Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal – Modtagelse af patienter med åben indlæggelse - sygeplejen

 

Modtagelse af patienten til åben indlæggelse

Administrative opgaver

 • • Patient eller pårørende kontakter afdelingen og beskriver bekymring/forværring til koordinerende sygeplejerske. Efter vurdering med læge koordineres behov for indlæggelse. Eventuelt ringer neurologisk læge tilbage til patienten og afklarer indlæggelsesbehov.

 • • Akutseddel udfyldes med patientens navn, diagnose, anamnese, aktuel klinik og planlagte undersøgelser. Plan og observationsdiagnose.

 • • Kørsel til afdelingen aftales telefoniske med patient/pårørende – og vurderes i samråd med læge. HUSK at patienter selv skal medbringe evt. BIPAP/CPAP hjemmefra.

 • • Koordinator har ansvaret for at tage imod patienten eller uddelegere modtagelsen til kollega med rette kompetencer.

 • • Patienten indskrives i elektronisk journal af sekretær/plejepersonale i afdelingen.

 • • Der laves labels med navn og CPR til seng, skab, medicinbakke armbånd.

 • • Neurologisk FV/BV kommer til afdelingen med henblik på modtagelse af patienten optagelse af indlæggelsesjournal og behandlingsplan

 

Sygeplejefaglige/praktiske opgaver

 • • Koordinator eller andet plejepersonale tager imod patienten/pårørende umiddelbart efter ankomst til afdelingen.

 • • TOKS score foretages ved ankomst, derefter individuel vurdering og hyppighed (Se link)

 • • Patienten anvises seng/sengebord/skab på stue og vises rundt i afdelingen. Husk navn på seng og skab

 • • Patientens informeres om dagsrytmen i afdelingen. Stuegang, måltider osv.

 • • Information til pårørende vedr. besøgstid. Der er fri besøgstid – men særlige regler på observationsstuen

 • • Indlæggelsessamtale afholdes sammen med patient og pårørende. Der udarbejdes et problem kaldet ’Indlæggelsessamtale/status ved ankomst’ og alle sygelejefaglige søgeord gennemgås, med særligt fokus på patientens neurologiske symptomer. På baggrund heraf laves en plejeplan som iværksættes

 • • Behov for hjælpemidler og kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere talepædagog/ socialrådgiver/ ernæringskonsulent/ fysioterapeut/ ergoterapeut foretages i samarbejde med patienten og efter lægelig ordination.

 • • KRAM screening foretages 1 x årligt, ernæringsscreening og tryksårsscreening udføres eller fravælges i forbindelse med modtagelsen af patienten (Se link) https://pri.rn.dk/Sider/19208.aspx

 • • Pjecer/information om afdelingen udleveres – findes også på alle sengestuer.

 • • Skema vedr. udskrivelsessamtale udleveres (se link) ved behov

 • • Kontroller at navn og telefonnumre på pårørende er noteret under stamoplysninger i elektronisk patientjournal, ellers indhentes disse oplysninger og påføres/hvem må kontaktes.

 • • Eventuel medbragt medicin kan opbevares i medicinrum, men skal helst med pårørende hjem hvis det ikke skal bruges under indlæggelsen – husk rød stjerne i medicinbakken

 • • Kontroller, om vi har den medicin patienten får eller synonympræparater

 • • Patientens værdigenstande/penge kan opbevares i pengeskab i Informationen på Sygehus Nord. Værdiseddel udfyldes. Skal helst sendes med pårørende hjem.

 • • Patienten skrives ind på Cybertavlen med diagnose/udredningsdiagnose, planlagte sygeplejehandlinger og udredningsprogram. Denne opdateres dagligt og eventuelt i hver vagt.

Formål

Instruksen gælder udelukkende for patienter, hvor lægen i forbindelse med et neurologisk ambulant besøg eller indlæggelse i afdelingen har ordineret ’Åben indlæggelse’.

Åben indlæggelse i Neurologisk sengeafsnit er dikteret i journal og står registreret under ’tilstande’ i elektroniks patientjournal.

”Åben indlæggelse” er til Neurologiske patienter med relevant diagnose. Alle patienter med ALS og Myastenia Gravis har åben indlæggelse i Neurologisk sengeafsnit. Enkelte andre har også.

Ved at modtage patienter direkte i sengeafsnitter, minimeres udtrætning af patienten i det akutte eller progredierende forløb.

At sikre patienten umiddelbar kvalificeret pleje, omsorg og behandling på baggrund af specialekendskab til patientens sygdom og komplikationer i forhold til denne.

At patienten og dennes pårørende, ud fra ønsker og behov, medinddrages i undersøgelser, plejen og behandlingen under indlæggelsen, for derigennem at føle sig velinformerede og trygge iforhold til den aktuelle tilstand.