Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ sygepleje til dagkirurgiske patienter tilhørende laryngosøjlen

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i dagkirurgisk forløb indlagt til fedtinjektion, klodsoperation eller for undersøgelse af lunger (bronkoskopi) eller operation for stemmebåndslidelse (direkte laryngoskopi).

 

Formål

At undgå utilsigtede hændelser i patientforløbet, sikre gode patientforløb, sikre en god udskrivelse og det

efterambulante forløb.

 

 

Postoperativ sygepleje

  • • Patienten vejledes i postoperativt at hvile stemmen.

  • • Halsen kan være irriteret i op til et par uger efter operationen.

  • • Patienten vejledes i, at der postoperativt kan forventes blodigt slim.

  • • Patienten vejledes i så vidt muligt at undgå røg.

  • • Patienten vejledes omkring sygemelding i henhold til patientvejledning.

  • • Ved fedtinjektion vejledes patienten i, at effekten langsomt forsvinder.

  • • Patienten vejledes i at kontakte Øre-, Næse- og Halsafdelingen ved vejrtrækningsbesvær og/eller feber.

 

Patientvejledninger:

Operation for stemmebåndslidelse (dir.lar)

Operation for lammet stemmebånd med indsprøjtning af fedt

Operation for lammet stemmebånd med indsættelse af silikoneklods (rn.dk)

Undersøgelse af lunger og operation på stemmebånd