Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for Hovedkøkkenet, Serviceafdeling, Regionshospital Nordjylland

Formål:

Vejledning i hvilke begreber og hjælpemidler vi bruger til den daglige arbejdstilrettelæggelse. Ansvarlig for den overordnede arbejdstilrettelæggelse er afsnitsleder for Hovedkøkkenet, herefter kvalitetskonsulent, indkøbs- og produktionskoordinator, Teamkoordinatorer fra kold- og varm team.

Beskrivelse:

Hovedkøkkenets vision

Er at producere en kost, der er velsmagende, sund og giver patienter mulighed for at indtage tilstrækkelig energi og protein. Således at kosten er et led i behandlingen og medvirker til patientens rehabilitering og samtidigt har en forebyggende effekt. Dette sker i henhold til ”Anbefalinger for den danske institutionskost”.

 

Egenkontrol

Der er for de forskellige afdelinger tilknyttet et egenkontrolprogram som lever op til Fødevarestyrelsens love, regler og retningslinjer. Egenkontrolprogrammet findes i Esmiley, som alle har adgang til. Programmet og kontrollerne skal følges dagligt.

 

Hygiejne

Ved nyansættelse af nyt personale modtager man køkkenets velkomstbrochure, hvori der står om personlig hygiejne, produktionshygiejne og personale forhold.

Velkomstfolderen findes også på www.personalenet.rn.dk

I PRI er der fra Infektionshygiejnen m.fl. angivet retningslinjer for hvordan, man skal forholde sig til ex. håndhygiejne, uniformsbehandling mv. dette er indarbejdet i både egenkontrollen og velkomstbrochuren.

 

Årshjul for ferieplanlægning

Til styring af at ferie bliver varslet, planlagt og afviklet på den mest hensigtsmæssige måde.

Afholdelse af ferie, omsorgsdage, seniordage og afspadsering aftales med teamkoordinatoren i det team hvor man er tilknyttet.

Hovedferien på 3-4 uger afholdes fra 1.maj- 30 september, hvoraf mindst 2 uger gives i sammenhæng. Ved fastlæggelsen af ferien, bør der tages hensyn til ansatte med børn, der ønsker at afholde ferie i skolesommerferien.

Der er i alle måneder mulighed for at afholde ferie, afspadsering og omsorgsdage. Dog kan der umiddelbart ikke afholdes omsorgsdage, afspadsering og ferie i ugerne 51-53. Endvidere kan der ikke afholdes ferie i april måned medmindre dette er aftalt med Teamkoordinatoren.

Det er den enkelte medarbejders ansvar at holde regnskab med, at ferie, afspadsering og omsorgsdage afvikles.

 

Grundplan/normperioder

Teamkoordinatorer for Kold- og Varm team samarbejder med afsnitslederen om udarbejdelse af en grundplan der ligger til grundlag for normperiode på 24 uger. Grundplanen godkendes af hovedkøkkenets tillidsrepræsentanter. Grundplanen ligges i et exel dokument, som arbejdsredskab samt i modul tjenestetid

 

Modul tjenestetid

Benyttes til styring af en normperiode. Endvidere til afspadsering, omsorgsdage og sygdom. Fra modul tjenestetid udskrives styrkelister der viser antallet af ansatte fordelt i team de givne dage i en uge.

 

Menuplanlægning

Menuplanerne er rullende over 4 uger. De skiftes ud til sommer og vinter halvåret. Der laves specielle menuplaner til højtider. Ved udarbejdelse af nye menuplaner nedsættes en gruppe, der udarbejder nye menuplaner. Menuerne sammensættes således de lever op til Anbefalingerne for den danske institutionskost samt Den nationale kosthåndbog.

 

Menuplanlægningshjul

Menuplanlægningshjul bruges som en guide til selve processen i menuplanlægningen. Der udarbejdes almindelige menuplaner, men også helligdagsmenuplaner. Den kan hjælpe til, at der startes i rette tid, så alt kan være færdigt, når den nye menuplan træder i kraft.

Menuplanlægningshjulet er opdelt, så man kan se hvilke grupper, der arbejder med hvilke opgaver i givne perioder.

Den er også ment som en huskeseddel, så alle de opgaver, der følger i forbindelse med ny menuplan bliver udført.

 

Produktionslister

Bruges til styring af produktionen i kold- og varm team. Ud fra menuplan ses hvad der skal produceres den givne dag. Teamkoordinatorerne vurderer hvorvidt der er plads til afspadsering eller andet ved at sammenholde styrkelister og produktionslister.

 

Køkken- udstyr eller midler

Hovedkøkkenets udstyr og midler er beskrevet i egenkontrolprogrammet eller i APV og APB som ligger på afdelingen og ajourføres af den udpegede arbejdsmiljørepræsentant.

 

Indkøb

Til indkøb og bestilling af fødevarer anvendes programmet ILS-online og der arbejdes ud fra indkøbsaftalerne.