Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blanding af infusionsvæsker i Y-site

 

Beskrivelse

Der henvises til skemaoversigt med anvisninger for blanding af infusionsvæsker i Y-site.

 

Der foreligger ét skema for blanding af infusionsvæsker i Y-site, vær dog opmærksom på om lægemidlerne skal fortyndes i Natriumklorid, Glukose eller sterilt vand. Hvor intet er angivet, gælder markeringen for opblanding efter fortynding i fortyndingsvæsker, som lægemidlet er kompatibelt med.

  • • Grøn markering betyder, at der for lægemidlerne er forligelighed ved anvendelse af Y-site.

  • • Gul markering betyder, at særlige forhold gør sig gældende for, om lægemidlerne er fysisk kompatible.

  • • Hvid og rød markering signalerer, at væskerne ikke må løbe sammen i Y-site, enten pga. manglende viden om forligelighed eller inkompatibilitet.

Da der kan forekomme forskel i kompatibilitet afhængig af, hvilket firma lægemidlet er fra, er handelsnavnet anvendt til undersøgelse af kompatibiliteten anført.

Skemaet er en hjælp til professionel vurdering af det enkelte tilfælde, ikke en facitliste.

 

Vedhæftede bilag (skema) er udarbejdet på foranledning af intensivafsnittene og dækker derfor primært infusionsvæsker anvendt på disse afsnit. Skemaet kan anvendes når behovet opstår eller det kan printes ud til opbevaring og anvendelse relevante steder i eget afsnit. Hvis skemaet opbevares i printet udgave, forpligtiger afsnittet sig til at kassere disse ved versionsændringer. For at modtage besked om versionsændringer skal man abonnere herpå i PRI.

 

Revidering kan forekomme, hvis der opleves uhensigtsmæssigheder med skemaet. Derudover foretages der generel revision hvert 2. år.

 

Definition af begreber

Forligelighed: de anførte væsker kan løbe sammen i Y-site

Fysisk kompatibel: de anførte væsker kan løbe sammen i Y-site, hvis anført – gældende i begrænset tidsrum

Inkompatibilitet: de anførte væsker kan IKKE løbe sammen i Y-site, idet lægemidlerne påvirkes ved eksempelvis udfældning, lægemidlet kan miste sin virkning o.lign.

 

Vær opmærksom på at:

  • • Kompabiliteten er kun testen mellem 2 lægemidler, og ikke flere

  • • Når der er kompatibelt i Y-site, er det ikke ensbetydende med at lægemidlerne kan blandes.

  • • De er kun testet på fysisk stabilitet, og ikke biotilgængelighed.

  • • Lægemidler, fremstillet af forskellige producenter kan ikke ligestilles med hinanden grundet mulige forskelle mellem produkterne.

 

Formål

Denne kliniske instruks har til formål at introducere et generelt redskab til håndtering af to samtidige infusionsvæsker i Y-site. Instruksen fastlægger procedure for anvendelse og revidering.