Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient

 

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og det efterambulante

forløb.

 

Beskrivelse

  • • Sikre sig at pt. har en eventuel ambulant tid, denne findes i bookingsystemet (Bookplan). Hvis ikke der forefindes en tid og patienten skal til kontrol skal ØNH- sekretær informeres, og sekretær vil næste dag sørge for at booke og sende tid til patient.

 

  • • At patienten/pårørende har viden om, hvor man skal henvende sig ved komplikationer og udleverer ”Tak for denne gang”.

 

 

 

 

  • • Er patienten ikke klar til udskrivelse indlægges patienten på afd. NHH eller overnatter på patienthotellet. Dette aftales nærmere med den opererende kirurg indtil kl. 15.00, og herefter Forvagt (88477 eller personlige DECT-nr.) Overflytning af patienter mellem dagbehandling Syd og NHH

    • • Overflyt patienten i/via Clinical Suite

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

ØNH-patienter i et dagkirurgisk forløb