Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Afdelingsbeskrivelse, afsnit Hobro

 

1.1.Generelt.

Hobro sygehus er et medicinsk afsnit, som ligger ca. 52 km fra Aalborg. Afsnittet består af AMA, M1, M3, et operationsafsnit samt røntgen.

I det akutte medicinske afsnit, AMA, behandles der, døgnet rundt, akutte medicinske patienter, som er henvist fra egen læge eller Falck, samt patienter med mindre skader. I afdeling M1 behandles patienter med hjerterytme forstyrrelser, hjertesvigt samt blodprop i lungerne. Afdeling M3 behandler patienter med mange forskellige diagnoser, som har behov for specialiseret genoptræning og rehabilitering.

Røntgenafdelingen har tre røntgenrum, hvor der udføres konventionelle røntgenundersøgelser samt undersøgelser af spiserøret og tyndtarmen. Desuden har afdelingen en CT-scanner og en ultralydsskanner. Afdelingen har åbent ambulatorium for thorax og knogle undersøgelser mellem kl. 9.30-12.30 fra mandag til torsdag.

CT skanneren i Hobro, skanner i samarbejde med Aalborg Universitetshospital en del onkologiske patienter der er i kemo- og strålebehandling i Aalborg, dette for at kontrollere status på canceren, samt skanner neurologiske patienter, der er i demensudredning. Der skannes desuden patienter som er indlagt på Aalborg Universitetshospital, afdeling Hobro.

Området ledes af samme afsnitsledende sygeplejerske, som også er tilknyttet afsnit Syd.

Pr. 1. februar 2020 er der i afdelingen tilknyttet 10 Radiografer, 1 Røntgensygeplejersker, 1 Social- og sundhedsassistenter, 3 Radiologer, samt 3 lægesekretærer. Personalets erfaring strækker sig fra nyuddannet til 40 års erfaring.

Ved søgning på undersøgelser og billeder, skal regionens retningslinie for adgang til helbredsoplysninger mv. i patientjournalen og andre elektorinisk systemer, https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Informationssikkerhed/Brugerstyring/Documents/Retningslinje%20for%20adgang%20til%20helbredsoplysninger.pdf, overholdes.

 

1.2 Rum 1, Knogle, thorax, abdomen.

Apparatur: Siemens Ysio Max: løst loftrør, buckyleje, thorax vægstativ, 2 trådløse detektorer.

I rum 1 fortages alle former for knogleundersøgelser, samt thorax stående, siddende, og liggende på både børn og voksne. Patienterne er både ambulante og indlagte.

Samarbejdspartnere: Modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.3 Rum 2, Gennemlysning og Knogle.

Apparatur: Siemens Axiom Luminos gennemlysningsudstyr.

Undersøgelserne der laves her er tyndtarmspassage og oesophagus, der kan også fortages knogleundersøgelser. Der udføres undersøgelse af ambulante, planlagte, og akutte patienter.

Samarbejdspartnere: Modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

Knogle og thorax.: Apparatur, Siemens Ysio Flourospot Compact, DR røntgenssystem. Buckyleje, løst loftrør og thoraxstativ.

Stuen udfører thorax- og knogle undersøgelser på både indlagte og ambulante patienter. Thorax undersøgelser udføres både stående, siddende og liggende.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.4 Rum 3, Knogler og Thorax.

Stuen er pt. (januar 2020) under ombygning til Ultralydsstue (Skal erstatte nuværende UL-stue)

 

1.5 Rum 4, Knogle og thorax.

Apparatur: NRT (Santax) ADORA

Rum 4 er forsynet med NRT (Santax) ADORA, som er et multifunktions røntgen udstyr der er fuldautomatisk. I rummet er det muligt at tage thorax og alle former for knogleundersøgelser. Dette gælder både indlagt og ambulante patienter, da der i rummet findes en både en fast detektor på 43*43 cm og to trådløse detektorer på henholdsvis 35*43 og 27,4*35 cm.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.6 Rum 5, Ultralyd.

Apparatur: Philips Affiniti 70. (udstyret flyttes til rum 3, feb. 2020).

Her udføres ultralydsundersøgelser af alle slags (dog ikke rutinemæssige graviditetsundersøgelser). Hovedparten af alle undersøgelserne er for at belyse forhold i abdomen. Desuden udføres undersøgelser af vener mhp. dyb vene trombose (DVT), thyreoidea. Stuen medvirker også ved nogle former for biopsi, punktur og drænager. Ultralyd bemandes af sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, radiografer og rtg. sygeplejersker. Opgaverne på ultralydsstuen består i at assistere lægen ved undersøgelserne. Til de ambulante patienter er det mest information om undersøgelsens art og evt. hjælp til af og på klædning, at plejepersonalet forestår. Til patienter der skal have anlagt dræn eller biopteres er det ligeledes plejepersonalets opgave, at dække et sterilt bord, assistere lægen under undersøgelsen. Efter biopsien sørger plejepersonalet for fiksering af prøvemateriale og afsending til laboratorium, forbinding af sår samt observation af patienten efter biopsi. Plejepersonalet varetager ligeledes information til pt. omkring svar på prøven og evt. hvordan denne skal forholde sig efter en biopsi.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, praktiserende læger, patologer, laboratorier, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.7 Rum 7, CT.

Apparatur: CT skanner, Siemens, Somatom Definition Flash Dual Energy, 64 slice spiral skanner. (installeret i 2010).

Der foretages skanninger af cerebrum mhp. infarkter, fraktur, tumorer og blødninger, samt af bihuler og orbita i forhold til fraktur, tumorer og fremmedlegemer. Der skannes thorax med henblik på udredning af fund fra konventionel røntgen, som led i retningslinjer for den nationale kræftpakke. Eks. cyster, embolier, tumorer, forholdene i mediastinum, aorta, vena cava superior og lymfesystemet.

Afsnit Hobro fungerer som aflastning for skanning af onkologisk patienter fra afsnit Syd, der er i kemo- og strålebehandling, mhp. kontrol af udviklingen af canceren.

Abdomen skanninger kan udføres mhp. tumorer, malformationer og sygesomme generelt i alle abdomens organer. Der benyttes IKCT (ikke kontrast krævende CT) til udredning for akutte nyrestensanfald og CT urografier med kontrast i stedet for konventionelle urografi undersøgelser. Ved de fleste abdomen skanninger gives patienten peroral kontrast, i form af vand, for bedre at kunne skelne abdomens organer fra tarmene.

Generelt til alle CT skanninger er det plejepersonalets opgave, at udfører undersøgelsen, informere og observere. Til de undersøgelser hvor der gives kontrast som injektion, skal personalet informere patienten om dette, samt observere patienten særligt i forhold til allergiske reaktioner. Ud over at betjene skanneren, skal plejepersonalet også kunne lejre patienten således, at vedkommende kan ligge stille på trods af evt. smerter og ikke hensigtsmæssige stillinger, samt informere om vigtigheden af, at patienten skal ligge i denne stilling. Den enkelte patient kan have individuelle symptomer, som der skal tages hensyn til, dette kan være smerter, hovedpine, lysfølsomhed, kvalme, træthed osv.

Samarbejdspartner: sengeafdelinger, praktiserende læger, radiologisk afsnit syd, pårørende og portører.