Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TCER - TCPR - TCFR, Hysteroskopi i GA Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kikkertundersøgelse af livmoderhulen med fjernelse af muskelknuder, polypper, slimhinde eller hysteroscopi i fuld bedøvelse.

Transcervical endometrieresection, TCER – se relation

Transcervical polypresection, TCPR – se relation

Fibromresektion, TCFR – se relation

 

Disse indgreb har baggrund i:

Abnorm uterin blødning – se relation

Postmenopausal blødning – se relation

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inklu-derer TCER, TCPR, TCFR eller Hysteroskopi

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammen-hængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra selvdeklaration overføres i EPJ:

 • Sygeplejeanamnese

 • MRSA-, CPO- og KRAM – screening

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke at der er foretaget anæstesitilsyn

 • Obs hvis patienten har diabetes, er der ordineret GIK-drop og er GIK-drop profil taget rettidigt, så svarene er klar på operationsdagen - se relation ” GIK-drop” .

 • Vigtige noter føres på Cetrea.

Til top

På indlæggelsesdagen før operationen

 • I Bookingmodul meldes at patienten er mødt og senere at hun er klar til operation

 • Identificere pt. med navn og CPR, påsætte armbånd

 • Sikre at der ikke er ændringer i tilstand eller medicin siden Gyn amb

 • Spørge om patienten har modtaget information om indgreb – hvis ikke gives skriftlig og mundtlig information - se referencer

 • Udlevere spørgeskema

 • Gøre patienten klar til operation - se relation

 • Give og kvittere for evt præmedicin i EPJ

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 

Til top

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og velbefindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Observation og vurdering af vaginalblødning foretages umiddelbart ved ankomst til afdelingen

 • Ved kvalme, hovedpine og opkastning postoperativt, skal læge kontaktes til vurdering da en komplikation til indgrebet er overhydrering – se relation ”Transcervikal endometrieresection, TCER” under afsnittet komplikationer

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke, patienten mobiliseres

 • Ved behov for pn. smertestillende: NRS – score før. Effekt vurderes.

 • Vandladning inden udskrivelsen

 • Venflon seponeres

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

Samtalen tager udgangspunkt i udskrivningsarket ”Udskrivningssamtale efter kikkertundersøgelse i livmoderhulen med fjernelse af polypper, muskelknuder eller slimhinde”. Se referencer.

 • Obs om patienten skal informeres af læge eller må udskrives ved sygeplejerske

 • Patienten vejledes i sygemelding af 1-2 dages varighed, ingen hård sport i de to dage

 • Vejlede kvinden i smertebehandling efter udskrivelsen

 • Vejlede i blødning de første dage, udflåd op til 6 uger

- Vejlede i at søge læge hvis der er feber over 38 grader i mere end 1 døgn, ildelugtende udflåd eller

blødning kraftigere end menstruation

 • Fraråder brug af tampon, karbad, svømmebad eller bade i havet så længe der er blødning eller udflåd

 • Samleje må genoptages når lyst. Kondom anbefales så længe der er blødning/udflåd

 • Informere om mikroskopisvar per telefon eller brev

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Til top

Referencer

Pjece:

 • • ”Kikkertundersøgelse af livmoderhulen med fjernelse af muskelknuder/polypper”. Pdf - centernr: KBUA01-135

 • • ”Kikkertundersøgelse af livmoderhulen”. Pdf - centernr: KBUA01-110

 • • ”Behandling af kraftig menstruationsblødning” – Pdf - centernr.: KBUA01-107

 

Udskrivningsinformation:

 • • ”Udskrivningssamtale efter kikkertundersøgelse i livmoderhulen med fjernelse af polypper, muskelknuder eller slimhinde”. Pdf - centernr: 80010860TA02