Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - rammeordination til standardbehandling af patienter postoperativt

 

Beskrivelse

Nedennævnte standardordinationer gælder ikke gravide og patienter med allergi eller intolerance overfor de anvendte stoffer.

Behandlingen kan administreres selvstændigt af sygeplejerske med efterfølgende ansvar for vurdering af effekt og bivirkninger. Doseringer er ud fra idealvægt. Behandlingen dokumenteres i patientens opvågningsjournal.

Ved utilstrækkelig effekt af behandlingen, bivirkninger eller tvivl tilkaldes afsnittets ansvarshavende anæstesilæge i henhold til arbejdsplan for O-anæstesilæger, som herefter er ansvarlig for behandlingen.

 

Behandling af postoperative smerter

Postoperativt til voksne

 • • inj Morfin 2,5 mg i.v. p.n. indtil VAS ≤ 3 opnået

 • • ved intolerance overfor morfin eller manglende effekt

 • • inj. Ketogan® 1,25 mg i.v. p.n. indtil VAS ≤ 3 opnået

 • • tbl. Paracetamol 1g p.o. max x 4 pr. døgn (typisk allerede givet præoperativt)

 

Postoperativt til børn

 • • inj. Morfin 0,05 - 0,1 mg/kg i.v. p.n. indtil VAS ≤ 3 opnået

 • • ved intolerance overfor morfin eller manglende effekt

 • • inj. Ketogan® 0,025 – 0,05 mg/kg i.v. p.n. indtil VAS ≤ 3 opnået

 • • tbl. eller mixt . Paracetamol 15 mg/kg p.o. x 4, max 80 mg/kg per døgn eller

 • • supp. Paracetamol 20 mg/kg rektalt x 4, max 100 mg/kg per døgn (er typisk allerede givet præ- eller peroperativt)

 

Anvendelse af NSAID

NSAID anvendes kun efter aftale med både ansvarshavende anæstesilæge og den ortopædkirurgiske operatør.

Gives ikke til patienter med:

 • • kendt allergi overfor ASA, NSAID, sulfonamider

 • • alder > 75 år

 • • hjerte-kar sygdomme

 • • gastrointestinale sygdomme

 • • øget blødningstendens, kongenit eller erhvervet

 • • knogleheling som behandlingsmål

Findes NSAID indiceret anvendes:

Postoperativt til voksne

tbl. Ibuprofen 400 mg p.o.max x 3-4 pr. døgn

Postoperativt til børn

tbl. Ibuprofen 5 mg/kg p.o. max x 4 pr. døgn

Evt. udlevering af smertestillende tabl. ved hjemskrivning

Skønnes der at være behov for anden smertestillende medicin end paracetamol, kan der efter aftale med ansvarshavende anæstesilæge og ortopædkirurgisk operatør, ved hjemskrivelsen til voksne udleveres

 • • tbl. Ibuprofen á 400 mg max. 10 stk. - alene eller sammen med enten

 • • tbl. Morfin á 10 mg max 10 stk

 

eller

 • • tbl. Ketogan® á 5+25 mg max 5 stk.

 

eventuelt suppleret med recept udskrevet af ortopædkirurg.

Til børn udleveres efter individuel vurdering.

Udleveringen dokumenteres i opvågningsjournalen og udleveres i medicinkuvert med udfyldt forside, som gennemgås med patienten umiddelbart før hjemskrivelsen.

Behandling af shivering

Postoperativt til voksne

inj. Petidin 10 – 20 mg i.v.

Postoperativt til børn

inj. Petidin 5 – 10 mg i.v.

Behandling af kvalme og opkastninger

Postoperativt til voksne

inj. Ondansetron 4 mg i.v. x 1

og/eller

inj Dehydrobenzperidol® 0,625 mg i.v. x 1

Postoperativt til børn

inj. Ondansetron 0,15 mg/kg i.v. (max 4 mg)

og/eller

inj. Dehydrobenzperidol® 10-20 mikrogram/kg i.v. (max 0,625 mg)

Formål

At sikre en ensartet og sufficient behandling af de hyppigst forekomne bivirkninger efter invasiv behandling i anæstesi i ortopædkirurgisk dagkirurgi SDK/O6.

Definition af begreber

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Arbejdsplan for O-anæstesilæger angiver hvilken anæstesilæge, der er ansvarlig for SDK/O6 den pågældende dag.

Idealvægt = body mass index-skala (BMI) normal 19-25 kg/m2.

VAS = visuel analog skala.

Reference

Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. Smerter – baggrund, evidens og behandling. 2009. FADL’s forlag.

Smertemanual

Smertevurdering og -behandling 

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling

Rekommandationslisten, Sygehusapoteket, Region Nordjylland.

Patientbehandling i Opvågningsafdelingen 

Medicinretningslinjer Region Nordjylland

Mogensen J V, Rasmussen LS, Vester-Andersen T. Anæstesi. 2007. FADL’s forlag.

Miller RD et al. Anesthesia. 2009. Churchill Livingston.

Twersky RS. The ambulatory anesthesia handbook. 1995. Mosby.

McGoldric KE. Ambulatory Anesthesiology. A problem-oriented approach. 1995. Williams & Wilkins.

Klinisk Farmakologisk Center ved Århus Universitet, 2010 - Case-rapport nr. 1894. NSAID og knogleheling

Medicin.dk