Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strategi for kvalitet og patientsikkerhed

 

Udklip.PNG

2022-2026 (Version 1 – november 2022)

Nedenfor er gengivet forordet fra Strategi for kvalitet og patientsikkerhed. Den samlede strategi findes i PDF version til højre under bilag.

Forord

Denne strategi er fundamentet for Aalborg Universitetshospitals kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde frem mod 2026. Med strategien får du som leder hjælp til at sætte retning og sikre fokus på faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og patientoplevet kvalitet.

Men alle er naturligvis velkomne til at læse med – især vil det være relevant, hvis du er udpeget til særlige opgaver inden for kvalitet, patientsikkerhed og dokumentstyring.

Rammerne om arbejdet er dels det lovgivningsmæssige grundlag, dels det nationale kvalitetsprogram, de regionale fokusområder og hospitalets egen handleplan.

Her har vi som hospital valgt at prioritere en række kvalitets- og patientsikkerhedsområder, der operationaliserer indikatorerne i det nationale kvalitetsprogram og de regionale fokusområder. Det er også i hospitalets handleplan, at du finder de kvalitetsområder, vi fra år til år vil give et særligt fokus.

Som leder på hospitalet er du automatisk en del af kvalitetsorganisationen og med til at tage beslutninger om kvalitet inden for dit ledelsesområde. Derfor er det dit ansvar at:

  • Orientere dig i de nationale mål og hospitalets prioriterede kvalitetsindsatser

  • Definere relevante indikatorer for egen afdeling

  • Igangsætte initiativer til at understøtte indikatorer med forbedringspotentiale eller kvalitetsbrister

  • Sikre tid, ressourcer og kompetencer til arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed

I perioden frem mod 2026 tager vi desuden den nye matrikel i Hospitalsbyen i brug. Her venter nye arbejdsgange og i tilrettelæggelsen af dem skal kvalitet og patientsikkerhed naturligvis veje tungt.

For vi skal sammen gøre det bedre for patienterne. Vi skal sikre og forbedre kvaliteten og til stadighed højne patientsikkerheden. Vi ser det som en naturlig opgave, at alle ledere støtter personalet i at reflektere over og udvikle den kvalitet og patientsikkerhed, som ydes hver evig eneste dag.

Hospitalsledelsen

 

Hele Strategi for kvalitet og patientsikkerhed findes i PDF version til højre under bilag.