Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

 

Formål 

At få tilrettelagt et effektivt patientforløb, så patienten er klar til operation på den planlagte operationsdag jvf. præoperative retningslinjer

 

Beskrivelse  

Den præoperative klargøring varetages af plejepersonale i Forberedelse og Opvågning og i NHH. Patienterne i dagkirurgiske forløb og indlagte patienter, som har mødetid før kl. 10 modtages af Forberedelse og Opvågning. Indlagte patienter som møder senere end kl. 10 eller som har anden aftale møder i NHH. Der dokumenteres i aktiviteten: ”Klargøre patient til operation”

  

 1. 1. Sygeplejersken har før modtagelsen af patienten orienteret sig om patienten i sygeplejedokumentationen og på operationstilmeldingen/ i operatørsamtalen i EPJ*.

 1. 1. Sygeplejersken orienterer sig om Blodprøver, GIK-drop, EKG, DVT-profylakse, tandbeskytter, rasering, præmedicin og  

 1. 2. Booking åbnes, sygeplejersken orienterer sig om dagens operationsprogram. 

 

 1. 2. Byde patient og evt. pårørende velkommen i afsnittet.  

 1. 1. Patient registreres som ”mødt” i Booking 

 1. 2. Vise patienten til rette på stuen/afsnittet/opvågningen (skab, toilet, plads og opholdsstue) 

 1. 3. Patienten og dennes pårørende orienteres kort om indlæggelsesforløbet og hvornår operationen ca. kan forventes at starte. 

 

 1. 3. Patienten identificeres og får identifikationsarmbånd på jvf: patientidentifikation

 

 1. 4. Sygeplejersken sikrer sig at patienten er fastende jvf: Fasteregler og anvendelse af fastefraser før bedøvelse i Region Nordjylland 

 

 1. 5. Der måles vitaleværdier jvf: Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (rn.dk)

 

 1. 6. Patienten klæder om til operationsskjorte og strømper. Patienten må gerne have egne underbukser og egne behagelige benklæder på under operationen, såfremt det er rent. Patient skal gå til OP-stuen i egne sko. 

 

 1. 7. Patienterne anbefales at have egen trøje el. jakke over OP-skjorten. Dette forhindrer, at patienten kan føle sig blottet og medvirker til at forhindre, at patienten bliver kold i ventetiden og under gåturen til OP-gangen. Det kan medføre problemer med anlæggelse af PVK. 

 

 1. 8. Patienten skal raseres, hvis dette er beskrevet i EPJ af sygeplejersken, eller der er hår/skæg i operationsfeltet. Se bilag angående raseringsvejledninger. 

 

 1. 9. Hvis patienten har medbragt tandbeskytter skal tandbeskytter med til operation. (fra 1.3.2023 laves tandbeskytter peroperativt på ØNH-OP)

 

 1. 10. Sygeplejersken spørger til, om patienten har medbragt egen vanlig medicin, samt opdateret medicinliste, hvis dette er aktuelt. Medicinering - lægemiddeladministration (rn.dk)  

 1. 1. Hvis patient er vant til selv at administrere medicin aftales det med patient, hvordan det håndteres i det aktuelle forløb. Det noteres i EPJ, hvad der er aftalt med patient. Hvis pt. selvadministrerer skal dette dokumenteres i medicinmodulet.

  

 1. 11. Patienten får præmedicin ordineret af narkoselægen i anæstesitilsynet i EPJ. Sygeplejersken orienterer sig i EPJ og registrerer for givet præ-medicin.

 

 1. 12. Sygeplejersken registrerer patienten som ”klar til OP” i Booking 

 

 1. 13. Inden patienten går til operation, låses værdigenstande og patientens tøj inde og nøglen kan opbevares i medicinrummet. 

 

 1. 14. Inden operationen taler patienten og eventuel pårørende med den læge, som skal foretage operationen. Dette sker oftest på operationsgangen. 

 

 1. 15. Sygeplejersken holder sig orienteret i Booking om, hvornår patient bliver hentet af portør 

 

 1. 16. De pårørende må gerne følge patient ned til operationsgangen. 

 

* gældende fra 20.3.2023

 

Definition af begreber 

EPJ: Elektronisk patient journal 

PVK: Perifer venekateter 

 

 

Målgruppe – modtagelse 

ØNH-patienter, der klargøres til et operativt indgreb 

 

 

Referencer 

GIK-drop 

præoperative retningslinjer 

Forholdsregler for det præ, per og postoperative område (6.1) (rn.dk)