Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedr trappetræning med patienter

Beskrivelse

Planlægning før trappegang:

 • • Analyse af patientens funktionsevne – både fysisk og kognitivt.

 • • På baggrund af analysen, sættes niveau for træning af trappegang. Vælg altid et lavere niveau

 • • første gang – evaluer og juster efterfølgende

 • • Overvej behov for hjælpemidler samt ekstra personale til hjælp ved

 • • gennemførelse af aktiviteten

 • • Vælg omgivelser/trappe med omhu og sørg for hensigtsmæssig indretning, herunder mulighed for hvil undervejs.

 

Vurdering:

På baggrund af analysen vurderes, om patienten er fysisk og kognitivt parat til at påbegynde træning af trappegang. Vær opmærksom på patienter, som viser nedsat forståelse og opmærksomhed i forhold til konteksten (trapper), samt nedsat udholdenhed.

  • Overvej niveau for træningen. Vælg altid et lavere niveau første gang – evaluer og juster efterfølgende

  • Patienten skal kunne have forståelse for den konkrete opgave (gang på trapper), samt kunne holde fokus på opgaven i minimum 5 – 10 minutter. Patienten skal kunne bremses, så tempoet holdes nede, enten selvstændigt eller på verbal opfordring

 

Niveauer for træning af trappegang

Laveste niveau I skridtsejl i loftsliftPatienten har behov for massiv fysisk støtte.

    

  • Træn vægtbæring / vægtskift fra ben til ben.

  • Træn ”trappegang”/styrk det paretiske ben ved brug af lav skammel: Før ”det gode ben” op på skamlen, hvorved der kommer vægt på det paretiske ben. Hvis patienten kan, føres det paretiske ben med op

  • Når patienten er klar, vælges enten trappen mellem fys og ergo eller trappen ved M3.

 

Træningsniveauet kan tilpasses alle trapper:

 • • Patienten støtter sig altid til gelænderet (om muligt, i begge sider)

 • • Patienten tager et enkelt trin op, samler til og et enkelt trin baglæns ned igen, med ”det gode ben” forrest begge gange, (hvilket er lettere for patienten end at skulle vende og gå forlæns ned - ”ud i åbent rum”)

 • • Patienten tager få trin op og ned som ovenfor beskrevet

 • • Når patienten kan mestre et trappeforløb, går patienten kun opad i starten

 • • Patienten går op til trappeafsatsen og tager elevatoren ned igen

 • • Patienten går op til trappeafsatsen (få trin), vender og går forlæns ned

 • • Der vælges trappeløb, som svarer til patientens formåen

    

Udførelse af aktiviteten:

 • • Igangsæt kun aktiviteten, hvis du er helt sikker på at du kan gennemføre den, at du fuldt ud kender patientens funktionsniveau, og at du har det fornødne hjælpemiddel / det planlagte personale til din rådighed

 • • Igangsæt kun aktiviteten, hvis patienten er fysisk og kognitivt i stand til at medvirke på det pågældende tidspunkt

 • • Sørg for at placere dig korrekt i forhold til patienten

 • • Sørg for nødvendige pauser til patient og personale

 • • Er du det mindste i tvivl, så lad være!

 

 • • Det tilstræbes at det er primær-fysioterapeuten, som afprøver trappegang med patienten første gang

 • • Den behandlende fysioterapeut skal kende patienten og patientens reaktioner godt

 • • Korrekt placering ved træning af trappegang:

  • Terapeuten skal gå ved siden af patienten. Herved er der mulighed for at patienten kan benytte gelænderet og der er ingen risiko for personalet, hvis patienten falder.

 

 • • Aftaler om arbejdsfordeling:

  • Ved træning med to personaler, er den ene behjælpelig med at indrette omgivelserne, mens den anden støtter patienten.

  • Der kan tages enkelt trin ad gangen, hvor patienten sætter begge fødder på samme trin før han/hun går videre eller patienten kan føre foden videre til næste trin (normalt trappegangs-mønster)

 

Efter aktiviteten

Evaluer forløbet og juster til næste gang

 

Dokumentation

Dokumenter i EPJ og eventuelt i patientens rehabiliteringsplan.

 

Ansvar

Den behandlende fysioterapeut har ansvaret for at planlægning og udførelse af aktiviteten foregår på en sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde for både personale og patient.

 

Formål

1. at træning af trappegang foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde for personalet

2. at træning af trappegang foregår på en faglig optimal samt sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde for patienterne.

 

Referencer

At-vejledning om Arbejdets Udførelse – D.3.4.

At-vejledning om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer – D. 3.3.