Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

 

Formål 

At få tilrettelagt et effektivt patientforløb, så patienten er klar til operation på den planlagte operationsdag jvf. præoperative retningslinjer

 

Beskrivelse  

Den præoperative klargøring varetages af plejepersonale i Forberedelse og Opvågning for de dagkirurgiske og af NHH for de indlagte patienter. 

  

 1. 1. Sygeplejersken har før modtagelsen af patienten orienteret sig om patienten i EPJ og på Præoperativ skema udarbejdet af ØNH læge 

 1. 1. Sygeplejersken orienterer sig om Blodprøver, GIK-drop, EKG, DVT-profylakse, tandbeskytter, rasering, præmedicin 

 1. 2. Booking åbnes, sygeplejersken orienterer sig om dagens operationsprogram. 

 

 1. 2. Byde patient og evt. pårørende velkommen i afsnittet.  

 1. 1. Patient registreres som ”mødt” i Booking 

 1. 2. Vise patienten til rette på stuen/afsnittet/opvågningen (skab, toilet, plads og opholdsstue) 

 1. 3. Patienten og dennes pårørende orienteres kort om indlæggelsesforløbet og hvornår operationen ca. kan forventes at starte. 

 

 1. 3. Patienten identificeres og får identifikationsarmbånd på jvf: patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland.  

 

 1. 4. Sygeplejersken sikrer sig at patienten er fastende jvf: Fasteregler og anvendelse af fastefraser før bedøvelse i Region Nordjylland 

 

 1. 5. Patienten klæder om til operationsskjorte og strømper. Patienten må gerne have egne underbukser og egne behagelige benklæder på under operationen, såfremt det er rent. Patient skal gå ned i egne sko. 

 

 1. 6. Patienterne anbefales at have egen trøje el. jakke over OP-skjorten. Dette forhindrer, at patienten kan føle sig blottet og medvirker til at forhindre, at patienten bliver kold i ventetiden og under gåturen til OP-gangen. Det kan medføre problemer med anlæggelse af PVK. 

 

 1. 7. Patienten skal raseres, hvis dette er ordineret, eller der er hår/skæg i operationsfeltet. Se bilag angående raseringsvejledninger. 

 

 1. 8. Patienten har medbragt tandbeskytter, hvis det er ordineret. Vær opmærksom på, at patienten tager tandbeskytter med til operationsgangen. 

 

 1. 9. Sygeplejersken spørger til, om patienten har medbragt egen vanlig medicin, samt opdateret medicinliste, hvis dette er aktuelt. Medicinering - lægemiddeladministration (rn.dk)  

 1. 1. Hvis patient er vant til selv at administrere medicin aftales det med patient, hvordan det håndteres i det aktuelle forløb. Det noteres i EPJ, hvad der er aftalt med patient. 

  

 1. 10. Patienten får præmedicin ordineret af narkoselægen. Sygeplejersken orienterer sig i EPJ og registrerer for givet præ-medicin. Der er lavet rammeordination på præmedicin.  Medicinering - Dokumentation af administration af præmedicin i Clinical Suite og Columna Medicin (rn.dk) (Kompleks medicinering jvf Medicinering - Definition af begreber (rn.dk)) 

 

 1. 11. Sygeplejersken registrerer patienten som ”klar til OP” i Booking 

 

 1. 12. Inden patienten går til operation, låses værdigenstande og patientens tøj inde og nøglen kan opbevares i medicinrummet. 

 

 1. 13. Inden operationen taler Patienten og eventuel de pårørende med den læge som skal foretage operationen. Dette sker oftest på operationsgangen. 

 

 1. 14. Sygeplejersken holder sig orienteret i Booking om, hvornår patient bliver hentet af portør.  

14.1. H-OP koordinator bestiller portør til de patienter som er nr. 1 på programmet. 

 

 1. 15. De pårørende må gerne følge patient ned til operationsgangen. 

 

 

Definition af begreber 

EPJ: Elektronisk patient journal 

PVK: Perifer venekateter 

 

 

Målgruppe – modtagelse 

ØNH-patienter, der klargøres til et operativt indgreb 

 

 

Referencer 

patientidentifikation 

GIK-drop 

præoperative retningslinjer