Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for informering om resultat af persondosimetri

Er under revidering jf. BEK 669 og opgaver for særlige kompetencepersoner. 

 

Formål

At sikre at alle relevante personer informeres omkring resultatet af persondosimetrien.

Instruksen beskriver det af afdelingsledelsen uddelegerede ansvar til afdelingens filmansvarlige for at informere relevant personale om resultatet af persondosimetrien jf. bek 669.

Gyldighed

Instruksen er gyldig for Røntgenfysik, men kan anvendes af alle afdelinger tilknyttet persondosimetriordningen.

 

Metode

Den dosimeteransvarlige skal ud over instruksen for indsamling af dosimeterkort samt distribution af nye dosimeterkort følge nedenstående. 

Når et resultat af persondosimetrien modtages af den dosimeteransvarlige, skal dette fremlægges synligt for alle relevante personer i mindst 14 dage. Samtidig skal alle pr. e-mail have information om at det nye resultat er modtaget. 

Resultatet arkiveres på systematisk vis i minimum 5 år af den dosimeteransvarlige således at alle relevante personer har adgang til disse. 

Den dosimeteransvarlige skal vurdere det modtagne resultat og tage personlig kontakt til personer der ikke afleverer dosimeterkort til tiden, ikke bærer dosimeteret korrekt eller på nogen anden måde har fået anmærkning til resultatet for at korrigere dette. Desuden skal den dosimeteransvarlige tage kontakt til den medicinsk-fysiske ekspert ved mistanke om en utilsigtet stråleudsættelse af en dosisovervåget person, ligesom det skal sikres, at den stråleudsatte person er bekendt med dette. Den medicinsk-fysiske ekspert handler dernæst ud fra instruks for utilsigtet stråleudsættelse