Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af præparater til histologisk undersøgelse

 

Formål

Formålet er at sikre korrekt håndtering af prøver til forsendelse.

 

Beskrivelse

Følgende er klar:

Miliporepapir på biopsiplade, tandstik i vand, præparatglas.

Formalin til lukket system er i skyllerummet på væggen.

Patientlabels med stregkode.

 

Arbejdsgang:

Biopsi til undersøgelse på Patologisk Institut:

Biopsien sættes på miliporepapir på biopsipladen i rigtig rækkefølge 1-2-3-4, evt. benytte tandstik for at frigøre biopsien.

Biopsi på miliporepapir kommes i præparatglasset og der sættes patientlabel med navn, cpr.nr. og stregkode på glasset. Glasset fyldes med formalin fra beholder i skyllerummet.

Glassene nummereres – nummeret skrives på patientlabel.

Elektronisk prøverekvisition udfyldes af lægen.

 

Før prøven forlader kirurgisk ambulatorium, udføres følgende kontrol:

EPJ åbnes og der kontrolleres i rekvisition/patientens udbakke, at prøverekvisitionen er udfyldt og sendt. Kontrollér at oplysningerne i rekvisitionen stemmer overens med præparatglassene og påsæt label med tekst.

Denne kontrol dokumenteres i skopibogen med initialer.

En patientlabel sættes i biopsibogen på skopistuen.

Glasset sættes i transportkassen i skabet til afhentning i kælderen inden kl. 14.

Patienten informeres om, at svaret foreligger om ca. 14 dage og gives mundtlig ved ambulant besøg eller skriftligt efter aftale.

Patienten medgives skriftlig vejledning om komplikationsrisiko.