Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler i forbindelse med graviditet og behandling af antithyroid medicin

Instruks til lægerne.

 

Vejledning om forholdsregler i forbindelse med graviditet og behandling med antithyroid medicin.

Standardvalg af antithyroid medicin er Thycapzol/Thiamazol eller evt Neomercazole (10 mg Neomercazole konverteres hurtigt efter absorption til 6 mg Thycapzol). Thycapzol har en bedre farmakokinetik end Propylthiouracil (PTU), og generelt færre bivirkninger.

 

Desværre har det vist sig, at ca. 1 ud af 30 gravide, der behandles med Thycapzol i tidlig graviditet får børn med misdannelser forårsaget af dette. Misdannelserne kan være alvorlige. Der er også en øget forekomst af misdannelse efter anvendelse af PTU, men det er mindre hyppigt, og de er mindre svære. Derfor anvendes PTU i tidlig graviditet.

 

Såfremt den antithyroide medicin bliver seponeret allerede i 5. graviditetsuge (regnet fra sidste menstruations første dag), har det vist sig, at risikoen for misdannelser er meget lille.

 

  1. 1. Det fremgår derfor af den information, der udleveres til kvinder, som kunne blive gravide, og som får antithyroid medicin, at de skal

 

  1. 2. diskutere medicinen med lægen, såfremt de planlægger at blive gravide.

  2. 3. være parate til at teste for graviditet allerede inden for få dage efter en udebleven menstruation.

  3. 4. ophøre med medicinen, såfremt testen er positiv, og straks kontakte lægen mhp. en ny plan.

 

I forbindelse med dette foreslås at gøre sådan:

 

  1. 1. Såfremt en kvinde planlægger graviditet og er i behandling med Thycapzol/Thiamazol skiftes behandling til PTU. Den antithyroide effekt af 5 mg Thycapzol/Thiamazol svarer ca. til 100 mg PTU. Da PTU har noget kortere effekt, vil det ofte være hensigtsmæssigt at dele dosis, således at Thycapzol 5 mg x 1 bliver til PTU 50 mg x 2 dgl.

  2. 2. Når en kvinde i behandling med antithyroid medicin henvender sig pga nykonstateret graviditet, skal der tages stilling til, om pt. aktuelt er i remission, så hun kan holde pause med medicinen i den kritiske periode af graviditeten (fra og med uge 6 til og med uge 10). Ved bedømmelse af dette skal der tages hensyn til varighed af behandlingen, udviklingen i TRAb, og om pt. har haft normale thyroideatal på en lille dosis medikament. Såfremt det skønnes, at pt. er i remission, holdes pause, og der tages thyroideatal (TSH, T4 og T3) hver uge i første trimester af graviditeten.

  3. 3. Såfremt det skønnes uforsvarligt at ophøre med den antithyroide medicin, skal pt. behandles med PTU monoterapi i første trimester. Herefter kan der skiftes til Thycapzol/Thiamazol monoterapi (dvs IKKE i kombination med L-Thyroxin). Princippet er at give lavest mulig dosis der holder TSH lavt/supprimeret og T4 og T3 omkring øverste normale for graviditet (reference område for T4 og T3 er 1,5 gange ikke gravide i 2.og 3. trimester).

 

Bemærk, at en del gravide i første trimester får et lidt nedsat TSH pga stigningen i hCG, og at der evt kan optræde en regulær suppression af serum TSH. Et lidt lavt serum TSH er derfor i sig selv ikke indikation for antithyroid medikamentel behandling.

Bilag

Information til patienterne: Vigtig information om medicin mod for højt stofskifte, graviditet, misdannelser og hjerneudvikling