Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient til ultralydsvejledt leverbiopsi i ØNH-regi

 

 

 

Vurdering og indikation

 • • Leverbiopsi besluttes på ØNH røntgenkonference eller MDT konference

 • • Læge informerer kræftforløbskoordinator i ØNH om patient til leverbiopsi

 • • Indikation: Diagnostisk afklaring af fokal proces i leveren

 • • Læge henviser til indgrebet i radiologisk afdeling (Når dato foreligger kan der indkaldes til forundersøgelse)

 

Kræftforløbskoordinator er tovholder i:

 • • dato for forundersøgelsen kontakter patienten informerer om dato for blodprøvetagning + biopsitagning

 • • følger op på information givet af ambulatoriesygeplejersken/læge (se nedenfor)

 • • patologisvar

 • • mødetid til svar

 

Forundersøgelse

Foregår i ØNH-ambulatoriet ved team af læge/spl. Der informeres patienten om:

 • • formål

 • • procedure

 • • risici

 • • forberedelse

 • • evt. pausering af blodfortyndende/AK medicin

 • • fasteregime (4 timer før indgreb)

 • • Der bestilles blodprøver og informereres om prøvtagning:

 • • Behandlingsplan og plejebehov dokumenteres i Clinical (EPJ)

 • • Der tages stilling til om pt. Kan være dagkirurgisk patient eller skal indlægges på sengeafsnit NHH.

 • • Amb.koordinator kontakter kommende stamafsnit og sikre at afsnittet, hvor patient skal være til observation, informeres.

 • • Der udleveres patientvejledning: Ultralydsvejledt grovnålsbiopsi fra leveren

 

Klargøring før indgreb

Pt modtages i dagkirurgisk el. på NHH efter aftale til forundersøgelse på dagen for indgrebet.

 • • Pt klargøres til indgreb

 • • Der sikres at pt er fastende

 • • Plan for blodfortyndende-/AK-behandling ses i EPJ

 • • Der omklædes til sygehusets skjorte, strømper og underbukser (ingen lange bukser)

 • • Der informeres om dagens forløb

 • • Der dokumenteres i EPJ

 • • Pt skal ”tisse af” inden afgang fra afsnittet, da pt efter indgreb skal være sengeliggende

 • • Pt skal i seng til rgt.afdelingen. (Portør bestilles af røntgenafdelingen)

 

Efter leverbiopsi

 • • Se tjekskema (bilag)

 • • Der dokumenteres i EPJ

 • • Såfremt der opstår komplikationer efter indgrebet i form af fx. BT fald, blødning fra indstiksstedet eller smerter kontaktes ØNH-Forvagt som evt. i samråd med Kir. Gas. tager stilling til videre forløb/behandling.

 

Udskrivelse

 • • Såfremt patienten ikke bliver klar til udskrivelse indlægges patienten på afd. NHH.

 • • Ved udskrivelsen sikres patienten har fået amb. tid til svar på leverbiopsi i ØNH amb.

 • • Ved udskrivelse udleveres ”Tak for denne gang” med oplysninger om kontaktmuligheder til ØNH-afdelingen

 • • Pt udskrives til eget hjem efter de dagkirurgiske kriterier og inden for en radius af 30 km, med mindre andet er aftalt

 

Ambulant efterkontrol

 • • Skal komme til svar på biopsi og videre planlægning i ØNH-amb

 

 

Formål

Dette er en klinisk retningslinje, som beskriver patientforløbet og sikrer patientens forløb bliver optimal og at alle involverede afsnit er klædt på til at modtage og behandle/pleje patient fra visitation til diagnostisk afklaring er opnået..

 

Målgruppe – modtagelse

Øre-næse-halspatienter som skal til ultralydsvejledt leverbiopsi

 

Definition af begreber

ØNH = øre-næse-hals

Amb. = ambulatorium

Pt = patient

Spl. = sygeplejerske

Amb. Koordinator = koordinerende sygeplejerske i ØNH-amb.

Clinical = EPJ

Kir. Gas = GAS-forvagt

AK = antikoagulation

 

Referencer

Forprøver leverbiopsi og PTC

leverbiopsi