Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ sygepleje til patienter til operation i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

 

Formål

 • • At få tilrettelagt et effektivt patientforløb, så patienten er klar til operation på den planlagte operationsdag jvf. præoperative retningslinjer.

 

Beskrivelse

 1. 1. Sygeplejersken har før modtagelsen af patienten orienteret sig om patienten i EPJ og på Præoperativ skema udarbejdet af ØNH læge og anæstesilæge.

  1. 1.1. Sygeplejersken orienterer sig om Blodprøver, GIK-drop, EKG, DVT profylakse, tandbeskytter, rasering

  2. 1.2. Bookplan åbnes, sygeplejersken orienterer sig om dagens operationsprogram.

 

 1. 2. Byde patient og evt. pårørende velkommen i afsnittet.

  1. 2.1. Patient registreres som ”mødt” i Bookplan

  2. 2.2. Vise patienten til rette på stuen/afsnittet/opvågningen (skab, toilet, plads og opholdsstue)

  3. 2.3. Patienten og dennes pårørende orienteres kort om indlæggelsesforløbet og hvornår operationen ca. kan forventes at starte.

 

 1. 3. Patienten identificeres og får identifikationsarmbånd på jvf: patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland.

 

 1. 4. Sygeplejersken sikrer sig at patienten er fastende jvf: Fasteregler og anvendelse af fastefraser før bedøvelse i Region Nordjylland

 

 1. 5. Patienten klæder om til operationsskjorte og strømper. Patienten må gerne have egne underbukser og egne behagelige benklæder på under operationen, såfremt det er rent. Patient skal gå ned i egne sko.

 

 1. 6. Patienterne må ikke fryse, hvorfor det anbefales at de har egen trøje el. jakke over OP-skjorten, hvis der er risiko for at de kan blive kolde, når de skal gå på OP-gangen. Det kan medføre problemer med anlæggelse af PVK.

 

 1. 7. Patienten skal raseres, såfremt dette er ordineret, eller der er hår/skæg i operationsfeltet. Se bilag angående raseringsvejledninger.

 

 1. 8. Patienten har medbragt tandbeskytter, såfremt det er ordineret.

 

 1. 9. Sygeplejersken sikrer sig, om patienten har medbragt egen vanlig medicin, og opdateret medicinliste, hvis dette er aktuelt.

 

 1. 10. Patienten får præmedicin ordineret af narkoselægen på Præoperativ skema H-anæstesiafsnit. Sygeplejersken kvitterer på skemaet med dato, klokkeslæt og initialer.

  1. 10.1. Sygeplejersken registrerer dette i EPJ.

 

 1. 11. Sygeplejersken registrerer patienten som ”klar til OP” i Bookplan.

 

 1. 12. Inden patienten går til operation låses værdigenstande og patientens tøj inde og nøglen kan opbevares i medicinrummet.

 

 1. 13. Inden operationen taler Patienten og eventuel de pårørende med den læge som skal foretage operationen. Dette sker oftest på operationsgangen.

 

 1. 14. Sygeplejersken holder sig orienteret i Bookplan om, hvornår patient bliver hentet af portør. Portør rekvireres af OP-gangen.

 

 1. 15. De pårørende må gerne følge patient ned til operationsgangen.

 

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patient journal

Bookplan: Bookingsystem

PVK: Perifer venekateter

 

 

Målgruppe – modtagelse

ØNH-patienter, der klargøres til et operativt indgreb

 

 

Referencer

patientidentifikation

GIK-drop

præoperative retningslinjer