Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Afdelingsbeskrivelse, afsnit Farsø

 

1.1 Generelt.

Afsnit Farsø er beliggende ca. 55 km fra Aalborg. Sygehuset har speciale i ortopædkirurgi, såsom knæ, hofte og skulderoperationer. Sygehuset har en skadestue, som har åbent til kl. 17 på hverdage og til kl. 15 i weekenden.

Afdelingen er placeret på sygehusets stueplan. Afdelingen har 3 røntgen rum hvor der udføres konventionelle røntgenundersøgelser, thorax og knogleundersøgelser, samt en CT skanner og en ultralydsskanner. Afdelingen har desuden en Dexter skanner, som betjenes af personalet på radiologisk afdeling. Afdelingen har åbent ambulatorium for knogle og thorax undersøgelser hverdag fra kl. 10-13.

CT skanneren i Farsø, skanner i samarbejde med Aalborg Universitetshospital en del onkologiske patienter, der er i kemo- og strålebehandling i Aalborg, dette for at kontrollere status på canceren, der skannes desuden patienter som er indlagt på sygehus Himmerland, afdeling Farsø.

Området ledes af 1 afsnitsledende radiograf, som også er tilknyttet afsnit Syd.

Pr. 1. juli 2019 er der til afdelingen tilknyttet 7 Radiografer, 3 Røntgensygeplejersker, 2 Radiologer, samt 3 lægesekretærer. Personalets erfaring strækker sig fra ny uddanet til 25 års erfaring.

Ved søgning på undersøgelser og billeder, skal regionens retningslinie for adgang til helbredsoplysninger mv. i patientjournalen og andre elektorinisk systemer, https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Informationssikkerhed/Brugerstyring/Documents/Retningslinje%20for%20adgang%20til%20helbredsoplysninger.pdf, overholdes.

 

1.2 Stue 1, Knogle og Thorax.

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Rum 1 indeholder det mest moderne udstyr, der også er fleksibelt. Her foretages alle former for knogleundersøgelser, samt thorax stående, liggende og siddende både på børn og voksne. På denne stue kan der laves stitching undersøgelser.

Patienterne er ambulante og indlagte.

 

1.3 Stue 2, Knogle og Thorax.

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Se beskrivelse under stue 1.

Samarbejdspartner er modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.4 Stue 3, Knogle og Thorax.

Apparatur: Adora DR system med loftrør, fast detektorplade samt to trådløse detektorplader.

Se beskrivelse under stue 1. På denne stue, udføres der også specielle forskningsundersøgelser, stereotaksi, som er en special optagelse med samtidig eksponering fra to røntgenrør. Studerende skal ikke kunne udføre disse optagelser selvstændigt.

Apparaturet forventes udskiftet.

 

1.5 Stue 4, Ultralyd.

Apparatur: Toshiba, Aplio XG.

Her udføres ultralydsundersøgelser af alle slags (dog ikke rutinemæssige graviditetsundersøgelser). Hovedparten af alle undersøgelser er for at belyse forhold i abdomen. Desuden udføres undersøgelser af vener mhp. dyb vene trombose (DVT), thyreoidea. Stuen medvirker også ved nogle former for biopsier, punktur og drænager. Ultralyd bemandes af radiografer og rtg. sygeplejersker. Opgaverne på ultralydsstuen består i at assistere lægen ved undersøgelser. Til de ambulante patienter er det mest information om undersøgelsens art og evt. hjælp til af og påklædning, at plejepersonalet forestår. Til patienter der skal have anlagt dræn eller biopteres er det ligeledes plejepersonalets opgave, at dække et sterilt bord, assistere lægen under undersøgelsen. Efter biopsien sørger plejepersonalet for fiksering af prøvemateriale og afsending til laboratorium, forbinding af sår samt observation af patienten. Plejepersonalet varetager ligeledes information til patienten omkring svar på prøven og evt. hvordan denne skal forholde sig efter biopsien.

Samarbejdspartner: sengeafdelinger, praktiserende læger, patologer, laboratorier, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.6 Stue 5, CT.

Apparatur: CT skanner, Siemens, Somatom Definition Flash Dual Energy, 128 slice spiral skanner.

Der foretages skanninger af cerebrum mhp. infakter, fraktur, tumorer og blødninger, samt af bihuler og orbita i forhold til fraktur, tumorer og fremmedlegemer. Der skannes thorax med henblik på udredning af fund fra konventionel røntgen, som led i retningslinjer for den nationale kræftpakke. Eks. cyster, embolier, tumorer, forholdene i mediastium, aorta, vena cava superior og lymfesystemet.

Afsnit Farsø fungerer som aflastning for skanning af onkologisk patienter fra afsnit Syd, der er i kemo- og strålebehandling, mhp. kontrol af udviklingen af canceren.

Abdomen skanninger kan udføres mhp. tumorer, malformationer og sygdomme generelt i alle abdomens organer. Der benyttes IKCT (ikke kontrast krævende CT) til udredning for akutte nyrestensanfald og CT urografier med kontrast i stedet for konventionelle urografi undersøgelser. Ved de fleste abdomen skanninger gives patienten peroral kontrast, i form af vand, for bedre at kunne skelne abdomens organer fra tarmene.

Generelt til alle CT skanninger er det plejepersonalets opgave, at udfører undersøgelsen, informere og observere. Til de undersøgelser hvor der gives kontrast som injektion, skal personalet informere patienten om dette, samt observere patienten særligt i forhold til allergiske reaktioner. Ud over at betjene skanneren, skal plejepersonalet også kunne lejre patienten således, at vedkommende kan ligge stille på trods af evt. smerter og ikke hensigtsmæssige stillinger, samt informere om vigtigheden af, at patienten skal ligge i denne stilling. Den enkelte patient kan have individuelle symptomer, som der skal tages hensyn til, dette kan være smerter, hovedpine, lysfølsomhed, kvalme, træthed osv.

Samarbejdspartner: sengeafdelinger, praktiserende læger, radiologisk afsnit syd, pårørende og portører.

 

1.7 Stue 6, Dexa skanneren.

Apparatur: Norland X-R800 Cooper Surgical Compagny Dexa scanner.

Der udføres knoglemineral skanninger på patienter henvist via egen læge, Medicinsk Dagafsnit og Diagnostisk Center. Desuden indgår knoglemineralskanninger af hofter, som en del af ortopædkirurgiske forskningsprojekter. Man kan ved disse undersøgelser se om der er tegn på afkalkning eller knogleskørhed. Radiografer udfører målingerne og endokrinologerne står for diagnosticering.

Radiografstuderende skal ikke selvstændigt kunne udføre Dexa skanninger og vil ikke blive eksamineret i denne type undersøgelse.