Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende bløddelssøjlen

 

 

Målgruppe – modtagelse

ØNH-patienter i et dagkirurgisk forløb i bløddelssøjlen

 

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre en god udskrivelse og det efterambulante

forløb.

 

 

Sygepleje til patienter som får opereret stritøre (Aures alatae)

Præoperative forberedelser

 • • Patienten skal raseres bag ørerne

 • • Der gives evt. beroligende, da operationen ofte forgår i LA. (se præskema, da dette er aftalt til forundersøgelsen). Får patienten beroligende, skal patienten hentes fra afdelingen i kørestol

 

Postoperative observationer

 • • Patienten tilbydes mad og drikke ved ankomst

 • • Der skal observeres at forbindingen sidder korrekt, at den ikke er skredet ned i panden eller op i håret.

 • • Forbindingen observeres for blødning; der må gerne være skygge gennemsivning, men der må ikke løbe friskt blod ud fra forbindingen

 • • Er forbindingen skredet eller bløder det fra forbindingen, så kontaktes operatøren, eller vagthavende øre-. Næse- og halslæge.

 • • Informeres om postoperative forholdsregler efter folder operation for udstående ører

 • • Ambulant tid udleveres

 • • Patienterne kan som reglen udskrives, når der har fået mad og drikke og der er informeret om det postoperative forløb og givet tid med.

 

 

 

 

 

Observationer og sygeplejehandlinger som er specifikke for patienter som har fået fjernet mandler

 

Observationer

 • • Patienten skal observeres i ca. 4 timer postoperativt, her er tiden på opvågningen medregnet og man kan herefter overflytte til patienthotellet, når patienten er klar.

 

Observation af blødning fra tonsillerne

    • • Hvis patient giver udtryk for at, det føles til der løber blod i svælg el. spytter frisk blod ud, ses efter i munden med spatel og lygte, tonsillejerne skal være uden tegn til blødning og koagler.

    • • Der kan godt være tynde striber af frisk eller gammelt blod/sekret på svælgets bagvæg, man kan her få patienten til, at skylle mund og se om det forsvinder. Forsvinder det ikke opfordres patienten til at sutte på is, denne behandling må gerne forsætte i 30 min. Stopper det ikke kontaktes operatør eller vagthavende læge.

    • • Ses der koagel, skal dette observeres, da der kan opstå blødning hvis patienten hoster det op eller synker det.

    • • Ved kraftig blødning fra tonsillejet kontaktes vagthavende øre-, næse-, hals læge. Patienten lejres med let foroverbøjet hoved og kapsel/pose til at spytte blod ud i, samt opfordres til at sutte på is. Der findes relevante bakke frem til tons-efterbløder. Disse patienter skal nogle gange på OP til hæmostase og skal derefter indlægges natten over til observation på NHH.

    • • Små børn kan have svært ved at give udtryk for om det bløder, de observeres derfor også for, om de har hyppigere synketrang, da dette kan være et tegn på at de bløder.

    • • Patienten som har sivblødt/blødt, kan få kvalme og opkast af blod i ventriklen, det er derfor vigtig at være opmærksom på at give patienten kvalmestillende. Patienten kan ved opkast, begynde at bløde fra tonsillejer, sker dette opfordres patienten til at sutte på is.

 

Observation af smerter

 • • Observation af læber, tunge og drøbel; disse kan under operationen få trykskader og der kan opstå hævelser og hæmatomer

 • • Smerter fra halsen kan ofte stråle op mod ørerne og give noget som ligner øresmerter, dette er helt normalt

 • • Det sikres, at patienten er smertedækket og der gives smertestillende efter medicinmodulet. Man skal være opmærksom på, at der skal gives smertestillende i forhold til, hvornår der er givet præ og/eller smertestillende under op. Smertestillende kan derfor bliver givet på forskudte tidspunkter.

Ernæring

 • • Patienten opfordres til at spise og drikke. De må spise og drikke det de kan og har lyst til. Kolde spiser som isterninger og is kan virke smertelindrende. Det er vigtigt at motivere patienten til at spise og drikke, da de ofte ikke har lyst til det.

Udskrivelse

 • • Inden udskrivelsen informeres patienten om;

   • • Vanlige postoperative forholdsregler Fjernelse af mandler

   • • Smertestillende pakkes og udleveres til det første postoperative døgn

   • • Har patient behov for det, kan udleveres skema, hvorpå patient kan føre regnskab med tidspunkter for smertestillende medicin.

 • • Inden overflytning til patienthotellet skal patienten i løbet af eftermiddagen tilses af en ØNH-læge, enten operatør eller vagthavende ØNH-læge.

 • • Patienten beholder venflon til dagen efter, denne fjernes af personale på patienthotellet

 • • Man melder patienten telefonisk til patienthotellet og giver her rapport om forløbet på dag. Kir

 • • Der bestilles portør som skal medbringe kørestol, han følger patient og pårørende over til patienthotellet

  • • Patienter skal overflyttes administrativt i PAS