Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Afdelingsbeskrivelse afsnit Hobro

 

1.1.Generelt

 

Hobro sygehus er et medicinsk afsnit, som ligger ca. 52 km fra Aalborg. Afsnittet består af AMA, M1, M3, et operationsafsnit samt røntgen.

I det akutte medicinske afsnit, AMA, behandles der, døgnet rundt, akutte medicinske patienter, som er henvist fra egen læge eller Falck, samt patienter med mindre skader. I afdeling M1 behandles patienter med hjerterytme forstyrrelser, hjertesvigt samt blodprop i lungerne. Afdeling M3 behandler patienter med mange forskellige diagnoser, som har behov for specialiseret genoptræning og rehabilitering.

Røntgenafdelingen har tre røntgenrum, hvor der udføres konventionelle røntgenundersøgelser samt undersøgelser af spiserøret og tyndtarmen. Desuden har afdelingen en CT-scanner og en ultralydsskanner. Afdelingen har åbent ambulatorium for thorax og knogle undersøgelser mellem kl. 9.30-12.30 fra mandag til torsdag.

CT skanneren i Hobro, skanner i samarbejde med Aalborg Universitetshospital en del onkologiske patienter der er i kemo- og strålebehandling i Aalborg, dette for at kontrollere status på canceren, samt skanner neurologiske patienter, der er i demensudredning. Der skannes desuden patienter som er indlagt på Aalborg Universitetshospital, afdeling Hobro.

Området ledes af samme afsnitsledende sygeplejerske, som også er tilknyttet afsnit Syd.

Pr. 1. januar 2022 er der i afdelingen tilknyttet 11 Radiografer, 1 Social- og sundhedsassistenter, 5 Radiologer, samt 3 lægesekretærer. Personalets erfaring strækker sig fra nyuddannet til 40 års erfaring.

Ved søgning på undersøgelser og billeder, skal regionens retningslinie for adgang til helbredsoplysninger mv. i patientjournalen og andre elektorinisk systemer, https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/Informationssikkerhed/Brugerstyring/Documents/Retningslinje%20for%20adgang%20til%20helbredsoplysninger.pdf, overholdes.

 

1.2 Rum 1, Knogle, thorax, abdomen

 

Apparatur: Siemens Ysio Max: løst loftrør, buckyleje, thorax vægstativ, 2 trådløse detektorer.

I rum 1 fortages alle former for knogleundersøgelser, samt thorax stående, siddende, og liggende på både børn og voksne. Patienterne er både ambulante og indlagte.

Samarbejdspartnere: Modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

1.3 Rum 2, Gennemlysning og Knogle

 

Apparatur: Siemens Axiom Luminos gennemlysningsudstyr.

Undersøgelserne der laves her er tyndtarmspassage og oesophagus, der kan også fortages knogleundersøgelser. Der udføres undersøgelse af ambulante, planlagte, og akutte patienter.

Samarbejdspartnere: Modtagelsen, sengeafdelinger, praktiserende læger, ambulatorier, pårørende og portører.

Knogle og thorax: Apparatur, Siemens Ysio Flourospot Compact, DR røntgensystem. Buckyleje, løst loftrør og thoraxstativ.

Stuen udfører thorax- og knogle undersøgelser på både indlagte og ambulante patienter. Thorax undersøgelser udføres både stående, siddende og liggende.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

 

1.4 Rum 4, Knogle og Thorax

 

Apparatur: NRT (Santax) ADORA

Rum 4 er forsynet med NRT (Santax) ADORA, som er et multifunktions røntgen udstyr der er fuldautomatisk. I rummet er det muligt at tage thorax og alle former for knogleundersøgelser. Dette gælder både indlagt og ambulante patienter, da der i rummet findes en både en fast detektor på 43*43 cm og to trådløse detektorer på henholdsvis 35*43 og 27,4*35 cm.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, ambulatorier, pårørende og portører.

 

 

1.5 Rum 5, Ultralyd.

 

Apparatur: Philips Affiniti 70. (udstyret er pt. feb. 2020, flyttet til rum 3).

Her udføres ultralydsundersøgelser af alle slags (dog ikke rutinemæssige graviditetsundersøgelser). Hovedparten af alle undersøgelserne er for at belyse forhold i abdomen. Desuden udføres undersøgelser af vener mhp. dyb vene trombose (DVT), thyreoidea. Stuen medvirker også ved nogle former for biopsi, punktur og drænager. Ultralyd bemandes af sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, radiografer og rtg. sygeplejersker. Opgaverne på ultralydsstuen består i at assistere lægen ved undersøgelserne. Til de ambulante patienter er det mest information om undersøgelsens art og evt. hjælp til af og på klædning, at plejepersonalet forestår. Til patienter der skal have anlagt dræn eller biopteres er det ligeledes plejepersonalets opgave, at dække et sterilt bord, assistere lægen under undersøgelsen. Efter biopsien sørger plejepersonalet for fiksering af prøvemateriale og afsending til laboratorium, forbinding af sår samt observation af patienten efter biopsi. Plejepersonalet varetager ligeledes information til pt. omkring svar på prøven og evt. hvordan denne skal forholde sig efter en biopsi.

Samarbejdspartnere: Sengeafdelinger, praktiserende læger, patologer, laboratorier, ambulatorier, pårørende og portører.

 

 

1.6 Rum 7, CT

 

Apparatur: Canon Aqullion Prime SP, installeret januar 2022. Har 4 cm detektor og 0,5 mm * 80 slice. Gantryåbning 78 cm og mulighed for skan field of view på 70 cm. Skanneren har mulighed for at kippe til spiral og aksial skanning, har max 2 m skanlængde. Lejet kan sideforskydes for optimal isocentrering. Der anvendes kunstig intelligens til at reducere støj fra billederne (firmanavn AiCE) og metalartefaktreduktion (SEMAR).

Tilbehør, BAYER Centargo automatsprøjte, som har integreret og tilhørende Workstation. Dvs. man vælger patient på automatsprøjten, og har mulighed for at tilføje en række data imens man står ved patienten: PVK størrelse og placering, højde og vægt, samt valg af kontrastprotokol. Billeder og kontrastinfo lægges i samme folder i PACS for nem og sikker dokumentation.

 Der foretages en bred vifte af CT undersøgelser, bl.a. cerebrum mhp. infarkter og tumorer, bihuler, ansigtsskelet og orbita ift. fraktur, tumorer, infektioner og fremmedlegemer. Der skannes thorax, thorax abdomen, hals thorax abdomen, thorax øvre abdomen, eller kun abdomen, ift. udredning iflg. retningslinjer for de nationale kræftpakker, eller som kontrol af kendt sygdom. Ved skanninger, der inkluderer abdomen, gives patienten peroral kontrast, i form af vand, for bedre at kunne skelne abdomens organer fra tarmene. Der skannes også IKCT (ikke kontrast krævende CT) til udredning for akutte nyrestensanfald og CT urografier med kontrast i stedet for konventionelle urografi undersøgelser. Med den nye CT skanner, er der anskaffet fysiske sidemarkeringer, som en ekstra sikring af korrekt sidemarkering på billeder ved skanning af ekstremiteter.

Generelt til alle CT skanninger er det plejepersonalets opgave, at udfører undersøgelsen, informere og observere. Til de undersøgelser hvor der gives kontrast som injektion, skal personalet informere patienten om dette, samt observere patienten særligt i forhold til allergiske reaktioner. Ud over at betjene skanneren, skal plejepersonalet også kunne lejre patienten således, at vedkommende kan ligge stille på trods af evt. smerter og ikke hensigtsmæssige stillinger, samt informere om vigtigheden af at ligge stille og evt. holde vejret, lave valsalvas øvelse osv. for optimal billedkvalitet, så den radiologiske beskrivelse bliver fyldestgørende og brugbar. Den enkelte patient kan have individuelle symptomer, som der skal tages hensyn til, dette kan være smerter, hovedpine, lysfølsomhed, kvalme, træthed osv.

Samarbejdspartner: de kliniske afdelinger og ambulatorier, praktiserende læger, Radiologisk Afsnit Syd, pårørende, portører og sekretærer.