Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afdelingspolitikker – Dokumentsamling BDA

 

Patientidentifikation

 

Patientidentifikation på Billeddiagnostisk afd., Sygehus Thy-Mors

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Erstatnings-cpr

 

Midlertidig erstatnings-cpr-nummer

 

Nyfødte med erstatnings-cpr

 

Nyfødte – med midlertidig erstatnings-cpr-nummer

 

Informeret samtykke

 

Informeret samtykke til behandling

 

Visitationsregler

 

BDA

 

Kvalitetsmål for Billeddiagnostisk Afsnit, Sygehus Thy-Mors

 

Kvalitetsstyring - Audit

 

Aflåsning af BDA

 

Svartider

 

Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

 

Pakkeforløb

 

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter

 

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

 

Personale

Sygemelding

 

Retningslinje for syge-/raskmelding ved Billeddiagnostisk afdeling Sygehus Thy–Mors

 

Bemanding/døgnrytme/fremmødeprofil

 

Fremmødeprofil for personale på Billeddiagnostisk afdeling, Sygehus Thy-Mors

 

 

Oplæring

 

Introduktionsprogram for nyansatte radiografer/røntgensygeplejersker i BDA Sygehus Thy-Mors

 

Arbejdsmiljø

 

Arbejdsmiljøhåndbog Regionens

 

APV (arbejdspladsvurdering)

 

APV

 

APB (arbejdspladsbrugsanvisning)

 

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

Stikuheld

 

Stikuheld - Hepatitis B & C. Forholdsregler mod smitte efter uheld Regionshospital Nordjylland (2.6.2.2)

 

 

Forflytning

 

Forflytningsvideoer:

http://www.forflyt.dk/materialer_og_vaerktoejer/forflytningsvideoer/videoer_qr-koderr

 

Forflytning Aalborg

 

 

UTH

 

Rapportering af utilsigtet hændelse

 

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder