Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af patient i GU-leje stue C

Lejring af patient ved lap. colon/lap. sigm./højresidig hernie/Petersens hernie i GU-leje stue C.

Formål

At sikre optimal operationsadgang.

At undgå tryk på nerver, kar og hud.

 • • Ved GU-lejring er der størst tryk på baghovedet, albuer, skuldre, os sacrum og lægmuskler.

 • • At undgå træk på nerver og led.

 • • Ved GU-lejring er der størst risiko for træk på n. femoralis, n. peroneus, n. obturatorius, n. tibialis og plexus brachialis. Man skal undgå overstrækning i knæled.

 • • At sikre patienten fri respiration.

 • • At imødegå påvirkningen af cirkulationen.

 • • At patienten opretholder normal legemstemperatur.

 • • Patienter, der lejres i GU-leje ligger ofte i flere timer med et stort varmetab fra åbent sår, og benene i GU-bøjler.

 • • At respektere patientens blufærdighed.

 • • At give kirurg, anæstesi- og operationspersonale bedst mulige arbejdsstillinger.

 

Definition af begreber

 

 

Beskrivelse

 1. 1. Lejring af patient i GU-leje med Amerikanerstøvler
 1. 2. Lejring af patient i fladt GU-leje uden Amerikanerstøvler
 1. 3. Lejring af patient GU-leje ved Petersens hernie

 

Fremstilling/ forberedelse til procedure

 

Ekstra udstyr til lejet: Kulisser.

Amerikanerstøvler.

 

Ved lap. colon :

Hovedpude med tilpasset skulderstøtter.

Skulderstøtter med Tempur L-stykker

 

Lejelagen på tværs af lejet og pude til arm.

 

Ovenstående lejringsudstyr findes i skabet ved vaskerum - stue C.

 

 • • Det er et samarbejde med anæstesi, portører og OP-personalet at lejre hoved, hals, nakke og arme.

 • • Det er operationspersonalet, som lejrer resten af kroppen i samarbejde med portørerne.

 • • Ekstraudstyr til lejringen findes frem

 • • 

 • • Se bilag A

 • • 

 

 

 1.

Fremgangsmåde:

Med Amerikaner- støvler.

 

 

 

 • • Patienten bedøves i rygleje, med lille hovedpude (ved lap.colon). Patienten løftes derefter ned på lejet, ved hjælp af 2 portører, så sædet er ved kanten af øverste lejeflade. Tjek at tøj og underlag ligger glat.

 • • Armbordene flyttes. Undgå niveauforskel på armbord og leje, for at forhindre skader på n. radialis og dermed risiko for drophånd. Ve. arm abduceres under 90 grader, for at undgå skader på nervus brachialis. Obs. trækket øges yderligere hvis hovedet drejes i modsat retning. Armen lejres med tommelfingeren opad. Obs at rotationen sker i skulderled og ikke kun i albueled.

 • • Ved lap. colon kirurgi lejres afhængig af indgreb hø. Eller ve. Arm ind langs siden. Lejelagen med en blød pude foldes om pt,s arm og ind under patienten. Obs. At lejelagnet og skjorten er helt glat under pt. Og ikke generer eller strammer. Pt. Lejres inden anæstesi for at kunne tilkendegive sin accept af lejring.

 • • Over skuldrene fikseres skulderstøtter over acromioclavicularleddet med L-Tempurstykkerne

 • • 

 • • Se bilag B

 • • 

 • • Støvlerne monteres på lejet og kontroller, at de sidder ordentlig fast. Patientens underben lægges i neutralstilling i støvlerne, så hælene går helt mod bunden, og de fixeres vha. remme med velcrolukning.

 • • Ved hjælp af drejegrebet i støvlens bund flekteres og abduceres patientens ben, så musklerne på indersiden af låret er afslappede. Benene skal være let bøjede. For at forebygge skader på især nervus femoralis, undgås kraftig flexion af låret, og at det ikke udadroteres samtidig med abduktion.(Se afsnit om GU leje stue B og 5)

 • • 

 • • Se bilag C

 • • 

 • • Nederste del af lejet fjernes.

 • • Kirurgen godkender / evt. medvirker ved lejring.

 • • Ved længerevarende kirurgi i GU-leje samt ved Trendelenburg leje er kompartmentsyndrom en sjælden men alvorlig komplikation. Profylakse kan være at nulstille lejet hver 1-1½ time i 10 – 15 min. efter aftale m. anæstesien.

 • • Ved Trendelenburg leje hæmmes respirationen af det abdominale tryk på diafragma alt efter hvor skrå lejringen er.

 • • Ved Trendelenburg leje kan der være en stor risiko for at patienten glider på lejet, og dermed risiko for shearing (Vævsforskydning mellem knogle og underlag).

 • • Der lægges bear-hugger på patientens overkrop over sternum.

 • • Evt. narkosebøjle placeres proximalt for den ene arm.

 • • OP teamet skal også være opmærksom på ovenstående forhold ved lejringsændringer under operationsforløbet og evt. ændre på ny.

2.

Fremgangsmåde/

fremstilling:

Uden Amerikaner- støvler/fladt GU leje:

Ved lap. colon :

Hovedpude med tilpasset skulderstøtter.

Skulderstøtter med Tempur L-stykker

2 stk. små halvrunde tempurpuder

2 stk. ankelpuder tempur

2-4 stk flade tempurpuder

4 stk. velcrobånd

 

(se bilag 1)

(se bilag 2)

(se bilag 3)

(se bilag 4)

 

 • • Ved lap. colon kirurgi lejres afhængig af indgreb hø. Eller ve. Arm ind langs siden, ved lap. sigm. hø. arm ind, ved hø.sidig hemikolektomi ve. arm ind. Lejelagen med en blød pude foldes om pt,s arm og ind under patienten. Obs. At lejelagnet og skjorten er helt glat under pt. Og ikke generer eller strammer. Pt. Lejres inden anæstesi for at kunne tilkendegive sin accept af lejring (se bilag 5, 6 og 7).

 • • Over skuldrene fikseres skulderstøtter over acromioclavicularleddet med L-Tempurstykkerne.

 • • UE kommes i engangsbenposer for at forhindre afkøling.

 • • Efter pt. Er løftet ned på lejet tilrettes puderne evt. på det nederste lejestykke således at UE er understøttet. Under hvert knæ lægges små halvrunde tempurpuder, så UE er let flekterede.

 • • Under hver UE lægges tempur ankelpude, så hælen er fri.

 • • Flade tempurpuder lægges over knæ og UE. De fixeres med velcrobånd rundt om hele bensektionen (se bilag 8 og 9).

 • • UE kan under OP abduceres ved at løsne håndtaget under lejet.

 • • Øvrigt lejringsudstyr, beskrivelse og procedure – se Lejring af patient med Amerikanerstøvler

3.

Lejring af patient i Gul leje ved Petersens hernie

 • • Obs. Ved Petersens hernie følges ovenstående lejringsbeskrivelse 1 eller 2 uden skulderstøtter og armene ud til siden.

Generelle Principper

 • • At underlaget er tørt og glat, og der ikke er hudkontakt til metal

 • • At lår-rem og andet nødvendigt lejringstilbehør anvendes, for at sikre patienten på lejet.

 • • At være opmærksom på at der ikke laves tryk på patienten fra f.eks. assistancebord, eller personale.

 • • Ved langvarig og belastende lejring, være opmærksom på evt. lejringsskift.

 • • Ved operationens afslutning omlejres patienten hurtigst muligt, for at minimere belastende lejring.

Sikkerhed/ hygiejniske forholdsregler

 • • I NordEPJ dokumenteres lejringen I “Perioperativ dokumentation” i afsnittet ”Under indgrebet”.

 • • Der tages altid individuelle hensyn til patienten, og evt. afvigelser fra gældende procedurebeskrivelse noteres i ”Perioperativ dokumentation” i afsnittet ”Under indgrebet”.

 • • Ved forflytning fra leje til seng observeres for evt. trykmærker. Hvis der er trykmærke dokumenteres dette i NordEPJ under ”Efter indgrebet” i afsnittet ”Medicinsk ordination/observation” under ”Andet”.

 

Note

Maksimal vægt på leje og undervogne.

Maquet leje stue C og B og G: 200 kg og undervogn 135 kg.

 

Ekstra billedmateriale i lejringsmappe.

 

Referencer

E-doc. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Kirurgisk afd. P

Standarder afd. AKO

Jørgen Fryd ”huskeseddel”

Marquet

Tempur

Ugeskrift for læger 170/18- 28. april 2008

Region Midtjylland – Regionshosp. Randers og Grenå 6214 stensnitsleje.