Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adalilumab - oplæring og udlevering af medicin 

 

Beskrivelse 

Adalilumab er et biologisk lægemiddel, der virker ved at dæmpe ubalancen i immunsystemet. 

Adalilumab molekylerne er fuldt humane – mere præcist blokerer de TNF-alfa, som er i overskud, hvorved betændelsestilstanden i tarmen hæmmes. 

Patienten informeres om øget risiko for infektioner under behandling med Adalilumab, da medicinen kan dæmpe immunforsvaret. Patienten informeres om bivirkninger ud fra Adalilumab indlægsseddel, som udleveres til patienten sammen med patientvejledningen ”Adalilumabbehandling”. 

 

Praktisk håndtering 

Booking

Adalilumab-oplæring og -udlevering varetages af sygeplejersker i Ambulatoriet for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, og bookes i sygeplejeambulatoriet på faste dage i tidsrummet mellem 08.00 og 15.00 på tlf.: 9766 3505. 

 

Ordination

Adalilumab behandlingen ordineres af de specialeansvarlige læger i henhold til instruks: Adalilumab ®-behandling. 

 

Før patienten startes i Adalilumab behandling, skal sygeplejersken sikre, at der foreligger: 

 • • Skriftlig ordination på behandlingsplan

 • • Kontraindikationer (infektion, hjertesygdom, absces, feber) 

 • • Negativ Quantiferon Guld test

 • • Svar på Biostart pakke

 • • Røntgen af thorax er set 

 • • Negativ PCR-test for Clostridium Difficile

 

Sygeplejehandlinger i forbindelse med opstart med Adalilumab

 • • Patienten identificeres efter gældende instruks Identifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland, og bedes oplyse fulde navn og cpr-nummer 

 • • Sygeplejersken skal sikre sig, at der i lægenotatet i EPJ er indhentet og dokumenteret Informeret samtykke til behandling 

 • • Patienten informeres mundtligt og skriftligt om virkning, bivirkninger, forholdsregler, dosering samt administrering af medicin og blodprøver. Der gennemgås opbevarings- samt afhentningsprocedure

 • • Sikre at skriftlig information er udleveret

 • • Patienten informeres om generelle hygiejniske principper, specielt håndvask

 • • Patienten instrueres i administration af subkutan injektion. Patienten vejledes i stikketeknik for pen eller sprøjte

 • • Patienten instrueres i bortskaffelse af henholdsvis kanyle eller injektionspen

 • • Der udleveres færdigpakket startpakke/taske til patienten

 • • Der udleveres medicin til 2 måneders forbrug

 • • Sygeplejersken udleverer mødekort med specialets telefonnumre i forbindelse med information om patientansvarlig læge/team

 • • Patienten opfordres til at kontakte sygeplejersken ved tvivlsspørgsmål

 

Håndtering og opbevaring

Adalilumab gives som subkutan injektion hver 14. dag. Leveres i en forfyldt sprøjte eller pen, som er klar til brug, indeholdende 40 mg Adalilumab (0,8 ml). 

Medicinen skal opbevares på køl ved 2 – 8° C og tåler ikke frost. Skal tages ud af køleenheden ca. 15-20 minutter før brug. Skal under transport opbevares i køletaske med frosne køleelementer. 

Medicinens opbevaringstid i køletasken er max. 3 timer. 

Ved længerevarende rejse, kan der lånes en rejsekuffert i Ambulatoriet for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme. Opbevaringstiden i rejsekufferten er 72 timer.

Adalilumab kan opbevares ved max. 25 grader med holdbarhed på 14 dage. 

 

Bivirkninger ved behandling med Adalilumab 

Nedenfor nævnes de gængse bivirkninger for Adalilumab. Henvis til patientinformationspjecen. 

 • • Ved subkutan administration kløe, rødme, hævelse og smerter ved indstiksstedet

 • • Øget infektionsrisiko. Herunder temperaturstigning og forbigående øvre luftvejsinfektioner

 • • Influenzalignende symptomer i døgnet efter injektion

 • • Hovedpine, kvalme, mavesmerter

 • • Nedsat sårheling

 

Graviditet og amning

Ved graviditet eller ønske herom skal behandlingen drøftes i samråd med behandlende læge.

Patient-informationspjecen ”Graviditet og biologisk behandling” udleveres. 

 

Vaccinationer 

Vaccination med levende vacciner er kontraindiceret. Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger via kontakt til egen læge. 

 

På behandlingsdagen ved 1. Adalilumab oplæring 

 • • Patienten støttes i selvinjektion af Adalilumab pen. Samlet dosis/mg gives i henhold til ordinationen (standarddosis er 160 mg)

 • • Score-skema udfyldes

 • • Der medgives tid til 2. Adalilumab oplæring, 14 dage efter opstart

 • • Der laves et journalnotat 

 • • Der tages imurelblodprøver

 • • Herefter må patienten gå hjem

 

Ved 2. Adalilumab oplæring 

 • • Der følges op på 1. oplæring samt  injektionsteknik

 • • Patienten støttes i selv at tage de 2 injektioner 

 • • Der udleveres penne/sprøjter til 8 ugers behandling 

 • • Der tages imurelblodprøver, og der bestilles til næste sygeplejeambulatorie-tid 

 • • Score-skema udfyldtes

 • • Remedier til forsendelse af f-calprotectin medgives eventuelt

 • • Der laves et journalnotat

 • • Patienter bosiddende langt væk, får hver anden gang medicin i boks forudgået en telefonkonsultation, hvor der foreligger blodprøvesvar og PRO data

 • • Ny tid bookes i Sygeplejeambulatoriet eller undtagelsesvis i Dagafsnittet ved ferie/helligdage 

 • • Der kan bestilles tid om 1 år ved patientansvarlig læge mhp. behandlingsplan

 

Dokumentation 

Sygeplejersken laver et journalnotat ved hvert besøg, som angiver det antal sprøjte/penne, 

der er givet / udleveret. Notatet sammenklipses med score-skemaet.  

Sygeplejersken dokumenterer sine sygeplejehandlinger i Clinical Suite, databasen og FMK.

 

Formål 

 • • At patienten opnår viden om og forståelse for Adalilumab-behandlingen

 • • At patienten selvstændigt kan udføre injektion af Adalilumab, hygiejnisk korrekt

 • • At patienten bliver i stand til at vurdere hvornår, der er behov for at kontakte sygeplejerske/læge 

 

Definition af begreber 

Quantiferontest: En blodprøve, som viser om patienten er bærer af Tuberkulose 

Biostart pakke: Betegnelse for samling af udvalgte screeningsblodprøver