Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stumpt traume mod halsen

 

Beskrivelse

 

Definition/årsag: Traume mod halsen uden penetration. De fleste skader ses i forbindelse med trafikulykke, sportsudøvelse eller ved forsøg på (selv)strangulation og kvælning. Ved stumpt traume er der risiko for frakturer af skjoldbruskene, samt bløddelsskader (ødem, hæmatom) i endolarynx, med kompromittering af luftveje og påvirkning af stemmen til følge.

 

Symptomatologi: Stemmepåvirkning med typisk hæshed eller afoni, synkebesvær, globulusfornemmelse, ømhed og smerter på halsens forside, hæmatomer og ødemer både på udvendigt på halsen og i endolarynx. I svære tilfælde kan patienten have inspiratorisk stridor. I forbindelse med forsøg på strangulation og kvælning kan der desuden evt. ses snørefure og petecchier.

 

Diagnostik: I de tilfælde, hvor patienten ikke er akut påvirket, laves obj.us med fokus på collum samt grundig fiberskopi. Ved mindste mistanke om larynxfrakturer ( hæshed eller afoni, svær ømhed eller subcutant emphysem på halsen, betydelige hæmatomer, eller asymmetri i endolarynx) udføres akut CT-scanning af collum. I tilfælde hvor der ikke er (mistanke om) frakturer, men hvor der findes bløddelsskader i endolarynx i form af hæmatomer, ødemer eller asymmetri, skal patienten indlægges til observation i minimum et døgn, da disse kan udvikle sig yderligere over timer.

I de sværeste tilfælde med inspiratorisk stridor (respiratoriske problemer) vil der være behov for akut behandling, sjældent forudgået af yderligere diagnostik.

 

Behandling: Såfremt der findes frakturer skelnes der mellem de udislocerede og dislocerede, dette pga. af forskel i prognosen i forhold til stemmekvaliteten. De dislocerede skal således opereres subakut (der er foreslået < 48 timer) med stabilisering, evt. ved hjælp af titaniumsnet/miniplates. Dette for at sikre en langsigtet god ”voice recovery” med et minimum af arvævsdannelse. De udislocerede kan følges ambulant uden kirurgisk intervention. Begge grupper skal opfølgende ses i fon.log efter 2-3 mdr. med henblik på vurdering af om der skal tilbydes foniatrisk genoptræning.

Ved både akut og langsom udvikling af truede luftveje(stridor, udvikling i bløddelsskader i endolarynx,) behandles efter eksisterende foreskrifter (adrenalininhal., binyrebarkhormon iv., evt. akut intubering/nødtracheotomi), afhængig af den pågældende situation.

Patienter uden forandringer i endolarynx primært og uden (mistanke om) larynxfrakturer kan afsluttes uden yderligere.

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der har fået traume mod halsen uden penetration ses af ØNH-afdelingen

 

Formål

Fremme et godt patientforløb

 

Referencer

Marko Juutilainen, Juha Vintturi et. al, ”Laryngeal fractures: clinical findings and considerations on suboptimal outcome”, Acta Oto-Laryngologica, 2008, 128: 213-218

Kristianna May, Niels Rasmussen,” Larynxfrakturer opstået ved stump vold”, Ugeskr. Læger 2008, 41: 3243-3246

Ditte Thorsen Hermansen, Anders Bilde, Niels Rasmussen, ”Observation of tardive laryngeal edema after blunt trauma to the neck is not necessary: a 10-year retrospective analysis”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2010, 267: 95-100

Therese Ovesen, Christian von Buchwald et. al., “Lærebog I øre-næse-halssygdomme og hoved-hals-kirurgi”, Munksgaard Danmark, København 2011

L. J. O´Keefer et. al., ”The danger of minor blunt laryngeal trauma”, Jour of Laryngology and Otology, 1992, 106: 372-373

Schaefer S. D., “The acute management of external laryngeal trauma – a 27-year experience”, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1992, 118: 598-604