Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang omkring rengøring med ” Glosair ” på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring

 

Formål1

Beskrivelse1

Information fra plejen til rengøringen:1

1.0 Hvor og hvornår anvendes maskinen ”Glosair” kontra rengøring med klor:2

1.1 Glosair:2

1.2 Rengøring med klor eller spritholdigmiddel:2

2.0 Beskrivelse af procedure for rengøring med Glosair:2

2.1 Beskrivelse for Thisted matriklen2

2.2 Lokalers rumfang på Hjørring matriklen:2

2.3 Klargøring af rum til anvendelse af ”Glosair”:3

2.4 Start af desinfektion - Maskinen igangsættes4

2.5 Afslutning af proces5

2.6 Logbog5

2.7 Afslutning af proces5

BILAG 1:6

Kontrolskema for rum desinfektion med ”Glosair”6

Bilag 27

Hvem gør hvad !7

”Glosair”7

Bilag 311

Hvem gør hvad !11

”Klor eller spritholdig middel”11

 

Formål

Formålet er at fjerne mest mulig smitte efter isolation

 

”Det vigtig at forstå og erkende, at desinfektion med ”Glosair” er den bedste og mest sikre metode til at fjerne mulig smitte.

 

Beskrivelse

 • • Procedure for rengøring efter patient isoleret for Norovirus eller Clostridium difficile med produktion af binært toksin eller Carbapenemase Producerende Organismer (CPO), skal retningslinje hhv. 4.5.1 eller 4.2.6 eller 4.2.7 følges – www.pri.rn.dk.

 • • Det er Serviceafdelingen der står for brug, drift og vedligehold af Glosair maskinen.

 

Information fra plejen til rengøringen:

 • • Det er Lægen eller plejepersonalet, som afgør om en patient skal isoleres evt. i samråd med infektionshygiejnen og plejen videre formidler hvilken retningslinje fra Infektionshygiejnen der skal følges med hensyn til rengøringen.

 • • Når en patient bliver isoleret for ”Norovirus” eller ”Clostridium difficile med produktion af binært toksin” eller ”Carbapenemase Producerende Organismer” skal der ske daglig rengøring efter henholdsvis 4.5.1 eller 4.2.6 eller 4.2.7.

 

 • • Hvis en patient udskrives uden svar eller med positiv prøvesvar på ovenstående, skal der rengøres som ved ophævelse af isolation.

 

 • •  Hvis en patient udskrives med negativt svar på ovenstående, skal der rengøres på vanligvis med vand og sæbe.

 

1.0 Hvor og hvornår anvendes maskinen ”Glosair” kontra rengøring med klor:

 

1.1 Glosair:

 • • Glosair anvendes på Regionshospitalet Nordjyllands matrikler i Hjørring og Thisted.

 • • Maskinerne på Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitets Hospital kan lånes matriklerne imellem.

 • • Anvendes i lokaler i størrelse 10-200 m3

 • • Med rengøring af lokalet og efter Glosair processen og indtil lokalet kan tages i brug igen går der ca. 4 timer.

 • • Hvis der mangler loftsplader, må Glosair ikke benyttes.

 • • Det er vigtigt, at man får kommunikeret ud, hvornår patientstuen kan forventes klar til brug igen.

 

1.2 Rengøring med klor eller spritholdigmiddel:

 • • Denne metode kan anvendes i alle rum

 • • Anvendes når man ikke har mulighed for at anvende Glosair.

 • • Procesbeskrivelse se bilag 3.

 

2.0 Beskrivelse af procedure for rengøring med Glosair:

 • • Denne arbejdsbeskrivelse er en lokal vejledning for anvendelsen af ”Glosair” TM 400 og kan ikke erstatte brugermanualen.

 

2.1 Beskrivelse for Thisted matriklen

 

2.2 Lokalers rumfang på Hjørring matriklen:

 • • Glosair kan anvendes i rum på 10-200 m3.

 • • For at maskinen anvender den rigtige mængde hydrogen peroxid skal rummets rumfang være bestemt. Der forhøjes til nærmeste m3.

 • • Ved perforerede lofter skal rummet over loftsniveau indregnes i det samlede antal m3.

 • Medicinerhuset

  • ▪ Patient stue 30 m2 - Højde til loft 3m = 90 m3

  • ▪ Gang mellem stue og toilet 6 m2 - Højde til loft 2,5m = 15 m3

  • ▪ Toilet 7 m2 - Højde til loft 2,5m = 17,5 m3

  • ▪ Dvs. stue, gang og toilet = 90+15+17,5 = 122,5 m3

 • Højhuset

  • ▪ 4 – sengs stue 41 m2 - Højde til loft 3m = 123 m3

  • ▪ 2 – sengs stue 23 m2 - Højde til loft 3m = 69 m3

 

  • ▪ Enestuer 17 m2 Højde til loft 3m = 51 m3

  • ▪ Toilet ved enestue 5 m2 - Højde til loft 2,4m = 12 m3

  • ▪ Gang ved enestue 5 m2 - Højde til loft 2,4m = 12 m3

  • ▪ Dvs stue, gang og toilet = 51+12+12 = 75 m3

 

  • ▪ Intensivstue 1+2: 33,3 m2 Højde til loft 3m = 100 m3

  • ▪ Intensivstue 3-4-510-11 og 12: 23 m2 Højde til loft 3m = 69 m3

  • ▪ Intensivstue 6+7: 26,3 m2 Højde til loft 3m = 79 m3

 • 404

  • ▪ Sengestue med toilet: 29,3 m2 - Højde til loft 3m = 88 m3

 

 

2.3 Klargøring af rum til anvendelse af ”Glosair”:

Se også bilag 2: Procedure hvem gør hvad ved slut rengøring med: ”Glosair”

 

Ved klargøring af stuen skal der anvendes værnemidler: Engangshandsker og langærmet engangsovertrækskittel.

 • • Dyner, puder, og linned lægges til vask i snavsetøjsposer og fjernes fra stuen.

 • • Gardiner og sengeforhæng:

  • Stof som ikke kan tåle 80° vask skal kasseres eller til kemisk rensning

  • Stof som kan tåle 80° vask eller kemisk vask, lægges i en plastpose, som bliver på stuen til efter desinfektionen

  • Rulle- og plisségardiner må gerne være på stuen, hvis de ikke kan suge væske, dvs. de skal være behandlet på begge sider. Er de ikke det, skal de rengøres med klor eller kasseres.

 • • Stole med vaskbart betræk:

  • Det vaskbare betræk fjernes og lægges i en plastikpose og bliver på stuen til efter desinfektionen

  • De hårde flader på stolen skal rengøres

  • Stolen skal blive på stuen under desinfektionen

 • • Stole med ikke vaskbart betræk:

  • Stolen rengøres og desinficeres med klor på de vaskbare hårde flader.

  • Herefter skal de ”sugebare” overflader afdækkes i plast og der påsættes en labels med dato, initialer, afd. og stue nr. eller hele stolen pakkes i sække, som lukkes med strips

  • Stolen skal blive på stuen under desinfektionen.

  • Efter desinfektion skal stolen fjernes fra stuen og sættes i karantæne 2 mdr.

  • Det er op til rengøring, at holde styr på hvornår stolen kan sættes tilbage på stuen.

 • • Seng, sengebord, madras og øvrigt løst inventar rengøres og efterlades på stuen.

 • • Madrassen lægges op ad den ene sengegavl således, at hydrogenperoxid’en kan trænge ind mellem madras og sengebund.

 • • Låger og skuffer på sengebord åbnes

 • • Patient skabet åbnes

 • • Eventuelle andre lukkede skabe, der er personalebetjente, holdes lukkede – plejen spørges om skabene har været rent personalebetjente, er det ikke tilfældet, kasseres/vaskes alle emner. Hvis ikke det tømmes vurderer rengøringspersonalet om skabet skal tapes til for at tøjet ikke suger desinfektionsvæsken.

 • • Lejet madrasser pakkes i tasken og bliver på stuen til efter desinfektionen

 • • Posen fjernes fra fjernbetjeningen

 • • Apparatur som tv, monitor, skærme, infusionspumpe ol. og andet teknisk udstyr rengøres og efterlades på stuen.

  • Husk at apparaturet ikke må køre, men det må gerne være tændt

 • • Al engangsmaterialer f.eks. åbne beholdere med væsker, handskeæsker, papirhåndklæder, sug og ilt, toiletruller og andre engangsartikler fra stue og evt. toilet skal kasseres. Dette placeres i en plastiksæk som lukkes og bliver på stuen til efter desinfektionen.

 • • Stuen og bad/toilet rengøres på vanlig vis med vand og sæbe

 • • Rengøringsudstyr skal efterlades på stuen til efter desinfektionen

 • • Ventilationskanaler – ind- og udtag skal tildækkes

 • • Røgdetektorer tildækkes

 • • Afdækningstape sættes på skabe med sugende indhold, samt vinduer og døre hvis de ikke er tætte.

 • • Har der været anvendt en stige til opsætning af tape, skal denne blive på stuen til desinfektions processen er slut.

 • • ”Glosair” maskinen placeres på stuen efter nedenstående tegninger:

  • evt. med bagsiden op ad eksempelvis vinduespartiet i patientstuen med sprøjte-dyssen vendt ud i rummet

  • eller maskinen kan placeres med bagsiden op væggen til patientstuen, således at hydrogen peroxid tågen vil omfatte evt. toilet/bad tilhørende stuen

  • Dvs. vendende mod lokalets længste diagonal

 • • Herefter tilsluttes maskinen strøm

 

 

 

 

WC

Gang

Stue

Diagonal

Tågezone

2x1m x 1,5 m

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Start af desinfektion - Maskinen igangsættes

 • • Inden behandlingen skal alle overflader være tørre at røre ved.

 • • Check at displayet på maskinen viser, at den er klar til brug. Hvis ikke udfør den handling, som maskinen beder om for at starte maskinen – se også Glosair Quick guide eller brugermanual

 • • Efter start af maskinen forlades rummet og døren tapes om nødvendigt til på udvendig side. Husk at der er tid fra maskinen startes til den går i gang, således at du roligt kan forlade rummet.

 • • Adgang forbudt skilt sættes på døren

 • • Eventuel afdækningstape på døren

 

2.5 Afslutning af proces

 • • Efter ”spray” tiden som er 2 timer fjernes eventuel afdækningstape fra døren

 • • Uden for stuen påtages tætsluttende briller og FFP3-maske (mundbind er ikke nok)

 • • På stuen tjekkes på panelet til maskinen om processen er OK

  • Er processen ikke ok - skal processen køre igen fra punkt 2.3 – Husk at tape døren til igen

  • Er processen ok - skal afdækningen fra ventilationen fjernes og vinduer kan åbnes.

 • • Rummet forlades, døren lukkes igen, den skal ikke tapes til igen.

 • • Efter 30 min kan øvrig afdækning fjernes.

 • • Maskinen slukkes, stikket trækkes ud, og maskinen kan køres ud af rummet uden efterfølgende rengøring, til kælderen B i Medicinerhuset syd.

 • • Stuen er nu klar til ibrugtagning

  • Seng og madras køres i sengeredningen

  • Der fyldes op med evt. handsker, papirhåndklæder og toiletruller

  • Rene gardiner og evt. sengeforhæng hænges op

  • Stoffer til 80° vask eller kemisk rensning sendes til Regionsvaskeriet i en lyserød tøjsæk med påskrift ”Retur til Regionsvaskeriet” sammen med en følgeseddel om afdeling.

OBS……..

Hvis man skal ind på stuen inden de 2 timer er gået, skal der anvendes briller og maske med filter type B eller ABEK.

 

 

2.6 Logbog

 • • Rengøringen fører logbog igennem hele processen indeholdende: se bilag 1

  • Dato

  • Klokkeslæt

  • Afsnit

  • Stuenummer

  • Navn på maskinbetjener

 

2.7 Afslutning af proces

 • • Bord eller lignende klargøres til næste desinfektion, der skal forefindes:

  • Arbejdsgang omkring rengøring med Glosair

  • Brugermanual til ”Glosair”TM 400 system

  • ”Glosair”TM 400 system HURTIG-GUIDE

  • Advarselsskilt ”INGEN ADGANG” ASP GLOSAIRTM SYSTEM I DRIFT

  • FFP3 maske

  • Tætsiddende briller

  • 2 langærmet engangsdragt

  • Handsker

  • Stopur

  • Saks

  • Hvide tøjssække

  • Hospitalsserviet (Brenntag)

  • Afdækningstape

  • ”Glosair” patron

  • Labels og tusch til stole

  • Sække/plastik til møbler

  • Engangsklorklude

  • 10 brækposer

  • Hætte stativer til ventilation

BILAG 1:

Kontrolskema for rum desinfektion med ”Glosair”

 

Proces-kørsel

Dato

Proces-kørsel

Start klokken og slut klokken

Afsnit og stue nr.

Rengøring af stuen

(Initialer)

Proces kørt OK

(Initialer)

Stuen frigives til patientbrug

Klokken

 

Afvigelser

(Initialer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

Hvem gør hvad !

”Glosair”

 

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

S

K

A

L

 

S

K

E

 

F

Ø

R

 

R

E

N

G

R

I

N

G

 

A

F

 

S

T

U

E

N

Information om slutrengøring

Information til rengøringen hurtigst mulig

 

 

Dato, Tid og initialer noteres i log bogen

 

Logbogen føres i hele forløbet

 

Har der været adgang for patienter i skabe?

Hvis ja – skal indholdet kasseres eller afvaskes

Husk: Affald placeres i plastsække og skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

Spørg pleje-personalet.

 

Hvis ikke det tømmes vurderer rengøringspersonalet om skabet skal tapes til for at tøjet ikke suger desinfektionsvæsken.

 

Er der lejet madras på stuen ligges den i taske

 

Spørg portør

 

Husk: Tasken skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

Taske frem-skaffes til rengøringen

Mangler der loftsplader må Glosair ikke benyttes.

 

X

 

Er alle apparater slukket så de ikke kører?

X

X

 

Fremskaffelse af Glosair med tilhørende bord og stige

 

X

 

Tjek om der er nok væske til rum str.:

 

X

 

Afgør om stole skal blive på stuen og om de skal pakkes ind?

 

X

 

Afgør om gardiner skal kasseres, vaskes eller rengøres?

 

 

X

 

Skriv de nødvendig labels med tydelig dato, afdeling og stue nr. samt initialer og tag dem med på stuen

 

X

 

Afdækningstape og evt. plastik og saks samt hætter/brækposer

 

X

 

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

M

E

D

 

B

R

I

N

G

 

P

Å

 

S

T

U

E

N

Tag personlig værnemidler på: Handsker, mundbind (hvis stænk) og langærmet dragt

 

X

 

Tag affaldssække og snavsetøjssække med på stuen

 

X

 

Tag Glosair med på stuen

 

X

 

Tag rengøringsudstyr med på stuen

 

X

 

P

Å

 

S

T

U

E

N

 

Dyner og puder i tøjssæk

Husk:

Det skal ud i affaldsrummet

 

 

Linned i tøjssæk

Husk:

Det skal ud i affaldsrummet

 

 

 

Evt. gardiner og vaskbart betræk i plastiksække

 

Husk:

Det skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

 

Kassere affald og andet engangsmaterialer f.eks. åbne beholdere med væsker, handskeæsker, papirhåndklæder, sug og ilt, toiletbørste, toiletruller og andre engangsartikler fra stue og evt. toilet skal kasseres

 

Husk:

Det skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

 

Rengør rum og alt inventar mv. i vand og sæbe

 

X

 

Åbne skabe og skuffer

 

X

 

Tape på alle åbne sprækker

 

X

 

Hæve madras i sengen over gavlen

 

 

X

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

Pak evt. stole i plastik og sæt labels på

 

Husk:

Det skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

 

Lad rengøringsudstyr blive på stuen

 

X

 

Fjern snavsetøj sække fra stuen

 

X

 

Placering af ”Glosair”

 

X

 

Tag personlig værnemidler af og placeres i plastiksæk som lukkes med strips

 

Husk:

Det skal blive i rummet til efter Glosair er kørt

 

Alle overflader skal være tørre !

 

X

 

Opstart Glosair og noter spray tiden

 

X

 

U

D

E

N

F

O

R

 

S

T

U

E

N

 

 

Tape evt. døren til udvendig

 

X

 

E

F

T

E

R

 

S

P

R

A

Y

 

Efter spray tiden på 2 timer

 

X

 

Ifør FFP3 maske og tætsluttende briller

 

X

 

Fjern tape fra døren og gå på stuen

 

 

X

 

Tjek at Glosair programmet er kørt korrekt

 

 

X

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

Fjern afdækning for ventilation og vindue kan åbnes og forlad stuen

 

X

 

 

T

I

L

 

S

L

U

T

Efter 30 minutter kan man frit færdes på stuen

 

 

 

Information om stuen er klar til at tage i brug

Information fra rengøringen

Information til plejen

 

Fjernelse af evt. stole til karantæne – seng køres i sengecentral

 

Information til portør

X

Fjern øvrigt afdækning

 

X

 

Gardiner og betræk sendes til kemisk vask på Regionsvaskeriet i en lyserød sæk sammen med en følgeseddel med oplysning om afdeling.

 

X

 

Fjernelse af ”Glosair”, rengøringsartikler, affald mv.

 

X

 

Montering af diverse ilt, sug mv.

Opfyldning af diverse handsker, papir, affaldsposer mv.

X

 

 

Klargøring af Glosair maskinen og rullebord til næste desinfektion.

 

Briller og masker smides væk

 

 

X

 

 

 

Bilag 3

Hvem gør hvad !

”Klor eller spritholdig middel”

 

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

F

Ø

R

 

R

E

N

G

R

I

N

G

Information om omfanget af rengøring:

Hvor meget og hvor henne.

Information til rengøring hurtigst mulig

Henvendelse til plejepersonalet

 

Personlig værnemidler findes iht. retningslinjen fra Infektionshygiejnen 4.5.1 eller 4.2.6 eller 4.2.7 (handsker og langærmet arbejdsdragt)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Å

 

S

T

U

E

N

Stole eller andet med: ikke aftørlig stof - Aftørres i klor/sprit, herefter pakkes hele stolen ind i plastik og sættes i karantæne i 2 mdr. Husk label med dato, afdeling og stue nr.

aftørlig stof - Hårde flader aftørres og betræk vaskes ved 80°

 

X

Stole placeres i karantæne efter henvendelse fra rengøringen

Linned, dyne og pude: til vask i snavsetøjsposer

X

 

 

Hjælpemidler fra hjælpemiddel centralen rengøres i klor/sprit.

X

 

 

Seng og madras rengøres i klor/sprit inden afgang til sengeredning

X

 

 

Apparatur og medicinske flergangsartikler: Skal desinficeres i vaske dekonterminator eller klor/sprit

X

 

 

Gardiner og betræk sendes til vask på Regionsvaskeriet i en lyserød sæk sammen med en følgeseddel med oplysning om afdeling.

 

X

 

Affald: Blade og aviser kasseres

 

X

 

Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 

X

 

 

Aktivitet

Pleje-personalet

Rengørings personale

Portør

P

Å

 

S

T

U

E

N

 

Vægge rengøres i vand og sæbe ved synlig snavs

 

X

 

Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og i toilet/ baderum rengøres i klor/sprit.

 

Hvis synlig forurening skal det fjernes først.

 

X

 

Har brusehoved på badeværelset været i brug skal det i vaskedekontaminator efter rengøring

I samarbejde med rengøringen

Rengøring og det aftales med plejen hvem der anvender vaskedekontaminatoren

 

Hvis gulvet er synlig forurenet skal det først vaskes med vand og sæbe derefter med klor tabs opløsning.

 

X

 

T

I

L

 

S

L

U

T

Stuen meldes klar til plejen 30 minutter efter rengøring af stuen

 

X

 

Rengøringsudstyr: Rengøres i klor

 

X

 

Klude anbringes i én pose på stuen og udenfor stuen lægges de i endnu én pose før transport til vaskehuset

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal du have med til Højhuset:

 

DSC04706.JPG

DSC04708.JPG

 

 

 

 

 

Dette skal med til Medicinerhuset og 404

 

 

DSC04707.JPGDSC04706.JPGDSC04708.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal afdækkes i Højhuset

 

DSC04718.JPGHøjhuset: Enestue, gang og toilet = 75 m3   H1

Højhuset: 2-sengstue og intens. 3-4-5-10-11 og 12 = 69 m3 H2

Højhuset: 4-sengsstue = 123 m3     H4

Højhuset: Intensivstue. 1+2 = 100 m3   H5

Højhuset: Intensivstue. 6+7 = 79 m3   H6

 

 

 

 

 

Dette skal afdækkes i Medicinerhuset

DSC04710.JPG

DSC04713.JPGDSC04712.JPG

 

 

 

Medicinerhuset: Patientstue, gang og toilet = 122,5 m3 M1

 

Dette skal afdækkes i 404

DSC04714.JPGDSC04716.JPG

404: Patientstue og toilet = 88 m3 404