Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strategi for kvalitet og patientsikkerhed

- Kvalitet for og med patienten

Udklip.PNG

2018-2021 (Version 2 – december 2019)

Nedenfor er gengivet forordet fra Strategi for kvalitet og patientsikkerhed. Den samlede strategi findes i PDF version til højre under bilag.

Forord

Det Nationale Kvalitetsprogram er rammen

For at skabe større værdi for patienten har regeringen, regioner og kommuner i samarbejde udviklet Det Nationale Kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet består af et nationalt ledelsesprogram, lærings- og kvalitetsteam samt en række nationale mål. Region Nordjyllands strategiske målsætninger for sundhedsområdet er direkte koblet til Det Nationale Kvalitetsprogram. Målsætningerne er:

  • • Sikre patientforløb

  • • Effektive patientforløb

  • • Patientforløb med patienten i centrum

Hospitalet har derfor valgt at prioritere en række kvalitetsområder, der er operationaliseringer af indikatorerne i Det Nationale Kvalitetsprogram og de regionale strategiske målsætninger. Nogle af de prioriterede kvalitetsområder vil fra år til år have et særligt fokus, hvilket er beskrevet i hospitalets Handleplan.

Formål og ledelsesansvar

Strategien henvender sig primært til lederne på hospitalet, men også til øvrigt personale med interesse for og opgaver inden for området.

 

Strategien er en hjælp til at sikre den patientnære ledelses fokus på faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og patientoplevet kvalitet.

 

Ledelsesorganisationen på Aalborg Universitetshospital udgør kvalitetsorganisationen, hvilket betyder, at beslutninger om kvalitet træffes i eksisterende ledelsesfora. Dette indebærer, at det er de respektive ledelsers ansvar at:

  • • orientere sig i de nationale mål og hospitalets prioriterede kvalitetsindsatser

  • • definere relevante indikatorer for egen afdeling

  • • igangsætte initiativer til understøttelse af respektive indikatorer med forbedringspotentiale eller kvalitetsbrist

  • • sikre de nødvendige rammer for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed.

 

Kapiteloversigt

Billede 3

Hele Strategi for kvalitet og patientsikkerhed findes i PDF version til højre under bilag.