Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sammedagskirurgiske patientforløb i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

 

Formål

 • • At visiterende læge og plejepersonale til sammedagskirurgiske indgreb kender og anvender retningslinjen for at højne patientsikkerheden.

 • • At få tilrettelagt et effektivt patientforløb, så patienten er klar til operation på den planlagte operationsdag

 • • At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og det efterambulant forløb.

 

Kriterier for dagkirurgi

ØNH-sammedagskirurgiske patienter er fremadrettet i opvågningsafsnittet før og efter operation, de forventes at kunne opereres i tidsrummet kl. 8.00-15.00. De faglige søjler i Øre-næse-halsafdelingen har ansvaret for organiseringen og den faglige kvalitet i de sammedagskirurgiske patientforløb i tæt samarbejde med Opvågning Syd. Patienten forventes at kunne være klar til udskrivelse og afhentet senest kl.19

 

 • • Akutte patientforløb kan også være sammedagskirurgiske fx patienter med næsefraktur.

 • • Patienten eller forældre/pårørende skal kunne læse, tale og forstå dansk. Alternativt skal der være tolkebistand.

 • • Patienten skal være i stand til at varetage egenomsorg eller skal have ledsager/pårørende med til at kompensere for dette.

 • • Patienten skal selv have arrangeret hjemtransport efter ophold i ØNH-opvågningen. Alternativt kan patienten køre med Taxa eller Falck hjem. Det vurderes om patient skal hentes i afsnittet eller kan afhentes forhallen. Patienten følges til dørs ved aflevering.

 • • Det er altid tilrådeligt at have en pårørende hos sig det første døgn efter operationen. Har patienten ikke mulighed for dette, kan det af lægen til forundersøgelsen vurderes, om patienten kan være alene det første postoperative døgn. Hvis dette ikke vurderes muligt, kan der arrangeres overnatning på Patienthotellet. For nogle patientforløb er det et krav ved overnatning på hotellet, at man har en voksen ledsager medindlagt.

 • • De sammedagskirurgiske patienter forundersøges i ØNH-amb, hvor forløbet planlægges:

  • Forundersøgende læge har taget stilling til, om patienten er egnet til sammedagskirurgi og om patienten kan være alene det første postoperative døgn. Dette er noteret på Præoperativ skema H-anæstesiafsnit.

  • Der er aftalt en operationsdato

  • Der er lavet narkoselægetilsyn, oftest i EPJ, men ellers se bagsiden af Præoperativ skema H-anæstesiafsnit.

  • Der er ved læge og sygeplejerske vejledt om det præ-, per- og postoperative patientforløb og der er lavet plan for eventuelle tiltag i form af: F.eks. blodprøver, tromboseprofylakse, tandbeskytter og injektioner.

  • • Patienten kan udskrives ved sygeplejerske. Det skal dokumenteres i patientjournalen, hvis der er afvigelse fra dette.

 

ØNH-operationsgang /ØNH-opvågning – Patientens forløb

De sammedagskirurgiske patienter møder i tidsrummet 7.15 til 11.15 hvor de opholder sig i ØNH´s venteområde til en opvågningssygeplejerske henter dem ind i opvågningen.

 

Akutte patientforløb bliver som oftest meldt på selve dagen efter aftale med ØNH-opvågningen og opholder sig fysisk i ØNH-opvågningen eller i den store forhal til ØNH/ ØNH-opvågning.

 

  • • Første patient skal være klargjort til operation kl.07.40

  • • Patient taler altid med operatøren, inden operationen starter (Bilag 3: ”Plan for præoperativ samtale)

  • • Patient modtages på stuen af OP-teamet, oftest er det anæstesipersonalet de først møder

  • • OP-teamet bruger CETREA-tavlen til at registrere, hvornår patient er på stuen, operationen starter/slutter og hvornår patient kører i opvågningen.

  • • Patienten tilses ofte af operatøren i opvågningen.

 

Sygepleje i det dagkirurgiske afsnit

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

Modtagelse af ØNH-patienter i dagkirurgisk afsnit efter operation

Rammeordination – delegation til sygeplejersker

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient

 

Definition af begreber

ØNH: Øre-næse-hals

Voksen ledsager: Myndig person over 18 år, som kan agere i en akut situation, hvor patienten kan have behov for hjælp. Desuden er det en person som skal sove på samme værelse som patient, hvor der er behov for medindlæggelse

CETREA-tavle: Operationsprogram-oversigtstavle, som benyttes af alle operationsafsnit på AalborgUH

Operatør: Den kirurg som har opereret patient.

OP-team: ØNH-operationsteamet består af 2 OP-sygeplejersker, anæstesisygeplejerske, kirurg og anæstesilæge

 

Målgruppe – modtagelse

Øre-næse-hals patienter i et dagkirurgisk forløb

Reference

Regionalt PRI-dokument fra anæstesien vedrørende Udskrivelse efter generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus efter samme-dagskirurgisk eller ambulant indgreb