Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Weekendarbejde for fysioterapeuter i kirurgisk afsnit – Frederikshavn, RHN

 

Beskrivelse

Patientgrupper i weekendarbejde

 • • Følgende patienter tilstræbes at få to gange træning i weekenden:

 • • Brisement forcé

 • • Aktiverede patienter (TKA og THA)

 • • Fittbone Nail

 

 • • Følgende patienter tilstræbes at få én gang træning i weekenden:

 • • Ryg (spondylodese)

 • • Patienter overflyttet fortrinsvis fra Hjørring og Aalborg. Diverse ortopædkirurgiske patienter.

 • • Børnekirurgi

 

 • • Ved travlhed i weekend prioriteres:

   • • Fordel patienterne over to dage. Rygpatienter og patienter, der er blevet overflyttet fra andet sygehus, kan flyttes til søndag i stedet for at tage alle patienter lørdag.

   • • Skriftligt arbejde i EPJ; kan eventuelt foretages efterfølgende arbejdsdag, eller efter weekendvagten.

   • • Patientregistrering i AS400 kan eventuelt foretages efterfølgende arbejdsdag, eller efter weekendvagten.

   • • Ekstratimer for deltidsansatte og i sjældne tilfælde overarbejde derudover og for fuldtidsansatte.

 

Forberedelse til vagtarbejde

Inden en fysioterapeut kan deltage i weekendarbejdet, skal vedkommende være introduceret af en kollega, som har ansvar for, at den nyansatte får de relevante informationer indenfor følgende områder:

 • • Ovenfor nævnte ortopædkirurgiske patientgrupper samt funktion af Kinetec-skinne, påsætning af Don Joy skinne og kendskab til de forskellige relevante regimer.

 • • Kendskab til placering af hjælpemidler.

 • • Introduktionen foregår dels ved at terapeuten orienterer sig i PRI og dels ved at vedkommende instrueres af terapeuterne i de relevante grupper.

 

Patientgruppe

Dagen før en vagt noteres aktuelle patienter på weekendlisten. Den behandlende fysioterapeut noterer:

 • • Navn,

 • • Eventuel diagnose

 • • Antal behandlinger

 • • Beskrivelse af patient og forventet intervention.

 

Det tilstræbes at weekendlisten udfyldes fredag inden kl.12

 

Den behandlende fysioterapeut anbringer intern henvisning ved weekendlisten.

 

Den terapeut, der skal have weekendvagt, udfærdiger en portørliste. Listen hænges op på OK3’s kontor og ved træningsrummet. Fysioterapeuten informerer samtidigt patienterne om træningstidspunkter i weekenden.

 

Hvis der er mange behandlinger på weekendlisten, vurderes det i samarbejde med lederen, om det er nødvendigt med en ekstra fysioterapeut i vagten. Dette er afhængigt af flere faktorer, antal behandlinger på stuerne, diagnoser, antal behandlinger i alt med mere. Det vurderes samtidigt, om det er nødvendigt med en ekstra fysioterapeut både lørdag og søndag.

 

Ved sygdom

Hvis fysioterapeuten er sygemeldt til weekenden, aftales det i gruppen, hvem der skal tage vagten. Lederen orienteres.

 

Selve vagten

Den vagthavende fysioterapeut arbejder lørdag fra 8-15 og søndag fra 8-14. Er fysioterapeuten ikke færdig med arbejdet, fortsætter fysioterapeuten til vagtarbejdet er udført.

 

Når fysioterapeuten møder ind, gennemgås vagtlisten og fysioterapeuten orienterer sig i EPJ.

 

Efter enhver intervention noteres relevante oplysninger i EPJ.

 

Så vidt det er muligt, registreres dagens behandlinger i patientsystemet, ellers gøres det mandag. Det er den fysioterapeut, der har været på weekendarbejde, der registrerer oplysningerne.

 

Ved sygdom i weekenden

Hvis fysioterapeuten bliver syg, ringer denne til en kollega. Fysioterapeuten prøver 2-3 kollegaer. Hvis kollegaen kan tage vagten, sender kollegaen en mail til lederen ved arbejdstids begyndelse. Telefonlisten er på Fysio- og Ergoterapiens fællesdrev.

 

Hvis ingen terapeuter kan tage vagten, kontaktes den ledende terapeut. Den ledende terapeut orienterer OK3 (tlf.97 64 19 19). Hvis fysioterapeuten ikke kan komme i kontakt med en leder, ringer terapeuten selv til OK3.

 

I Modul Tjenestetid benyttes følgende koder, hvis man bliver kaldt på arbejde:

 • • 320 for indkald på fridag.

 • • 880 for sent varsel.

 

Definition af begreber

Weekendliste

Fortrykt liste, hvor den enkelte fysioterapeut noterer de patienter, der skal behandles i weekenden. Den er i weekendmappen på hylden i terapeutkontoret. Skal så vidt muligt udfyldes senest kl. 12 om fredagen af kirurgisk gruppe.

 

EPJ

Elektronisk patient journal.

 

AS 400 - PAS

Procedure registrering i patient systemet.

 

Formål

At klarlægge, hvilke opgaver en fysioterapeut har under vagtarbejde i weekenden. Det gælder det patientrelaterede arbejde og de rent praktiske forhold.

 

At være med til at sikre nyansatte er klar til at tage del i vagtarbejde.

 

At sikre fysioterapeuter i vagtarbejde har klare anvisninger for:

 • • Hvilke typer patienter, der skal behandles i vagten.

 • • Den fysioterapeutiske intervention til alle patientgrupper, som fysioterapeuten behandler i vagten.

 • • Hvordan man kan tilrettelægge sit arbejde i vagten.

 • • Kriterier for en ekstra fysioterapeut kan indkaldes.

 • • Proceduren ved fysioterapeuts sygdom.

 

Referencer

 1. 1. Knæalloplastik – fysioterapi i det aktive patientforløb

 2. 2. Hoftealloplastik – fysioterapi i det aktive patientforløb

 3. 3. Brisement forcé efter knæalloplastik

 4. 4. Spondylodeseoperation, fysioterapi til opererede patienter