Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indretning af medicinrum

Beskrivelse

Ved indretning af medicinrum er der mange overvejelser og hensyn, der bør tages, så gældende retningslinjer og bekendtgørelser bliver fulgt.

 

I medicinrummet inddeles medicinen forskelligt:

 • • Medicin i standardsortiment

 • • Ikke-standardsortiment, ikke i brug

 • • Ikke-standardsortiment, i brug

 • • Ikke-standardsortiment § 4

 • • Patientmedicin

 

I medicinrummet er medicinen inddelt efter ATC-kodesystem, og på hylderne under de respektive ATC-koder fremgår medicin, som indgår i afsnittets standardsortiment.

Medicin, der ikke er i afsnittets standardsortiment og medicin medbragt af patienterne (Patientmedicin), vil blive opbevaret adskilt fra afsnittets standardsortiment.

Billede 3

 

Figur 1:Indretning af medicinrum

 

Ikke-standardsortiment medicin, der ikke er i brug, skal opbevares adskilt fra øvrige lægemidler, i hvide kurve eller skuffer, tydeligt mærket med ATC-kode og teksten Ikke-standardsortiment, se figur 2.

 

Billede 2

 

Figur 2: Ikke-standardsortiment, ikke i brug

 

Ikke-standardsortiments medicin, der er i brug skal ligeledes opbevares adskilt fra standardsortiment (i en plastkurv placeret på hylde eller i skuffe, se figur 3).

 

Når patienten indlægges, kontrolleres om medicinen er tilgængelig i afsnittets medicinrum. Ved anvendelse af Ikke-standardsortimentsmedicin under patientens indlæggelse, placeres dette i kurven ”Ikke-standardsortiment i brug”. Ved udskrivelse lægges medicinen igen tilbage i kurven ”Ikke-standardsortiment, ikke er i brug”.

 

 

Billede 1

 

Figur 3. Opbevaring af patientmedicin og ikke-standardsortiment i brug

 

 

Ifølge bekendtgørelsen om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner skal lægemidler omfattet af § 4, nr. 1, i bekendtgørelse om recepter opbevares adskilt fra andre lægemidler.

For at sikre at kravet i bekendtgørelsen efterfølges, opbevares § 4-lægemidler adskilt fra øvrige lægemidler i standardsortiment. Det gælder også § 4-lægemidler i ikke-standardsortiment, som opbevares i en særskilt kurv mærket med ”Ikke-standardsortiment § 4.

Når disse præparater er i brug, tages de direkte fra kurven ”Ikke-standardsortiment § 4”, da disse præparater ikke må blandes med øvrige ikke-standardsortimentsmedicin i brug.

 

 

Når der dispenseres medicin til en patient i medicinrummet, gælder følgende i prioriteret rækkefølge:

  • • Anvend medicin fra afsnittets standardsortiment i den udstrækning dette er tilgængeligt, herunder synonymsubstitution hvis nødvendig

  • • Anvend ikke-standardsortimentsmedicin, hvis tidligere hjemkøbt medicin er tilgængelig i medicinrummet

  • • Anvend patientmedicin

  • • Anvend analogsubstitution – Husk! at analogsubstitution altid skal omordineres af læge

  • • Udlån af medicin fra andet afsnit – Søg evt. på ”Hvem har lægemidlet” via medicinmodulet

  • • Evt. pausering af lægemidler under indlæggelse – Dette er en lægefaglig vurdering

  • • Bestilling af medicin – Ikke-standardsortiment. Hvis præparatet ikke er rekommanderet, kræver dette en underskrift af en læge.

 

Til patienter, der ikke ønsker analogsubstitution eller hvis behandlingen ligger uden for afsnittets speciale, opfordres afsnittet til at bruge patientmedicin i den udstrækning, det er muligt, se gældende retningslinje ”Patientens egen medicin – opbevaring og håndtering”.

 

 

 

Definition af begreber

Standardsortiment: Består af lægemidler, som anvendes rutinemæssigt, og er sammensat af rekommanderede lægemidler, lægemidler som er karakteristiske for afsnittets speciale, samt de lægemidler afsnittet skal have i beredskab.

Standardsortimentet tilrettes løbende efter behov/forbrug. Standardsortiment revideres med passende intervaller, afhængig af sortimentets størrelse og eventuelle ændringer i afsnittets patientsammensætning. Revisionen har til formål at optimere sortimentet ud fra afsnittets forbrug med hensyntagen til regionale og nationale rekommandationer.

 

§ 4–lægemidler: Lægemidler indeholdende euforiserende stoffer

 

ATC-kodesystem: System til klassifikation af lægemidler efter deres indholdsstof og virkeområde. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

 

 

Målgruppe

[ Klinisk personale]

 

Formål

Formålet med denne instruktion er at skabe overblik over afsnittets standardsortiment, hvorved tidsforbrug og fejl-risici minimeres.

 

Referencer

Håndtering af administrationsstatus og brug af patientmedicin i medicinmodulet

Håndtering af generisk substitution samt oprettelse af noter i medicinmodulet

Patientens egen medicin – opbevaring og håndtering

Analogsubstitutionsskemaet

Medicinrum – indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3)

Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner nr. 1222 af 7/12 2005