Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal – Modtagelse af patienter med åben indlæggelse - sygeplejen

 

Modtagelse af patienten til åben indlæggelse

Administrative opgaver

Patient eller pårørende kontakter afdelingen og beskriver bekymring/forværring til koordinerende sygeplejerske. Efter vurdering med læge koordineres behov for indlæggelse. Eventuelt ringer neurologisk læge tilbage til patienten og afklarer indlæggelsesbehov.

Akutseddel udfyldes med patientens navn, diagnose, anamnese, aktuel klinik og planlagte undersøgelser. Plan og observationsdiagnose.

Kørsel til afdelingen aftales telefoniske med patient/pårørende – og vurderes i samråd med læge. HUSK at patienter selv skal medbringe evt. BIPAP/CPAP hjemmefra.

Koordinator har ansvaret for at tage imod patienten eller uddelegere modtagelsen til kollega med rette kompetencer.

Patienten indskrives i elektronisk journal af sekretær/plejepersonale i afdelingen.

Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke armbånd.

Neurologisk FV/BV kommer til afdelingen med henblik på modtagelse af patienten optagelse af indlæggelsesjournal og behandlingsplan

 

Sygeplejefaglige/praktiske opgaver

Koordinator eller andet plejepersonale tager imod patienten/pårørende umiddelbart efter ankomst til afdelingen.

TOKS score foretages ved ankomst, derefter individuel vurdering og hyppighed (Se link)

Patienten anvises seng/sengebord/skab på stue og vises rundt i afdelingen. Husk navn på seng og skab

Patientens informeres om dagsrytmen i afdelingen. Stuegang, måltider osv.

Information til pårørende vedr. besøgstid. Der er fri besøgstid – men særlige regler på observationsstuen

Indlæggelsessamtale afholdes sammen med patient og pårørende. Der dokumenteres under sygeplejeanamnese og alle sygelejefaglige søgeord gennemgås, med særligt fokus på patientens neurologiske symptomer. På baggrund heraf laves en plejeplan som iværksættes

Behov for hjælpemidler og kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere talepædagog/ socialrådgiver/ ernæringskonsulent/ fysioterapeut/ ergoterapeut foretages i samarbejde med patienten og efter lægelig ordination.

KRAM screening foretages 1 x årligt, ernæringsscreening og tryksårsscreening udføres eller fravælges i forbindelse med modtagelsen af patienten (Se link) https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx

Pjecer/information om afdelingen udleveres – findes også på alle sengestuer.

Skema vedr. udskrivelsessamtale udleveres (se link) ved behov

Kontroller at navn og telefonnumre på pårørende er noteret under stamoplysninger i elektronisk patientjournal, ellers indhentes disse oplysninger og påføres/hvem må kontaktes.

Eventuel medbragt medicin kan opbevares i medicinrum, men skal helst med pårørende hjem hvis det ikke skal bruges under indlæggelsen – husk rød stjerne i medicinbakken

Kontroller, om vi har den medicin patienten får eller synonympræparater

Patientens værdigenstande/penge kan opbevares i pengeskab i Informationen på Sygehus Nord. Værdiseddel udfyldes. Skal helst sendes med pårørende hjem.

Patienten skrives ind på Cetreatavlen med diagnose/udredningsdiagnose, planlagte sygeplejehandlinger og udredningsprogram. Denne opdateres dagligt og eventuelt i hver vagt.

Formål

Instruksen gælder udelukkende for patienter, hvor lægen i forbindelse med et neurologisk ambulant besøg eller indlæggelse i afdelingen har ordineret ’Åben indlæggelse’.

Åben indlæggelse i Neurologisk sengeafsnit er dikteret i journal og står registreret under ’tilstande’ i elektronisk patientjournal.

”Åben indlæggelse” er til Neurologiske patienter med relevant diagnose. Alle patienter med ALS og Myastenia Gravis har åben indlæggelse i Neurologisk sengeafsnit. Enkelte andre har også.

Ved at modtage patienter direkte i sengeafsnitter, minimeres udtrætning af patienten i det akutte eller progredierende forløb.

At sikre patienten umiddelbar kvalificeret pleje, omsorg og behandling på baggrund af specialekendskab til patientens sygdom og komplikationer i forhold til denne.

At patienten og dennes pårørende, ud fra ønsker og behov, medinddrages i undersøgelser, plejen og behandlingen under indlæggelsen, for derigennem at føle sig velinformerede og trygge i forhold til den aktuelle tilstand.