Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilknytning af patient til team – Clinical Suite anvendelsesdokument

Definition

Et team er en gruppering, hvortil det er muligt at knytte en eller flere patienter.

Alle medarbejdere tilknyttet et team vil opnå en behandlerrelation til patienten. Teams kan være tværorganisationelle.

Eventuel oprettelse af team og tilknytning af medarbejdere, kan ske ved henvendelse til IT Support: itsupport@rn.dk

Anbefalet anvendelse

Team kan eksempelvis anvendes i følgende situationer:

 • • Faggrupper som tilser patienter indlagt på forskellige afdelinger, f.eks. terapeuter kan oprette et team. De forskellige afdelinger, som har patienter med behov for eksempelvis talepædagog, kan tilknytte patienterne til det respektive team. Herved samles talepædagogernes patienter på en samlet liste.

 • • Ambulatorier med begrænset patientvolumen kan oprette teams svarende til eksempelvis et besøgsrum. Patienterne, som skal møde d.d., kan herefter tilknyttes til teamet, og derved lettes adgangen til patienterne under konsultationen.

 • • I konferencesituationen, hvor der skal gennemgås en lille delmængde af eksempelvis ambulante patienter, kan oprettes et konferenceteam.

Anbefalet arbejdsgang

Tilknytning af patient til team

 1. 1. En bruger skal tilknytte teamet til patientens kontakt.

  1. 1. Åben ’Vis kontakt’ detailbilledet i CCS ved klik på kontakten i øverste højre hjørne.

  2. 2. I kontaktbilledet ´Vis kontakt´, klik på ’Rediger teams med behandlingsrelation’ i nederste højre hjørne

C:\Users\ckx3\AppData\Local\Temp\SNAGHTML827c0e8.PNG

 

  1. 3. Billede 7I ’Teams med behandlingsrelation’, tryk på ´Tilføj team´ og udsøg teamet, afslut med gem.

 

 1. 2. Nu kan patienten tilgås fra patientlisten for talepædagogteamet.

  1. 1. Patienten vises umiddelbart på patientlisten til og med det døgn, hvor kontakten afsluttes

 

C:\Users\ckx3\AppData\Local\Temp\SNAGHTML830c3f5.PNG

 

Fjernelse af patient fra team

 1. 3. Såfremt en patient ikke længere ønskes vist på teamets patientliste, kan patienten fjernes.

  1. 1. Åben ’Vis kontakt’ detailbilledet i CCS v. klik på kontakten i øverste højre hjørne, se evt. billede under ’Tilknyt patient til team’ punkt 1.

  2. 2. I kontakt detailbilledet, klik på ’Rediger teams med behandlingsrelation’ i nederste højre hjørne.

 1. 4. Klik på det røde kryds for at fjerne patienten fra teamet. Patienten fjernes umiddelbart fra teamets patientliste.Billede 7