Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende Afdelingsbeskrivelse afsnit Farsø

 

1.1 Generelt

 

Afsnit Farsø er beliggende ca. 55 km fra Aalborg. Sygehuset har speciale i ortopædkirurgi, såsom knæ, hofte og skulderoperationer. Sygehuset har en skadestue, som har åbent til kl. 17 på hverdage og til kl. 15 i weekenden.

Afdelingen er placeret på sygehusets stueplan. Afdelingen har 3 røntgen rum hvor der udføres konventionelle røntgenundersøgelser, thorax og knogleundersøgelser, samt en CT skanner og en ultralydsskanner. Afdelingen har desuden en Dexter skanner, som betjenes af personalet på radiologisk afdeling. Afdelingen har åbent ambulatorium for knogle og thorax undersøgelser hverdag fra kl. 10-13.

CT skanneren i Farsø, skanner i samarbejde med Aalborg Universitetshospital en del onkologiske patienter, der er i kemo- og strålebehandling i Aalborg, dette for at kontrollere status på canceren, der skannes desuden patienter som er indlagt på sygehus Himmerland, afdeling Farsø.

Området ledes af 1 afsnitsledende radiograf, som også er tilknyttet afsnit Syd.

Pr. 1. juli 2022 er der til afdelingen tilknyttet 8 Radiografer, 2 Røntgensygeplejersker, 3 Radiologer, samt 3 lægesekretærer. Personalets erfaring strækker sig fra ny uddannet til 25 års erfaring.

Ved søgning på undersøgelser og billeder, skal regionens retningslinie for adgang til helbredsoplysninger mv. i patientjournalen og andre elektroniske systemer, https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Informationssikkerhed/Brugerstyring/Documents/Retningslinje%20for%20adgang%20til%20helbredsoplysninger.pdf, overholdes.

 

 

1.2 Stue 1, Knogle og Thorax

 

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Rum 1 indeholder det mest moderne udstyr, der også er fleksibelt. Her foretages alle former for knogleundersøgelser, samt thorax stående, liggende og siddende både på børn og voksne. På denne stue kan der laves stitching undersøgelser.

Patienterne er ambulante og indlagte.

 

 

1.3 Stue 2, Knogle og Thorax

 

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Se beskrivelse under stue 1.

Samarbejdspartner er modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

 

1.4 Stue 3, Knogle og Thorax

 

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Se beskrivelse under stue 1. På denne stue, udføres der også specielle forskningsundersøgelser, stereotaksi, som er en special optagelse med samtidig eksponering fra to røntgenrør. Studerende skal ikke kunne udføre disse optagelser selvstændigt.

Apparaturet forventes udskiftet.

 

 

1.5 Stue 4, Ultralyd

 

Apparatur: Toshiba, Aplio XG.

Her udføres ultralydsundersøgelser af alle slags (dog ikke rutinemæssige graviditetsundersøgelser). Hovedparten af alle undersøgelser er for at belyse forhold i abdomen. Desuden udføres undersøgelser af vener mhp. dyb vene trombose (DVT), thyreoidea. Stuen medvirker også ved nogle former for biopsier, punktur og drænager. Ultralyd bemandes af radiografer og rtg. sygeplejersker. Opgaverne på ultralydsstuen består i at assistere lægen ved undersøgelser. Til de ambulante patienter er det mest information om undersøgelsens art og evt. hjælp til af og påklædning, at plejepersonalet forestår. Til patienter der skal have anlagt dræn eller biopteres er det ligeledes plejepersonalets opgave, at dække et sterilt bord, assistere lægen under undersøgelsen. Efter biopsien sørger plejepersonalet for fiksering af prøvemateriale og afsending til laboratorium, forbinding af sår samt observation af patienten. Plejepersonalet varetager ligeledes information til patienten omkring svar på prøven og evt. hvordan denne skal forholde sig efter biopsien.

Samarbejdspartner: sengeafdelinger, praktiserende læger, patologer, laboratorier, ambulatorier, pårørende og portører.

 

 

1.6 Stue 5, CT

 

Apparatur: Canon Aqullion Prime SP, installeret januar 2022. Har 4 cm detektor og 0,5 mm * 80 slice. Gantryåbning 78 cm og mulighed for skan field of view på 70 cm. Skanneren har mulighed for at kippe til spiral og aksial skanning, har max 2 m skanlængde. Lejet kan sideforskydes for optimal isocentrering. Der anvendes kunstig intelligens til at reducere støj fra billederne (firmanavn AiCE) og metalartefaktreduktion (SEMAR).

Tilbehør, BAYER Centargo automatsprøjte, som har integreret og tilhørende Workstation. Dvs. man vælger patient på automatsprøjten, og har mulighed for at tilføje en række data imens man står ved patienten: PVK størrelse og placering, højde og vægt, samt valg af kontrastprotokol. Billeder og kontrastinfo lægges i samme folder i PACS for nem og sikker dokumentation.

 

Der foretages en bred vifte af CT undersøgelser, bl.a. cerebrum mhp. infarkter og tumorer, bihuler, ansigtsskelet og orbita ift. fraktur, tumorer, infektioner og fremmedlegemer. Der skannes thorax, thorax abdomen, hals thorax abdomen, thorax øvre abdomen, eller kun abdomen, ift. udredning iflg. retningslinjer for de nationale kræftpakker, eller som kontrol af kendt sygdom. Ved skanninger, der inkluderer abdomen, gives patienten peroral kontrast, i form af vand, for bedre at kunne skelne abdomens organer fra tarmene.

AAUH Farsø har speciale i skulderkirurgi, og i den forbindelse CT skannes patienterne inden operation. Med den nye CT skanner, er der anskaffet fysiske sidemarkeringer, som en ekstra sikring af korrekt sidemarkering på billederne.

Der skannes også IKCT (ikke kontrast krævende CT) til udredning for akutte nyrestensanfald og CT urografier med kontrast i stedet for konventionelle urografi undersøgelser.

Generelt til alle CT skanninger er det plejepersonalets opgave, at udfører undersøgelsen, informere og observere. Til de undersøgelser hvor der gives kontrast som injektion, skal personalet informere patienten om dette, samt observere patienten særligt i forhold til allergiske reaktioner. Ud over at betjene skanneren, skal plejepersonalet også kunne lejre patienten således, at vedkommende kan ligge stille på trods af evt. smerter og ikke hensigtsmæssige stillinger, samt informere om vigtigheden af at ligge stille og evt. holde vejret, lave valsalvas øvelse osv. for optimal billedkvalitet, så den radiologiske beskrivelse bliver fyldestgørende og brugbar. Den enkelte patient kan have individuelle symptomer, som der skal tages hensyn til, dette kan være smerter, hovedpine, lysfølsomhed, kvalme, træthed osv.

Samarbejdspartner: de kliniske afdelinger og ambulatorier, praktiserende læger, Radiologisk Afsnit Syd, pårørende, portører og sekretærer.

 

1.7 Stue 6, Dexa skanneren

 

Apparatur: Norland X-R800 Cooper Surgical Compagny Dexa scanner.

Der udføres knoglemineral skanninger på patienter henvist via egen læge, Medicinsk Dagafsnit og Diagnostisk Center. Desuden indgår knoglemineralskanninger af hofter, som en del af ortopædkirurgiske forskningsprojekter. Man kan ved disse undersøgelser se om der er tegn på afkalkning eller knogleskørhed. Radiografer udfører målingerne og endokrinologerne står for diagnosticering.

Radiografstuderende skal ikke selvstændigt kunne udføre Dexa skanninger og vil ikke blive eksamineret i denne type undersøgelse.