Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dekanylering af patienter fra andre afdelinger i Øre-næse-hals regi

 

 

 

Målgruppe

Patienter med trakealkanyle fra andre afdelinger i Region Nordjylland.

Formål

Planlægning af dekanylering på patienter fra andre afd. på afd. NHH

Problemstilling

Der skal planlægges med stamafdeling omkring tæt observation det første døgn efter dekanylering. Det vil sige, at det skal sikres, patienten kan blive tilset ofte i stamafsnit.

Der skal være 1 stk. personale, som kan følge patient retur til stamafsnit efter endt dekanylering og observation.

 

Definition af begreber

ØNH: Øre-næse-hals

Dekanylering: Fjernelse af trachealkanyle

NHH: Neuro Hoved Hals sengeafd. 7.sal, Sygehus Syd

Beskrivelse

 • • Dekanylering er altid en lægelig vurdering. Vurderingen sker ud fra patientens diagnose, tilstand og patientens fremtidige udsigter.

 

 • • Henvisning fra stamafdeling, med ønske om dekanylering, sendes til ØNH-amb., hvor henvisningen visiteres af en Øre-Næse-Halslæge.

 

 • • Patienten vurderes altid I ØNH-ambulatoriet forud for dekanylering, hvorefter dekanyleringen planlægges.

 

Kriterier for at patienten kan dekanyleres på afd. NHH:

 

 • • Patienten skal selv kunne ringe efter sygeplejerske,(bruge klokkesnoren) ellers må patienten have en hjælper med fra stamafdelingen.

 

 • • Patientens kanyle skal kunne være tilproppet i mindst 24 timer uden pauser.

 

 • • Patienten må ikke være suget i kanylen de sidste 2 dage.

 

 • • Patienten skal kunne klare almindelige daglige rutiner, såsom at gå ture og gå på trapper.

 

 • • Opfylder patienten gældende krav til dekanylering, videresendes henvisningen til NHH af koordinatoren i ØNH-Ambulatoriet.

 

Planlægning af dekanyleringsforløb:

 

 • • Patienten skal bookes som et ambulant tilsyn/assistance.

 

 • • Det aftales mellem stamafdeling og NHH, at patienten møder på NHH kl.11.00 på pågældende dato.

 

 • • Afhentning af patienten aftales med stamafsnit. Patienten skal ligge til observation i 2 timer efter dekanyleringen.

 

 • • ØNH stuegangslægen kontaktes, når patienten er klar til dekanylering.

 

 

Procedure for dekanylering:

 

 • • Patienten orienteres om dekanylering.

 

 • • Lægen fiberskoperer patienten før dekanylering og lægen fjerner herefter kanylen. Efterfølgende påsættes en ”fedtemad” bestående af 1 til 2 krøller med Adaptic omkring, fikseres stramt over stoma med mefix eller stomaet lukkes med leukostrips, derpå en Allevyn plade, som fikseres med Opsite og Mefix.

 

 • • Kanylen rengøres og gemmes (skal følge patienten det første døgn efter dekanyleringen)

 

 • • Forbindingen skal sidde indtil stoma er lukket. Helst 2-3 dage ad gangen, men skiftes selvfølgelig ved behov, fx hvis der kommer luft ud under forbindingen

 

 • • Patienten monitoreres med saturationsmåler under ophold i NHH. Minimum ved start og slut og ellers ved behov.

 

 • • Patienten observeres herefter 2 timer i NHH, oppegående hvis muligt.

 

 • • Ilt og sug skal være tilgængelig.

 

 • • Sygeplejersken skal observere patienten. Ved respirationsproblemer tages stilling til om kanylen skal genplaceres og om der skal suges og gives ilt.

 

 • • Der skal altid være kanyle, næsespeculum og carleens hage på stuen ved patienten

 

 • • I NHH er der en akutbakke stående ved siden af patienten med langt næsespeculum, carleens hage, en kanyle str. 4, som ved akut behov kan isættes

 

 • • Får patienten respirationsbesvær tilkaldes ØNH-læge.

 

 • • Hvis det bliver nødvendigt fjernes forbindingen og der isættes et næsespeculum i stomaet for at holde det åbent og give patienten mere plads til at trække vejret.

 

 • • Har dekanyleringen været uden problemer, sendes patienten tilbage til stamafdelingen til videre observation i 24 timer.

 

Planlægning når patient skal retur til stamafdelingen:

 

 • • Stamafdelingen kontaktes med henblik på, at en sygeplejerske fra stamafdelingen kan følge patienten retur.

 

 • • Alle patientens kanyler medbringes til stamafdelingen.

 

 • • Til transporten medbringes et langt næsespeculum, saturationsmåler, sug og iltbombe. (Portør medbringer ilt og sug)

 

 • • Diverse næsespeculum, iltbombe og sug returneres til NHH straks efter transporten.

 

 • • Ved problemer med stomaet /lukning I ophelingsforløbet, kan patienten få ambulant tid i ØNH-Ambulatoriet.

 

 • • Ilt og sug skal være tilgængelig i stamafdeling.

 

 • • Ved akut behov I stamafdelingen kan vagthavende ØNH-læge kontaktes på kode: 88477

 

 

Patientvejledning

Indsættelse af og livet med en trakealkanyle Her står der også, hvordan dekanylering foregår.

 

SKS-kodning

Fjernelse af trakealkanyle: BGAZ24