Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klonidin stimulationstest

 

Navn:

 

 

Dato:______

CPR

 

 

Højde:

Vægt:

Overflade

Indikation:

Undersøgelse for væksthormonmangel. Udføres som test nr. 2, hvis arginin-testen gav mistanke om væksthormonmangel.

Virkning:

Klonidin er et blodtrykssænkende medicin, som også stimulerer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen. Klonidin virker både perifert og centralt, både stimulerende og blokerende på alpha-receptorer. Derfor kan ses forskellige typer af respons ved (over)dosering. Behandlingen heraf er symptomatisk, se nedenfor.

Kontraindikationer:

Kendt hjerte-kar-sygdom, behandling med cardiovaskulære stoffer inkl. diuretika, akut svært intrakranielt traume, centrale tryksymptomer, nyrearteriestenose, behandling med centralstimulerende medicin eller psykofarmaka, f.eks. Ritalin.
Turner patienter skal konfereres med kardiolog før test.

Forberedelse:

 • • Procedureskemaet udfyldes af kontaktlæge

 • • Sekretær i sekretariatet aftaler tidspunktet med Klin. BioKem. afd. ASN og sender indkaldelse vedlagt skriftlig information til patienten.

 • • Testen udføres først på formiddagen, evt.i forbindelse med multistimulationstest.

 • • Patienten fastende fra midnat til testen er overstået. Må gerne drikke vand.

 • • Venflon i albuebøjning, holdes evt. åben med saltvandsdrop 20 ml/time. Ved større hastighed lukkes 5 min. før hver blodprøve.

 • • Bt og puls måles før test, under test, efter test og ved symptomer.

Udførelse.

 • • Tidspunkter for blodprøver til væksthormon som anført på skema.

 • • Blodprøvetagning starter med spildglas

 • • Efter blodprøve til tiden 0 gives Klonidin som tabl. Catapressan 75 µg/m2 (á 25 µg):______
  Ved behov kan tabletterne knuses og tygges.

 • • Ved Væksthormonmangel er der risiko for hypoglykæmi.

 • • Væksthormon analyseres på Rigshospitalet, husk speciel rekvisition.

 

Tid min.

0

30

60

90

120

150

Væksthormon (GH)

X

X

X

X

X

X

Andre prøver til tiden 0: f-BS__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Bivirkninger:

Døsighed og bleghed, kraftig langvarig døsighed kan forekomme.
Initial pulsfald og blodtryksstigning efterfulgt af blodtryksfald, som topper efter et par timer.
Saltvandsdroppet kan øges.
Ved forgiftning ses endvidere apnø, bradykardi, hypotermi og miosis. Ved udtalte bivirkninger er behandling med Regitin indiceret.

Antidot:

Regitin (Phentolamin) injektionsvæske 10 mg/ml, opbevares i køleskab i dagafsnittet.

Dosis 60 mikrog/kg langsomt i.v., max 1 mg til børn. Ved svære bivirkninger tilkaldes narkosen.

Svar:

Væksthormon analyseres på Afd. for Vækst og Reproduktion, GR, Rigshospitalet. Svar i løbet af 2-3 uger. Normal respons peak værdi >6 ng/ml. Til diagnosen væksthormonmangel kræves 2 forskellige tests med respons <6 ng/ml (f.eks. Arginin test og Klonidin test.).

Obs:

Stress før testen, f.eks. vanskelig anlæggelse af venflon, kan medføre en væksthormon peak før opstart på blodprøvetagningen med efterfølgende falsk flad kurve.

Adipositas kan give relativ lav kurve.

Pubertas tarda kan give ”falsk” lav kurve, hvorfor priming med østradiol/testosteron skal overvejes.

Undlade stimulationstest samme dag som procedure med narkose.