Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af ØNH-patienter efter operation

Beskrivelse

ØNH-patienter er fremadrettet i afsnittet: ”Forberedelse og Opvågning” før og efter operation. De faglige søjler i Øre-næse-halsafdelingen har ansvaret for organiseringen og den faglige kvalitet i patientforløbene i tæt samarbejde med Forberedelse og Opvågning.

 

Modtagelse

 • • Der overleveres information om OP-forløb og smertebehandlingsplan – Fx hvornår der sidst er givet

 • • Evt. forbinding tjekkes

 • • Patienten må spise og drikke, så snart de er klar til det.

 • • Alle patienter må mobiliseres medmindre andet er beskrevet

 • • Patienten må komme i eget tøj, så snart de er klar til det.

 • • Opvågningsspl. undersøge om patienten skal have ambulant tid

 • •  Om der evt. skal være tilsyn af kirurg/vagthavende læge

 

Observationer

 • • Respiration evt. stridorøs vejrtrækning

 • • Smerter – score og vurdering af smertebehandling - Er patient tilstrækkeligt smertedækket

 • • Blødning / gennemsivning af forbinding

 • • Patientens bevidstheds – og funktionsniveau – er patient i mobiliseret og habituel tilstand

 • • Kostindtag – kan patient spise og drikke

 • • Vandladning – har pt. Tisset og kan pt. Selv klare toiletbesøg

 • • Kommunikation – Pt. forståelse for aktuel situation og evne til at kommunikerer

 

Koordinering

 • • At sikre patient får kontakt til den pårørende, som skal hente patienten

 • • At patient ikke sendes hjem, uden der er pårørende i hjemmet det første døgn

 

Dokumentation af postoperative sygeplejestatus

Sygeplejersken forholder sig til alle søgeord i den postoperative sygeplejestatus. Der er særlig fokus på:

 • • Hvornår evt. ilttilskud er seponeret og patients reaktion på dette

 • • Hvad har patient spist og drukket

 • • Har patient haft vandladning

 • • Hvornår har patienten sidst fået smertestillende, hvornår må der gives igen, effekt af smertestillende (NRS-score)

 • • Evt. forbinding beskrives, hvis der er blodaftegninger

 • • Sygeplejersken forholder sig til de fagspecifikke observationer for de enkelte patientforløb.

 • • Hvad er medgivet, sagt og aftalt med patient i forbindelse med udskrivelsen

 

 

Målgruppe – modtagelse

ØNH-Patienter i et operativt forløb, der ligger i afsnittet: ”Forberedelse og Opvågning”

 

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og koordinering af det efterambulante forløb.