Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykisk omsorg og hjælp – information til pårørende med behov for hjælp og omsorg efter en ekstrem hændelse

 

Problemstilling*

Folderen giver information til pårørende og patienter, der har behov for hjælp og omsorg efter en ekstrem hændelse. Forventede reaktioner efter en voldsom hændelse synliggøres, der er skema til at indgå aftale mellem patient/pårørende og kontaktpersonen fra Aalborg Sygehus. der er endvidere oplistning af nyttige telefonnumre.

 

Målgruppe – modtagelse*

Patienter og pårørende på Aalborg Sygehus

 

Definition af begreber*

Psykisk omsorg og hjælp er i dette tilfælde at drage omsorg for pårørende og patienter, der har været ude for en akut situation.

 

Formål*

Formålet med folderen er at synliggøre de forventede reaktioner der kan være efter en voldsom hændelse. Herudover er formålet at indgå og synliggøre de aftaler der indgås mellem en pårørende/patient og kontaktpersonen på Aalborg Sygehus. Ydermere at synliggøre nyttige telefonnumre i forbindelse med en voldsom hændelse.

 

Metode*

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for at synliggøre og optimere kriseberedskabet på Aalborg Sygehus.

 

Beskrivelse*

Folderen informerer pårørende/patienter om forventede reaktioner efter en voldsom hændelse, synliggør indgåede aftaler med den sundhedsfaglige kontaktperson på Aalborg Sygehus samt synliggør nyttige telefonnumre.

 

Indikatorer og tærskelværdier beskrives

Indikatorer og tærskelværdier beskrives (tærskelværdien er en overlægger for, hvilket mål der minimum tilstræbes som udtryk for god kvalitet)

 

Referencer*

Der henvises desuden til folderen ”kriseberedskab – information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation”, actioncard ”kriseberedskab” samt ”Instruks for iværksættelse af psykologhjælp til personale i forbindelse med psykisk arbejdsskade”

 

Evidensstyrke

Anbefalinger vedr. kliniske retningslinjer kan være angivet med evidensstyrke

 

Data markeret med * er obligatoriske at udfylde.