Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GIK-drop

 

 

Definition

Glucose-Insulin-Kalium-drop.

Indikation

Diabetespatienter, der faster eller patienter med et skønnet utilstrækkeligt fødeindtag.

Formål

  • • 1. at sikre en passende blodsukkerregulation under faste herunder at hindre hypoglykæmi (hos patienter i forudgående behandling med sulfonylurinstoffer eller insulin) og at undgå væsentlig hyperglykæmi.

  • • 2. at sikre en tilstrækkelig insulintilførsel hos patienter med type 1 diabetes, der ikke kan få vanlig insulin og derved hindre udvikling af ketoacidose.

Fremgangsmåde

  • • 1. vanlig insulin/antidiabetika pauseres

  • • 2. der måles blodsukker. Der skal foreligge S-creatinin og S-kalium <24 timer gammelt

  • • 3. der opsættes 1000 ml isoton (5%) glucose blandet efter nedenstående skema. Infusionshastighed 100ml/time. BS efter en time og herefter hver 4.time; Væsketal dgl.

Start-blanding (mål blodsukker 6-12 mmol/l):

Blodsukker (mmol/l)

<4

4,0-6

6,1-12

12,1-16

16,1-20

>20

Insulin (Novorapid)

Giv ca 20 g sukker i.v.*

Nyt BS efter 30 min. og følg herefter skema

12IE

16IE

20IE

24IE

Korr.

dosis

(10IE)

S-kalium (mmol/l)

<3,5

3,5-5,0

>5,0

Tilsætning af kaliumklorid (mmol)

Ved normal S-creatinin

40

20

0

*20 g sukker svarer til 200ml 10% glc eller tilsvarende

Korrektionsdoser p.n hver 4. time:

Blodsukker (mmol/l)

Under 4

over 12

over 16

over 20

Novorapid (subkutant)

Giv 20 g sukker po/i.v

6 IE s.c.

8 IE s.c.

10 IE s.c.

  • • 3. ved lavt blodsukker (<4 mmol) blandes nyt GIK-drop med 6 ie mindre Novorapid end nævnt i skema ovenfor

  • • 4. når næste GIK-drop blandes: Såfremt der er givet korrektionsdoser under indløb af det foregående GIK-drop suppleres næste blanding med ekstra Novorapid sv.t. ca 2/3 af en given mængde p.n. Novorapid (skal ordineres)

Generelt

Hos patienter med et højt døgninsulinbehov bedømt på vanlige insulindoser må man forvente højere døgntilførsel og evt. højere korrektionsdoser. NB! Ved type 1 diabetes er der risiko for ketoacidose ved utilstrækkelig insulintilførsel ifølge vanligt insulinbehov. HUSK derfor ALTID korrektionsdoser og kontakt evt. endokrinolog.

Hos patienter med lavt døgninsulinbehov (<30 IE) reduceres korrektionsdoser med 2(-4) IE.

Overgang til vanlig s.c. insulin, når patienten kan indtage tilstrækkeligt per os. GIK infusionen fortsættes mindst 1 time efter adm. af patientens vanlige langtidsvirkende s.c. insulin morgen eller aften.

 

 

Diabetesbehandling i forbindelse med operation

Indikation

Undersøgelser eller indgreb, der kræver faste.

Formål

At hindre hypoglykæmi eller væsentlig hyperglykæmi.

Fremgangsmåde

Generelt

Der skelnes mellem små procedurer og større indgreb (chirurgia major).

Ved små procedurer er behandlingsmålet primært at undgå hypoglykæmi.

Ved elektive procedurer bør det tilstræbes, at diabetespatienter sættes på programmet så tidligt som muligt om morgenen.

Præoperativt

Der henvises til fremgangsmåden under GIK-drop.

Ved elektiv kirurgi kan den generelle fremgangsmåde dog modificeres:

Operationspatienter uden kendt nyreinsufficiens kan få taget blodprøver og få opsat GIK-drop umiddelbart derefter, blandet efter det målte blodsukker og forventede normalværdier for kalium og creatinin. GIK-droppet skal justeres ved behov, når der kommer svar på kalium og creatinin.

Såfremt der foreligger blodprøve med normalt prøvesvar for s-creatinin og s-kalium inden for 14 dage kan disse værdier anvendes, og blodprøve på dagen kan dermed udelades.

For øvrige (nedsat nyrefunktion, kalium uden for normalområdet) skal der foreligge prøvesvar for S-creatinin og S-kalium, som er højst 3 dage gamle. Hvis prøvesvarene fortsat ikke er i normalområdet gentages prøverne på OP-dagen.

Inden opsætning af GIK-droppet tages som minimum blodsukker.

Elektive procedurer: Ved GIK-regime opsættes droppet kl. 07 på op-dagen.

Postoperativt

Blodsukker hver 4. time. Ved små procedurer evt. blot blodsukker postoperativt.

Diætbehandlet diabetes

Små procedurer: Ingen forholdsregler.

Større indgreb: GIK drop.

Tabletbehandlet diabetes

Sulfonylurinstoffer (fx glimepirid): Regimer hvori disse indgår, kan medføre hypoglykæmi.

Alle øvrige perorale eller injektable antidiabetika (fraset insulin) uanset kombinationer medfører ikke hypoglykæmi i sig selv.

Ved forventet kontrastindgift gælder specielt for Metformin (inkl. kombinationspræparater!):

Pause to døgn præ-op., hvis påvirket se-creatinin, ellers pauseres på operationsdagen.

Pause altid mindst to døgn post-op og genoptages kun ved normaliseret se-creatinin.

Små procedurer

Antidiabetika pauseres på operationsdagen.

Ved behandling med sulfonylurinstoffer med lang virkningsvarighed (24 timer): GIK drop (jf. instruks)

Ved øvrige antidiabetika: Ingen specielle forholdsregler.

Større indgreb: GIK-drop.

Insulinbehandlet diabetes (både type 1 og type 2 diabetes)

Små procedurer: GIK-drop.

Større indgreb: GIK-drop eller separat insulin- og glucoseinfusion ved anæstesien.

Insulinpumpebehandling

Små procedurer: man kan/bør ved mindre kirurgi blot fortsætte pumpebehandling med basalraten og undlade bolusdoser.

Større indgreb: Pumpen slukkes/aftages, og der gives GIK-drop eller separat insulin- og glucoseinfusion ved anæstesien.