Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for anvendelse af kontinuerlig glucosemonitorering, CGM

 

Beskrivelse

Forkortelser:

CGM = Continuous Glukose Monotoring

SAP = Sensor Augmented Pump therapy

SMBS = Selv Monitoreret BS

ISF = Interstitial Fluid = vævsvæske

BG = Blood Glucose = Blodsukker = BS

 

Definition af begreber

HbA1c : Udtryk for middel BS gennem de seneste 6-8 uger.

Hypoglykæmia unawareness: Manglende evne til at erkende hypogykæmi.

CGM: Kontinuerlig måling af glukose i subcutis vha. et apparat bestående af en sensor i ISF, en sender og en modtager. Modtager, og evt. display til visning af real-time CGM, kan være indbygget i en insulinpumpe(SAP). CGM kræver kalibrering med SMBS mindst hver 12. time. Der er 5-10 min. forsinkelse mellem et BS og en glukoseværdi i subcutis(ISF).Der kan tilkobles alarmfunktioner for lavt og højt glukose eller optræk til dette og nogle apparater kan automatisk pausere insulin, hvis der ikke reageres på en hypoglykæmi alarm.

Real-time CGM: CGM hvor glukoseværdierne løbende kan aflæses af patienten.

Blindet/retrospektiv CGM: CGM hvor glukoseprofilerne først er tilgængelige for patienten og behandleren efter download, dvs. data bruges retrospektivt.

Periodisk CGM: CGM igennem f.eks. 6 dage til kortlægning af glukoseprofiler.

Vedvarende CGM: Permanent brug af real-time CGM sammen med insulinpumpe eller pen.

 

Formål/indikationer

Periodisk CGM, blindet eller real-time

1. Type 1 diabetes og mistanke om hypoglykæmitilfælde, især natlige. Formålet er at reducere hyppigheden af disse efter behandlingsjustering.

2 . Type 1 diabetes og problemer i diabetesbehandlingen mhp. at identificere problemerne og ved behandlingsjustering søge at bedre velbefindende og HbA1c.

3. Undtagelsevis patienter uden diabetes, der udredes for hypoglykæmi , patienter med sygdom eller medicinsk behandling, der medfører øget risiko for hypoglykæmi.

Det er nødvendigt at patient/forældre oplæres i SMBS inden CGM opstart, så de kan kalibrere sensor og kontrollere lave værdier med en BS måling inden evt. handling

OBS : Inden opstart af CGM for gruppe 1,2 og 3 konfereres med speciallæge i endokrinologisk team.

Vedvarende CGM, real time

Besluttes efter individuel vurdering og konference i endokrinologisk team.

Det anbefales at behandlingen opstartes efter en prøveperiode på 1 mdr og at alle glukoseværdier der kræver handling(høje eller lave) bekræftes med SMBS.

1. Børn og unge med type 1 diabetes og svær hypoglykæmi, hypoglykæmia unawareness og/eller utilfredsstillende glykæmisk kontrol. Kan kombineres med pumpe eller pen behandling(basal-bolus). Det er VIGTIGT at patient/familie er motiveret, da studier viser at CGM er svær at gennemføre i lang tid, især for børn og unge.

2. Børn og unge med type 1 diabetes kombineret med anden sygdom, som eksempelvis epilepsi, der kan vanskeliggøre tolkning af anfald.

 

Målgruppe – modtagelse

Børn med diabetes

 

Referencer

  1. 1. Kontinuerlig glukose monitorering. En rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Pædiatrisk Selskab, 2013

  2. 2. Larson NS et al.The role of continuous glucose monitoring in the care of children with type 1 diabetes. Int J pediatr endocrinol.2013 Mar 26;2013(1):8

  3. 3. Nørgaard K et al. routine sensor- augmented pump therapy in type 1 diabetes: the INTERPRET study. Diabetes Technol Ther 2013 Apr,15(4):273-80

  4. 4. Lane JE et al .Continuous glucose monitors: current status and future developments. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2013 April;20(2):106-11.