Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygehusapoteket akutbakker

Beskrivelse

Akutbakker indeholder lægemidler og utensilier, der skal anvendes til akutte situationer eller ved fastlagte procedurer.

Den Regionale Lægemiddelkomité anbefaler, at de standardiserede akutbakker fra Sygehusapoteket anvendes af hensyn til patientsikkerheden.

Typer og indhold i akutbakkerne er revideret af en ad hoc gruppe nedsat af den regionale Lægemiddelkomité.

Akutbakkerne afspejler de beredskaber, der er i regionen, og vil derfor løbende blive tilpasset i samråd med specialister på beredskabsområdet. Ligeledes vil ændringer i guidelines kunne ændre indholdet i akutbakkerne. Det tilstræbes, at akutbakkerne ikke er afdelingsspecifikke.

Den enkelte akutbakke har et kontrolnummer og der registreres hvilke kontrolnumre, der leveres til det enkelte afsnit. Der er således fuld dokumentation og sporbarhed på medicinen.

Afsnit må derfor ikke bytte akutbakker indbyrdes.

Hver akutbakke har et entydigt navn og varenummer. Navnet indikerer, hvilket formål akutbakken er tiltænkt – se bilag.

En færdigpakket akutbakke forsegles med hvid nylonstrip. Kun bakker med denne forsegling lever op til kvalitetskravene.

 

Bestilling/udløbskontrol:

Bestilling af Akutbakke foregår som onlinebestilling som øvrige varer og leveres førstkommende hverdag, hvor afdelingen normalt modtager varer. Der kan være forlænget leveringstid på enkelte akutbakker, der ikke lagerholdes.

Akut bestilling kan bestilles via onlinebestilling og med bemærkning "Akut" for hurtigst mulige levering - om muligt allerede samme dag. Akut levering kan også gives til akutbakkefunktionen på telefon 9766 5823 i Sygehusapotekets åbningstid.

Uden for Sygehusapotekets åbningstid anvendes lægemidler fra afsnittets medicinskab. Ved akut behov for lægemidler henvises til Sygehusapotekets vagtordning.

Ved anbrud af en akutbakke:

• skal der bestilles en ny online - også selvom der ikke er blevet brugt noget fra den.

 

Engangs akutbakker - papæske

• Ved anbrud skal akutbakke kasseres og IKKE sendes retur til Sygehusapoteket.
Det anbefales at kassere lægemidler for sig i klinisk risikoaffald og emballage for sig i Dagrenovation

• På afsnit med medicinservice varetages genbestilling og udløbskontrol af medicinservicefarmakonomerne. Dette gælder kun for akutbakker, som er pakket af Sygehusapoteket!

• For øvrige afsnit er afdelingen selv ansvarlig for at holde øje med udløb og kassere udløbne akutbakker.

Ikke-engangs akutbakker

• Ved anbrud sendes akutbakke med alt resterende indhold retur til Sygehusapoteket, lukket med sort nylonstrip og forsynet med afsnittets navn.

• På afsnit med medicinservice varetages genbestilling, udløbskontrol og returnering af udløbne akutbakker af medicinservicefarmakonomerne. Dette gælder kun for akutbakker, som er pakket af Sygehusapoteket!

• Til øvrige afsnit sender Sygehusapotekets akutbakkefunktion - sammen med en ny akutbakke - besked vedrørende udløb. Afsnittet er selv ansvarlig for returnering af den/de udløbne akutbakker.

Generelt gælder, at akutbakker, som bortkommer, debiteres det enkelte afsnit, samt registreres på Sygehusapoteket som bortkommet

 

Priser

Det tilstræbes altid at have en intakt akutbakke på afsnittet, så returnering og forsendelse kan ske med normal leverance.

 

Ændring i aftale

Tilføjelser, ændringer eller annullering af akutbakker på afsnittets sortiment, skal ske via mail fra den medicinansvarlige overlæge til sortiment@rn.dk

 

Opbevaring

Akutbakkerne er mærket med teksten: "Må ikke opbevares over 25 grader - må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses"

Der er ved fastlæggelse af den enkelte akutbakkes udløb taget hensyn til, at nogle lægemidler i akutbakken derved opbevares anderledes end tilsvarende lægemidler i originalpakning.

 

DEMO-akutbakker:

Sygehusapoteket har demonstrationsbakker, DEMO-akutbakker. De indeholder de samme lægemidler som de ”rigtige” akutbakker. DEMO-akutbakkerne er beregnet til træning af personale, men kan også bruges, hvis et afsnit har behov for at se, hvad akutbakkerne indeholder og hvordan de ser ud.

OBS! Lægemidlerne i demo-akutbakkerne kan være med overskredet holdbarhedsdato, og må derfor ALDRIG administreres til en patient. Ønskes en DEMO-akutbakke til et afsnit, skal den oprettes i standardsortiment. Ønsket sendes til sortiment@rn.dk af medicinansvarlig overlæge

Ved opfyldning af indhold i en DEMO-akutbakke:
• Bestil en ny via online bestilling
• Send akutbakken med alt resterende indhold retur til Sygehusapoteket, lukket med sort nylonstrip. Det samme gælder for akutbakker i engangsemballage, der er pakket i kuffert.

 

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende indhold eller generelle spørgsmål rettes til farmaceut Janne Jensen på telefon 29 26 52 98, e-mail jajen@rn.dk.

Spørgsmål vedrørende priser, leverancer og udløb rettes til ledende farmakonom Solveig Bang Lyngsø på telefon 97 66 58 21, e-mail sobal@rn.dk