Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for informering om resultat af persondosimetri

 

Formål

At sikre at alle relevante personer informeres omkring resultatet af persondosimetrien.

 

Instruksen beskriver det af afdelingsledelsen uddelegerede ansvar til afdelingens filmansvarlige for at informere relevant personale om resultatet af persondosimetrien jf. bek 669.

 

Gyldighed

Instruksen gælder for alle afdelinger tilknyttet persondosimetriordningen.

 

Metode

Den filmansvarlige skal ud over instruksen for indsamling af dosimeterkort samt distribution af nye dosimeterkort følge nedenstående.

 

Når et resultat af persondosimetrien modtages af den filmansvarlige, skal dette fremlægges synligt for alle relevante personer i mindst 14 dage. Samtidig skal alle pr. e-mail have information om at det nye resultat er modtaget.

 

Den filmansvarlige skal straks ved modtagelse af et persondosimetri-resultat sende en kopi af dette til Røntgenfysik.

 

Resultatet arkiveres på systematisk vis af den filmansvarlige således at alle relevante personer har adgang til disse.

 

Den filmansvarlige skal vurdere det modtagne resultat og tage personlig kontakt til personer der ikke afleverer film til tiden, ikke bærer dosimeteret korrekt eller på nogen anden måde har fået anmærkning til resultatet for at korrigere dette. Desuden skal den filmansvarlige tage kontakt til den medicinsk-fysiske ekspert ved mistanke om en utilsigtet stråleudsættelse af en dosisovervåget person, ligesom det skal sikres, at den stråleudsatte person er bekendt med dette. Den medicinsk-fysiske ekspert handler dernæst ud fra instruks for utilsigtet stråleudsættelse af personale.