Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægemidler til brug i akutte situationer og ved overfølsomhedsreaktion hos voksne i medicinsk kræftbehandling

 

 

 

Definition af begreber akutbakke og akutkasse

Akutbakke En standardiseret akutbakke fra Sygehusapoteket, hvor indhold er besluttet af ad hoc gruppe nedsat af den Regionale Lægemiddelkomite.

 

Akutkassen En lokal veldefineret samling af udstyr og lægemidler til anvendelse ved akutte situationer, som f.eks. overfølsomhedsreaktion på indgift af medicinsk kræftbehandling eller anafylaksi.

 

Akutbakke i Onkologisk Afdeling

Der er flere forskellige typer akutbakker fra Sygehus apoteket til akutte situationer og procedure bl.a. hjertestop og anafylaksi. I onkologien anvendes Sygehusapotekets Akutbakke Anafylaksi (varenr. 802692).

Akutbakken er pakket i papkasse og har navn og kontrolnummer. Akutbakken er registreret på Sygehusapotek mhp. dokumentation og sporbarhed. Sygehusapoteket varetager meddelelse til medicinservicefarmakonom på de afsnit, der har medicinservice eller til medicinrumsansvarligt personale, hvor der ikke er medicinservice mhp genbestilling, udløbskontrol og returnering af udløbne akutbakker.

 

Hvor forefindes akutbakke

I Dagafsnittet 3. sal og Pavillonen, Stråleterapien, Sengeafsnit D1 og D3 forefindes akutbakkerne i aflåst medicinrum.

Medicinsk Fysik har akutbakke ved skannerne. Akutbakkerne forefindes i aflåst skab/skuffe, som alt relevant personale har kode/nøgle til.

 

Hvordan bestiller man akutbakke

Snarest efter at man har brudt en akutbakke også selv om der ikke er blevet brugt noget af indholdet, skal kassens indhold kasseres og ny akutbakke bestilles evt. via onlinebestilling.

Hvis man har brug for en ny akutbakke, inden afdelingen kasserer anbrudt akutkasse, kan der genbestilles i Sygehusapotekets åbningstid på tlf. nr. 97665823 til Cytostatika Afdelingen, som pakker akutbakkerne. Genbestilling kan også foregå via Medicinservicefarmakonom på tlf. nr. 41 18 45 94.

Uden for sygehusapotekets åbningstid anvendes lægemidler fra afsnittenes medicinskabe.

Sygehusapoteket akutbakker PRI id. nr. 20414

 

Akutkasse i Onkologisk Afdeling

Der er lokalt i onkologien defineret en samling af udstyr og lægemidler til anvendelse ved akutte situationer, som f.eks. overfølsomhedsreaktion på indgift af medicinsk kræftbehandling eller ved anafylaksi. Akutkasserne er pakket af plejepersonale lokalt i afsnittene i plastik container/kasse.

Akutkassen medbringes på stuen ved indgift af medicinsk kræftbehandling.

Ved afsluttet behandling opbevares akutkassen i afsnittenes aflåste medicinrum.

 

 

Akutkassen indeholder følgende:

 • • Observationsskema (bilag i PRI dokumentet - se venligst i højre side)

 • • Inj. clemastin (Tavegyl®) 2 mg

 • • Inj. methylprednisolon (Solu-medrol ®) – 2 x 40 mg pulver og solvens hætteglas

 • • Inj. Adrenalin SAD 1 mg/ml (opbevares mørkt)

 • • En 1 ml. sprøjte

 • • Tre 2 ml. sprøjter

 • • 1 stk. kanyle grøn

 • • 3 stk. kanyle Optræk med filter

 • • 5 desinfektionsswabs 82% ethanol og 0,5% klorhexidin str. 30 x 60 mm.

 • • 2 sterile propper

 • • 2 ampulknækkere

 

Ved behov for indgift af morfin iv hentes morfin og sprøjte i afsnittets medicinrum. Morfin skal ikke være i akutkassen på behandlingsstuen.

 

Ved behov for Ventoline (Salbutamol®) via nebuliseret inhalation (1 mg/ml) hentes 2 stk. ampuller á 2,5 ml i afsnittets medicinrum.

 

Inhalationsmaske til system 22 forefindes i afsnittenes depot.

 

Såfremt der anvendes indhold fra akutkassen, er den sygeplejerske, der har anvendt indholdet, ansvarlig for genopfyldning.

 

En gang om måneden skal akutkassens indhold kontrolleres i forhold til holdbarhed. Dokumentation for kontrol af udløb føres i lokal logbog i de enkelte afsnit.

 

Overfølsomhedsreaktion eller anafylaktisk reaktion

Ved symptomer på overfølsomhedsreaktion eller anafylaktisk reaktion tilkaldes en læge. Eventuelt forvagt (DECT 61433) eller bagvagt (DECT 61434).

 

Fjern eventuel udløsende årsag til reaktion evt. stop infusion - og start isotonisk NaCl infusion/glukose og tilkald læge, se flowchart i bilag vedhæftet PRI dokumentet.

 

Ved anafylaktisk reaktion se hospitalsdokumentet Aalborg UH Anafylaksi hos børn og voksne PRI id. nr. 17857 inklusiv flowchart for anafylaktisk reaktion.

 

Dokumentation

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion/anafylaksi udarbejder den læge som tilser patienten et journalnotat indeholdende:

 • • Grad af reaktionen

 • • Data om intervention (akutte behandling evt. noteret på observationsskema i forbindelse med reaktionen)

 • • Plan for patientens videre behandling

 

Formål

 • • At sikre, at lægemidler til anvendelse i akutte situationer er tilgængelige og opbevares korrekt

 • • At forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med dispensering af lægemidler, der anvendes
  i forbindelse med akutte situationer

 • • At ansvaret for lægemidler til akutte situationer er entydigt placeret

 

Definition af begreber

Overfølsomhedsreaktion:

En hurtig indsættende kraftig overfølsomhedsreaktion giver typisk anledning til symptomer flere steder i kroppen. Symptomerne begynder ofte i løbet af få minutter bl.a.:

Hud: Kløe og udslæt, hudrødme.

Luftveje: Nysen, ”klump i halsen”, astma med pibende vejrtrækning og åndedrætsbesvær.

Hjerte og blodkar: Hjertebanken, blodtryksfald, sortnen for øjnene, svimmelhed evt. besvimelse.

Mave og tarm: Mavesmerter, opkastning, afføringstrang ufrivillig vandladning

Nervesystem: Smerter i lænd.

Anafylaksi:

Akut, livstruende tilstand, der skal erkendes hurtigt og straks behandles med adrenalin i.m.

 

Akutbakke En standardiseret akutbakke (fra 22. juni 2020 pakket i en papkasse tidligere grå kuffert) fra Sygehusapoteket, hvor indhold er besluttet af ad hoc gruppe nedsat af den Regionale Lægemiddelkomite.

 

Akutkassen En lokal veldefineret samling af udstyr og lægemidler til anvendelse ved akutte situationer, som f.eks. overfølsomhedsreaktion på indgift af medicinsk kræftbehandling eller anafylaksi.

 

Reference

Sygehusapoteket:

www.sygehusapoteket.rn.dk

 

Personalenet: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/InfoSygehusapoteket/Bestilling/Sider/Akutbakker.aspx

 

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin: https://pri.rn.dk/Sider/27158.aspx

 

Sygehusapoteket akutbakker:

https://pri.rn.dk/Sider/20414.aspx

 

Anafylaksi hos børn og voksne Aalborg UH:

https://pri.rn.dk/Sider/17857.aspx

 

Intravaskulære katetre (5.1):

https://pri.rn.dk/Sider/16238.aspx

 

Overfølsomhedsreaktioner ved taxaner (paclitaxel og docetaxel)

https://pri.rn.dk/Sider/27382.aspx

 

Bilag

Bilag 1: Flowchart – Overfølsomhedsreaktion/anafylaktisk reaktion

Bilag 2: Observations- og behandlingsskema af overfølsomhedsreaktion/anafylaktisk reaktion

Bilag 3: Indhold til Akutkasse i Onkologisk Dagafsnit