Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

For kliniske afdelinger – MR undersøgelser

Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

MR-scanning af tyndtarm:

Kontraindikation: Se metalskema i WebPAS

 

Forberedelse:

FASTE 4TIMER før undersøgelsen.

Foregår undersøgelsen over middag må patienten indtage et let morgen måltid dvs. lyst brød og ingen mælk.

Ved undersøgelse af tyndtarm skal patienten møde på Billeddiagnostisk Afsnit 2 timer før undersøgelsen. I løbet af disse 2 timer skal patienten drikke HUSK med bestemte tidsintervaller i ca. 2 timer

 

Der gives Buscopan 20mg iv. under undersøgelsen.

Ved klaustrofobi og evt. ved børn: Der sederes 1 time før undersøgelsen (ordineres af henvisende læge)

 

Patienten skal kunne ligge stille under scanningen. Ved patiente uro vil scanningen måske ikke kunne gennemføres eller bliver af forringet kvalitet.

 

HUSK: Udlever MR-scannerens patientfolder. Undersøgelser i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

 

Undersøgelsen:

Forberedelse: 2 timer

Scanning: Patienten lejres i bugleje med en antenne liggende omkring abdomen.

Patienten køres med hovedet ind først, således at det ønskede område ligger midt i scanneren.

Kontrast: Sidst i undersøgelsen gives der 20ml kontrast iv.

Undersøgelsestid i scanner: ca. 30-45 min

MRCP:

(scanning af galdeveje og abdomen)

Kontraindikation: Se metalskema i WebPAS

 

Forberedelse:

Patienten skal FASTE 4 TIMER før undersøgelsen.

Foregår undersøgelsen over middag må patienten indtage eet let morgenmåltid dvs. lyst brød og ingen mælkeprodukter.

Ved klaustrofobi og evt. ved børn: Der sederes 1 time før undersøgelsen (ordineres af henvisende læge)

 

Patienten skal kunne ligge stille under scanningen. Ved patienturo vil scanningen måske ikke kunne gennemføres eller blive raf forringet kvalitet.

 

HUSK: Udlever MR-scannerens patientfolder Undersøgelser i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

 

Undersøgelsen:

Patientens lejres i rygleje med en antenne liggende omkring øvre abdomen.

Patienten køres med hovedet ind i scanneren først, således det ønskede område ligger midt i scanneren.

 

Undersøgelsestid: 30 min

 

MR-scanning af cerebrum, columna og ekstremiteter:

Kontraindikation: Se metalskema i WebPAS

 

Forberedelse:

Ingen forberedelse.

Ved klaustrofobi og smerteplagede patienter vil sedering kunne komme på tale (ordineres af henvisende læge).

 

Patienten skal kunne ligge stille under scanningen. Ved patiente uro vil scanningen måske ikke kunne gennemføres eller bliver af forringet kvalitet.

 

HUSK: Udlever MR-scannerens patientfolder. Undersøgelser i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

 

Undersøgelsen:

Patienten lejres oftest i rygleje, på/i den til formålet egnede antenne. Patienten køres ind i scanneren, så det område der ønskes scannet ligger i midten af scanneren.

 

Kontrast: Undervejs kan det være nødvendigt at give kontrast i.v.

 

Undersøgelsestid: 30-60 min.