Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operation med én sygeplejerske på stuen i ØNH-regi

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal opereres for tonsillektomi, adenotomi, tonsillotomi, tubulation eller reponering af næsefraktur i Øre,- næse,-halskirurgisk afdeling

 

Formål

 • • At sikre at arbejdet på operationsstuen foregår patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 • • At der mellem lægen og sygeplejersken er en klar defineret arbejdsfordeling og det er et fælles ansvar.

 

Beskrivelse

På Øre,- Næse,- Halskirurgisk Afdeling er det besluttet at ved ovenstående operationer af næsefrakturer, består operationsteamet af én sygeplejerske og en læge.

 

Dette indebærer, at begge er til stede på operationsstuen fra start til slut. Man hjælpes ad med opgaverne og er fælles ansvarlige.

Operationsteamet er sammen med anæstesien ansvarlig for at få afviklet operationsprogrammet på bedst mulige måde og aftaler indbyrdes, hvornår det er hensigtsmæssigt at holde pauser.

 

Børn

Ved indgreb på børn bliver lægen på operationsstuen, mens sygeplejersken følger barnets ledsager ud.

 

Fælles ansvarsområde

 • • Sygeplejersken og lægen orienterer sig om patienten i EPJ før patienten kommer på stuen

 • • Læge og sygeplejerske er på stuen, inden patienten kommer på operationsstuen.

 • • Læge, sygeplejerske og anæstesi identificerer sammen patienten i henhold til Sikker kirurgi

 • • Optælling af instrumenterne/krøller/servietter/mescher sker i fællesskab med lægen ved såvel indgrebets start som afslutning, jvf Sikker kirurgi

 • • Læge og sygeplejerske er i fællesskab ansvarlige for at rekvirere/afsende diverse prøver

 • • Ved operationens afslutning fjerner lægen afdækningen fra patienten og sygeplejersken tager sig af instrumenterne/krøller/servietter/mescher.

 • • På ØNH-OP foreligger der en samarbejdsaftale mellem OP-sygeplejerske og anæstesi-sygeplejerske vedr. dokumentation af sikker kirurgi. Guide til Sikker Kirurgi i Clinical i ØNH-afdelingen

 • • 

 

Lægens ansvarsområde

 • • Lægen taler med patienten og evt. pårørende før operationen.

 • • Lægen dækker patienten af

 • • Under selve indgrebet varetager lægen som udgangspunkt de instrumentelle opgaver.

 • • Når der ikke længere er behov for lægens tilstedeværelse på operationsstuen, går lægen ud og dikterer operationsnotatet til EPJ.

 

Sygeplejerskens ansvarsområde

 • • Gør operationsstuen klar og finder lokalbedøvelse.

 • • Har ansvaret for at assistancebordet bliver dækket op.

 • • Tager sig af gulvfunktionen

 • • Dokumenterer i EPJ

 

 

I vagten SKAL der altid være 2 sygeplejersker på operationsstuen.

 

Definition af begreber

Tonsillektomi: Fjernelse af mandler