Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bugleje

Formål med behandling

 • • Optimere patientens alveolære luftskifte

 • • Ophæve de deklive/basale atelektaser uden at gennemblødningsforholdene i lungerne ændres væsentligt. Dette for at bedre ventilations-/perfusionsforhold og give en bedre iltning og mobilisere sekret

Mål for behandling

At opnå: PaO2 >7,5-8 kPa, pH>7,25

Baggrund/teori

Buglejeventilation har vist sig at være en effektiv metode til at forbedre oxygeneringen hos patienter med svær ARDS, men man har ikke kunnet påvise bedring i overlevelsen generelt. Studier tyder på, at de mest syge (mest hypoksiske og med høj sygdomsscore (SAPS)) har en bedre overlevelse.

Virkningsmekanismen menes at være forbedret ventilation pga. alveolær rekruttering af de tidligere deklivt beliggende dele af lungerne, en forbedret perfusion og dermed mindre shunt, og endelig ændring i trykpåvirkning fra hjerte og diaphragma.
Når patientens tilstand opfylder indikation for buglejeventilation skal der indenfor 8 timer tages stilling til, om denne skal gennemføres.

Indikation

 • • Patienter med svær ARDS PaO2/FiO2 <13,3 eller med højt plateautryk

Kontraindikationer

Absolutte: Ustabile columna- og bækkenfrakturer, ansigtsfrakturer, costafrakturer/flail chest, brandsår eller åbne sår på forsiden af kroppen, forhøjet intrakranielt tryk, gravide, samt patienter med højt intraabdominalt tryk.

Relative: Hæmodynamisk ustabilitet, større abdominal, thorakal kirurgi og overvægtige patienter >135 kg.

Varighed af buglejeposition

16 timers bugleje efterfulgt af 8 timers rygleje.

Procedurebeskrivelse

Forberedelse

 • • Patienten placeres i en intensivseng (der må ikke under bugleje benyttes optirest eller rotation).

 • • For placering af ansigtspude, maske og spejlplade findes i den blå taske en ca. fire minutters CD-rom med instruktion i placering af ansigtsmasken.

 • • Hvis det er muligt informeres patienten og pårørende om proceduren. Især, at patienten bliver ødematøs i ansigtet, men at det forsvinder igen, samt der vil løbe sekret fra mund og næse.

Etik: Minimere besøg til de allernærmeste i samråd med de pårørende.

Fremstilling

Se bilag

 • • Intensivseng

 • • Rullebord med buglejemateriale (Smartfoot Trach-bord, sengegavl til hovedet, lejringspuder, buglejemaske, holder til maske samt spejl armstøtter og lejringspude rekvireres i ”Columna Opgavesystemet” under ”Anden transport” – ”Underopgavetype” vælges ”Andet”. Under ”Transportemne” skrives ”Buglejemateriale”. Under ”Afhentningssted” vælges ”Sengedepot DCH”. Kan selv afhentes via nøglekort.

 • • Viskøse øjendråber/gel og kompresser

 • • Ødemreducerende næsespray

 • • Lukket sug

 • • Fem styk ekg-elektroder

 • • Ekstra puder/dyner til lejring

 • • Stærkt sug gjort klar med sugekateter parat, da patienten ofte hoster kraftigt under vendingen

 • • Vurdere i hvert tilfælde: Intubationsbakke, intubationsmedicin, DC-støder

 • • Forlængerslanger til medicin, a-kanyle og CVP

 • • Proceduren gennemgås af alle implicerede parter.

Når udstyrsbordet tages i brug adviseres de ansvarshavende sygeplejersker på de intensive afsnit.

Inden vending

Fjerne slanger og ledninger, der kan undværes under proceduren (ernæring, afklemning af ventrikelsonde, kaliuminfusion, Furix infusion, temperaturføler og lignende).

 • • Tjek at alle slanger kan nå

 • • Sørge for, at CVK/Swan-Ganz-kateter/drænslanger er langt ude og kan “følge med rundt”. Overvej ekstra fiksering

 • • Hvis patienten er tilkoblet Aquarius-dialyse, køres denne - hvis muligt - ned for fodenden af sengen

 • • Øjnene dryppes med viskøse øjendråber/gel, lukkes godt, dækkes evt. med kompresser.

 • • Grundig mundpleje, give næsespray og ændre placering af tuben

 • • Vælg eventuelt brunt plaster til fiksering af tuben for at undgå decubitus på kinderne ved velcroplastre.
  Alternativt kan Duoderm anvendes under velcroplastrene

 • • Ved trakeostomi udføres trakeostomipleje

 • • Suge patienten i trakea, svælg og gennem næsen og påsætte lukket sug

 • • Aspirer på ventrikelsonde

 • • Sedere patient til RASS minus 4 til minus 5

 • • Relaksation ved behov

 • • Træk sengen ud fra væggen, og fjern hovedgærdet. (vær obs. på arbejdsplads til ”tubeholderen”).

 • • Slå sengens styrearme og dropstativer helt op og påmonter ansigtspladen

 • • Spejlholder sættes på ansigtspladen. Ansigtspladen kan justeres i højden, så det passer til patienten, således at nakke og hals hviler og er vandret.

 • • Intensiv-/anæstesilæge påsætter ansigtsmaske på patienten med velcrobånd, der tages af igen efter endt lejring – obs., øjenbryn skal være synlige

Til stede på stuen

 • • En intensiv-/anæstesilæge (står ved hovedenden og dirigerer vending og er ansvarlig for tuben)
  2-3 sygeplejersker (en sygeplejerske styrer ledninger, slanger og dræn, en sygeplejerske står for monitoreringen)

 • • To portører

 • • Det er vigtigt, at en eller flere af de implicerede parter har prøvet at gennemføre proceduren tidligere .

Selve vendingen

 • • Aftale hvilken vej patienten skal vendes

 • • Aftale hvem, der vender og hvem, der holder dræn og diverse

 • • Patienten løftes ud til siden af sengen. Armen der vendes over skal ned langs siden af kroppen, så den kommer med rundt ved vendingen

 • • Patienten vendes om på siden.

 • • Placere nye ekg-elektroder på ryggen (spejlvendt, se billede), og koble telemetrien til der. Fjern ekg-elektroder på brystet

 

Billede 1

 

 • • Fjern saturationsmåler

 • • Når alle er klar, vendes patienten det sidste stykke rundt på maven i en bevægelse

 • • Saturationsføleren sættes på igen

 • • Hovedet lejres i masken, således at tube og diverse sonder ikke afklemmes. Masken placeres i holderne på spejlpladen. Patienten placeres så langt oppe, at kanten af madrassen er ved patientens armhuler

 • • Vær opmærksom på, at patienten er lejret med næsen nedad, og nakke/hals i afslappet vandret position

 • • Tubeplacering kontrolleres ved stetoskopi

 • • Diverse infusionsslanger, arteriekanyle og evt. dræn placeres hensigtsmæssigt, så ingen er klemt af. KAD-slange placeres ned mellem benene og monteres på fodenden. Vær opmærksom på, at KAD hos mænd skal vende nedad

 • • Patienten lejres med puder under skulder og hofter, således at lyske og mave ikke klemmes. Vær opmærksom på, at patienten ikke vrider i ryggen.

 • • Dyne/puder placeres under vrist/underben, så knæet flekteres let, og tæerne er fri af underlaget

Pleje af patient under bugleje

Vær opmærksom på, at nogle af plejehandlingerne kan kræve to personer.

Sedationsniveau/RASS: Vurder kontinuerligt patientens sedationsniveau, RASS minus 4/minus 5.

Øjenpleje: Tjek hver anden time, at kompresserne stadig er fugtige og øjnene lukkede.

Næsepleje: Efter behov suges i begge næsebor. Evt. sprayes med næsespray for at forebygge slimhindeødem og tilstopning af bihulerne.

Mundpleje: Suges i mund og svælg ved behov. Sørg for at underlaget er tørt.

I forbindelse med øjen-/mundpleje må hoved og hals mobiliseres i muligt omfang, men når plejehandlingerne er overstået, er det vigtigt, at patienten stadig som udgangspunkt er lejret med næsen nedad, og nakke/hals i afslappet vandret position.

Trakealsugning: Ved behov, eventuelt efter ordination. Sugning foregår via lukket sugesystem.

Tjek for tryk og lejring: Tjek minimum hver anden time, at der ikke er tryk på maven. Vær opmærksom, på at stomi og eventuelle dræn ikke afklemmes. Stomien vil som hovedregel altid blive mere ødematøs i bugleje. Der er større risiko for gennemsivning af abdominale forbindinger, når patienten er i bugleje.

Tjek hver anden time, at der er plads til penis, scrotum og kateterslange.

Ved behov og minimum hver anden time ændres armenes stilling for at forhindre tryk på arme, nakke og brystkasse. Overarmen må aldrig lejres højere end skulderleddet, det vil sige ikke >90°, og skuldrene må ikke vride bagud. Armene kan eventuelt strækkes helt ud og masseres, inden de lejres igen.

Sengebordet eller lille stålrullebord kan bruges til lejring af en arm, hvis det polstres med en pude. Armene kan også lejres ned langs siderne.

Ved behov og minimum hver anden time løftes benene og inspiceres for tryktruede områder (især er knæ, fodryg og tæer trykudsatte i bugleje). Vær opmærksom, på at tæerne ikke støder mod underlaget.

Eventuelt fysioterapeuttilsyn med hensyn til hjælp til lejring af skuldre, arme og ben.

Under indlæggelsen registreres det i EPJ, hvis der opstår decubitus i forbindelse med bugleje. Desuden indberettes tryksåret som utilsigtet hændelse.

Ved vending tilbage til rygleje

Samme procedure, men i omvendt rækkefølge.

Efter vending til rygleje

 • • Kontrollere tubeplacering ved stetoskopi.

 • • Soignering af patienten.

 • • Buglejemaske og holder, spejlholder, skumpuder samt ansigtsplade afvaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis det har været hos en isolationspatient, skal det efterfølgende desinficeres.

Ernæring af patienten i bugleje

Hvis patienten er stabil, starter man forsigtig med at give enteral ernæring 10 ml/t.
Hvis patienten ikke er stabil, er det ikke anbefalet at opstarte ernæring, mens patienten er i bugleje.

Referencer

Chiumello D, Cuppola S, Frojo S. Prone position in ARDS: a simple maneuver still underused. Intensive Care Medicine 2018; vol. 44 issue 2: pp 241-243

The Efficacy and Safety of Prone Positional Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome: Updated Study-Level Meta-Analysis of 11 Randomized Controlled Trials*

Mancebo J, Fernandez R, Blanch L, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 1233-9.

Prone positioning in patients with acute respiratory distress syndrome