Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygehusapoteket akutbakker

Beskrivelse

Akutbakker indeholder lægemidler og utensilier, der skal anvendes til akutte situationer eller ved fastlagte procedurer. Den Regionale Lægemiddelkomité anbefaler, at de standardiserede akutbakker fra Sygehusapoteket anvendes af hensyn til patientsikkerheden.

Typer og indhold i akutbakkerne er revideret af en specialistgruppe nedsat af den regionale Lægemiddelkomité, og opdateres løbende. Det tilstræbes, at akutbakkerne ikke er afdelingsspecifikke.

 

Akutbakker

 • • 

Akutbakken har et kontrolnummer og der registreres hvilket afsnit den leveres til. Der er således fuld dokumentation og sporbarhed på medicinen. Afsnit må derfor ikke bytte akutbakker indbyrdes.

 

 • • 

Hver akutbakke har et entydigt navn og varenummer. Navnet indikerer, hvilket formål akutbakken er tiltænkt – se bilagene.

 

 • • 

En færdigpakket akutbakke forsegles med hvid nylonstrip. Kun bakker med denne forsegling lever op til kvalitetskravene.

 

 

Sortiment

Sygehusapoteket leverer 3 forskellige slags Akutbakker, til forskellige formål:

 

 • • 

Akutbakker til genopfyldning

 

Akutbakke til Anæstesi Transport

 

 

Akutbakke Psykiatri Region Nordjylland

 

 

 

 • • 

Incl. folder Indikationer og standarddoseringer

 

Akutbakke STOR hjertestop RHN

 

 

Akutbakke anafylaksi med adrenalin pen

 

 

 

 • • 

Incl. flowchart Anafylaktisk reaktion

 

Akutbakke STOR hjertestop med utensilier 

 

 • • 

Akutbakke til engangsbrug

 

Akutbakke anafylaksi

 

 

 

 • • 

Incl. flowchart Anafylaktisk reaktion

 • • 

DEMO Akutbakker

 

Demo akutbakker – vnr. oversigt

 

 

 

Håndtering

Akutbakke til genopfyldning:

 • • 

Via onlinebestilling, leveres førstkommende hverdag, hvor afdelingen normalt modtager varer. Der kan være forlænget leveringstid på enkelte akutbakker, der ikke lagerholdes.

 • • 

Ved Akut bestilling via onlinebestilling mærkes bestillingen med "Akut", leveres hurtigst muligt - om muligt allerede samme dag.

 • • 

Uden for Sygehusapotekets åbningstid anvendes lægemidler fra afsnittets medicinskab. Ved akut behov for lægemidler henvises til Sygehusapotekets vagtordning.

 • • 

Efter anbrud af en akutbakke, bestilles der en ny via onlinebestilling - også selvom der ikke er blevet brugt noget fra akutbakken.

 • • 

Ved anbrud sendes akutbakke med alt resterende indhold retur til Sygehusapoteket, lukket med sort nylonstrip og forsynet med afsnittets navn.

 • • 

På afsnit med medicinservice varetages genbestilling, udløbskontrol og returnering af udløbne akutbakker af medicinservicefarmakonomerne. Dette gælder kun for akutbakker, som er pakket af Sygehusapoteket!

 • • 

Til øvrige afsnit sender Sygehusapotekets akutbakkefunktion - sammen med en ny akutbakke - besked vedrørende udløb. Afsnittet er selv ansvarlig for returnering af den/de udløbne akutbakker.

 • • 

Generelt gælder, at akutbakker, som bortkommer, debiteres det enkelte afsnit, samt registreres på Sygehusapoteket som bortkommet

 

Akutbakke til engangsbrug:

Akutbakken til engangsbrug leveres i en papæske.

 • • 

Efter anbrud skal akutbakken kasseres og IKKE sendes retur til Sygehusapoteket.
Det anbefales at kassere lægemidler for sig i klinisk risikoaffald og emballage for sig i Dagrenovation.

 • • 

På afsnit med medicinservice varetages genbestilling og udløbskontrol af medicinservicefarmakonomerne.

Dette gælder kun for akutbakker, som er pakket af
Sygehusapoteket !

 • • 

For øvrige afsnit er afdelingen selv ansvarlig for at holde øje med udløb og kassere udløbne akutbakker og genbestilling.

 

Se desuden Flowchart Anafylaktisk reaktion  

 

DEMO-akutbakker:

Sygehusapoteket har demonstrationsbakker, DEMO-akutbakker. De indeholder de samme lægemidler som de ”rigtige” akutbakker. DEMO-akutbakkerne er beregnet til træning af personale, men kan også bruges, hvis et afsnit har behov for at se, hvad akutbakkerne indeholder og hvordan de ser ud.

OBS! Lægemidlerne i demo-akutbakkerne kan være med overskredet holdbarhedsdato, og må derfor ALDRIG administreres til en patient. Ønskes en DEMO-akutbakke til et afsnit, skal den oprettes i standardsortiment. Ønsket sendes til sortiment@rn.dk af medicinansvarlig overlæge

Ved opfyldning af indhold i en DEMO-akutbakke:

 • • 

Bestil en ny via online bestilling

 • • 

Send akutbakken med resterende indhold retur til Sygehusapoteket, lukket med sort nylonstrip. Det samme gælder for akutbakker i engangsemballage.

 

Priser

Akutbakker prisoversigt 2022

Det tilstræbes altid at have en intakt akutbakke på afsnittet, så returnering og forsendelse kan ske med normal leverance.

 

Ændring i aftale

Tilføjelser, ændringer eller annullering af akutbakker på afsnittets sortiment, skal ske via mail fra den medicinansvarlige overlæge til sortiment@rn.dk

 

Opbevaring

Akutbakkerne er mærket med teksten:

"Må ikke opbevares over 25 grader - må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses"

Der er ved fastlæggelse af den enkelte akutbakkes udløb taget hensyn til, at nogle lægemidler i akutbakken derved opbevares anderledes end tilsvarende lægemidler i originalpakning.

  

Spørgsmål

Spørgsmål stilles til:

Sygehusapotekets akutbakke funktion på akutbakker@rn.dk eller tlf 97 66 58 23

Sygehusapotekets Lægemiddelinformation på laegemiddelinformation@rn.dk