Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilkald til epiglottitis for Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling og H-anæstesi

Formål

At koordinere forløbet og sikre patientsikkerheden omkring den akutte epiglottit patient

Definition af begreber

Epiglottitis acuta: er en betændelsestilstand af strubelåget. Sygdommen optræder både hos børn og voksne. Den fremkaldes i de fleste tilfælde af Haemophilus influenza type B og viser sig som en flegmonøs laryngitis lokaliseret til epiglottis og i mindre grad plicae aryepiglotticae. Et inflammatorisk ødem medfører, at epiglottis bliver opsvulmet, rød og kirsebærlignende. Lidelsen kan blive livstruende, idet en pludselig aflukning af respirationsvejene kan blive resultatet, hvis det opsvulmende strubelåg aflukker den øvre åbning til larynx.

OP: operation

ØNH: Øre-, Næse-, Hals.

 

Når Øre-, næse-, halsvagthavende læge får meldt en epiglottit patient tilkaldes

Klokken 08.00–15.00 på hverdage

Hvem

Kontakt telefonnummer/kode

ØNH gangansvarlig sygeplejerske

6 27 07

ØNH bagvagt

Se vagtplan/ kode 88478

ØNH anæstesisygeplejerske

6 17 01

ØNH-anæstesilæge:

6 17 00

Bookingsekretær (OP-booking)

6 27 61

 

Efter klokken 15, samt weekend og helligdage

Hvem

Kontakt telefonnummer/kode

Begge ØNH-OP sygeplejersker tilkaldes hjemmefra

Se telefonliste og vagtplan

ØNH bagvagt tilkaldes hjemmefra

Se telefonliste og vagtplan

Vagthavende anæstesilæge (gas-vagt)

6 19 49

Tilkalder straks:

 

Vagthavende anæstesi-bagvagt

6 19 00

O-anæstesisygeplejersken

Kode 88560

Vagthavende anæstesisygeplejerske

via omstillingen eller på A alt efter tidspunkt på dagen /eller weekend

 

Hvor foregår indgrebet?

Klokken 08.00–15.00 på hverdage

• Falck kører direkte til akutstuen i ØNH-ambulatoriet

• ØNH-OP sygeplejersker gør klar til modtagelse på ØNH-OP

• patienten køres ind på første ledig operationsstue

• patienten fiberskoperes og om nødvendigt intuberes. Trakeostomi- og cricothyroidectomikassen skal være på OP-stuen.

OBS: Hvis patienten afventer at OP-stue bliver klar, vurderer ØNH-bagvagt og anæstesilæge i samråd, hvem der skal observere patienten og hvor

Efter klokken 15.00 samt weekend og helligdage

• Falck kører direkte til Skadestuen, stue 1

• Begge ØNH-OP sygeplejersker gør klar til modtagelse og fiberlaryngoskopi på ØNH-OP

• Anæstesisygeplejersken møder på ØNH-OP

• Patienten vil efter modtagelsen i Skadestuen blive ledsaget til ØNH-OP af ØNH-bagvagt, anæstesibagvagt og O-anæstesisygeplejersken

• Det aftales hvilken operationsstue patient skal på

• Klargøring af fiberskop. Trakeostomi- og cricothyroidectomikassen skal være på OP-stuen. Om nødvendigt intuberes

• ØNH-OP og anæstesi melder klar, når de kan modtage patienten

• Portør og seng bestilles på columna opgavesystem

 

Indlæggelse, observation og udskrivelse:

• Patienten observeres på Intensiv Afsnit efter aftale med anæstesibagvagt og ØNH-bagvagt

• ØNH-læge går stuegang og udskriver patienten til sengeafdelingen i samråd med anæstesilægen.

 

Dato og faglig ansvarlig

16-1-2019 afdelingslæge, Anita Lauridsen