Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af ØNH-patienter i Dagbehandling SYD efter operation

 

Beskrivelse

ØNH- dagkirurgiske patienter er indlagt på Dagbehandling Syd, 7. sal. De faglige søjler i Øre-næse-halsafdelingen har ansvaret for organiseringen og den faglige kvalitet i de dagkirurgiske patientforløb i tæt samarbejde med Dagbehandling Syd.

 

Modtagelse i DASY

Modtage overlevering fra opvågningen telefonisk eller vha EPJ via opvågningssygeplejerske

 • • Har der været blødning og smerter

 • • Er der givet noget pr. os

 • • Hvordan er patients almen tilstand

 • • Har der været opmærksomhedspunkter i opvågningsforløbet

 • • Er patient informeret af kirurg i opvågningen

 

Tilse patienten ved ankomst til afsnittet og evt. O2- tilskud

 • • Patienten må spise og drikke straks efter ankomst

 • • Alle patienter må mobiliseres med mindre andet er beskrevet

 • • Patienten må komme i eget tøj, så snart de er klar til det.

 • • Evt. forbindning tjekkes

 • • At patienten tager kontakt til den pårørende, som skal hente patienten

 • • Undersøge om patienten skal have ambulant tid

 • • Om der evt. skal være tilsyn af kirurg/vagthavende læge

 • • Er patient tilstrækkeligt smertedækket

 

Dokumentation af postoperative sygeplejestatus

Sygeplejersken forholder sig til alle søgeord i den postoperative sygeplejestatus. Der er særlig fokus på:

 • • Hvornår evt. ilttilskud er seponeret og patients reaktion på dette

 • • Hvad har patient spist og drukket

 • • Har patient haft vandladning

 • • Hvornår har patienten sidst fået smertestillende, hvornår må der gives igen, effekt af smertestillende (NRS-score)

 • • Evt. forbinding beskrives, hvis der er blodaftegninger

 • • Sygeplejersken forholder sig til de fagspecifikke observationer for de enkelte patientforløb.

 

Kriterier for udskrivelse

 • • Vågen og klar

 • • Ingen blødning eller tilladelig mængde. Bl.a. FESS bløder ofte let ved udskrivelse – der må gerne komme lidt dråber =tilladelig mængde

 • • Har indtaget væske per os og evt. spist

 • • Har haft vandladning

 • • Scorer under 3 i NRS-score

 • • Har været mobiliseret

 • • Evt. bestilling af hjemmesygepleje, (injektion fragmin)

 • • Har viden om smertestillende medicin

 • • Observeres 1-6 timers afhængigt af indgreb

 • • Informeres iht notat og regime ifm den pågældende kirurgi

 

Målgruppe – modtagelse

ØNH-Patienter i et dagkirurgisk forløb

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og det efterambulante forløb.