behandles med nalaxon og muskelrelaksantia) effekt efter 3-5 minutter.

 

Blandes i tomt sterilt glas:

1 ml fentanyl 50 mikrogram/ml fortyndes med 4 ml isotonisk NaCl= koncentration på 10 mikrogram/ml.

 

Hvis barnet er maturt og forventes at have behov for infusion af fentanyl efterfølgende, kan man vælge at blande infusionen og give svarende til 3 mikrogram/kg over infusionspumpen på 1 minut

 

Modgift: naloxon 0,1 mg/kg i.v.

Kan gentages, der kan være behov flere timer efter igen.

Suxameton 2
mg/kg i.v. ( Cave ved hyperkaliæmi, familiær malign hypertermi, mistænkt neuromuskulær sygdom eller maternel myasteni)

 

Blandes i tomt sterilt glas:

1 ml suxa 50 mg/ml blandes med 4 ml isotonisk NaCl= koncentration på 10 mg/ml

 

Nimbex 0,15 mg/kg kan vælges, hvis barnet skal forblive intuberet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIST/LISA

Atropin 10 mikrogram/kg i.v.

Fentanyl 1 mikrogram/kg givet over 5 minutter der kan gentages.

Blandes i tomt sterilt glas:

0,2 ml fentanyl 50 mikrogram/ml fortyndes med 9,8 ml isotonisk NaCl= koncentration på 1 mikrogram/ml.

Naloxon 0,1 mg/kg i.v. gives efterfølgende

Ingen relaksering( men suxa 2 mg/kg trækkes op, så stift thorax kan behandles, samt hvis der bliver behov for at skifte til intubation, fordi barnet ikke tolererer proceduren)

 

 

Hjerteinsufficiens

Atropin 10 mikrogram/kg i.v.

 

Ketamin 1 mg/kg i.v. gives over 1 minut

Nimbex( cisatracurium) 0,15 mg/kg eller

Suxameton 2 mg/kg i.v.

Sedativa: anvendes aldrig til præmature. Kan anvendes til mature efter individuel vurdering.

 

 

Thiopental 2,5 mg/kg/i.v.

 

Bivirkning: Risiko for hypotension, lang halveringstid

 

 

 

 

 

Sedation, analgesi og relaksation under respiratorbehandling:

Det vurderes altid individuelt om der er behov for medicinsk sedering under respiratorbehandling.

 

Relaksering anvendes kun i helt særligt tilfælde, og i såfald altid med god sedation og analgesi.

 

 

Sedation

Analgesi

Relaksation

Præmatur

 

Husk nonfarmakologisk støtte, ikke alle har brug for medicin

 

Morfin:
Loading 0,1 – 0,2 mg/kg i.v.
Vedligehold 0,1 mg/kg x 6 i.v.
Supplerende 0,1-0,2 mg/kg i.v.

Nimbex 0,1-0,15 mg/kg i.v. p.n.

Matur

Dormicum
Loading 0,1-0,2 mg/kg i.v.
Vedligehold 0,1-0,2 mg/kg
/t i.v.
Supplerende 0,05 mg/kg/t i.v.

Fentanyl:
Loading 2-5 µg/kg i.v.
Vedligehold 2-5 µg/kg/t i.v.
Supplerende 1 µg/kg/t i.v.

Nimbex:
Loading 0,1-0,15 mg/kg i.v.
Vedligehold 1-10 µg/kg/min. i.v.

 

 

DPS retningslinje: Intubation af neonatale børn giver flere råd

Landsdækkende kliniske retningslinjer (paediatri.dk)