Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum CT - Dokumentsamling BDA

 

I.v. kontrast

 

Retningslinjer for anvendelse af i.v.-kontrast

 

Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

CT – Thorax abdomen standard klik på 370 mgI/ml under ”Intravenøs kontrast”

 

CT – Protokoller m. i.v.-kontast Ultravist 370 mgI/ml

 

CT – Væsketerapi

 

CT – Mastektomerede kvinder

 

CT – Opgaver/information i forbindelse med subcutan i.v.kontrast

 

 

CT – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

n

 

CT – Kateter/venflon oversigt

 

CT – Oversigt over MID-line og PICC-line

 

CT – Kontrastinjektion i PICC Line med automatsprøjte

 

CT – Anlæggelse og fjernelse af grippernål i Port à Cath (højtryksport)

 

 

CT – Brug af CVK i CT

 

 

Bivirkninger ved i.v. kontrast

 

 

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder

 

 

Kontrastreaktion (personaleinstruks)

 

 

Opbevaring/håndtering af i.v. kontrast

 

 

Bivirkninger ved i.v. kontrast (Ultravist)

 

 

CAVE registrering

 

 

ATC-koder til cave registrerende læge

 

P.o. kontrast

 

CT – Peroral kontrast Vand/Iomeron

 

Vand som peroral kontrast

 

Iomeron peroral

 

Patient-forberedelse

 

Patient-forberedelse til CT-scanning

 

Registrering og kontrol af eGFR

 

Spinalstabiliserings retningslinje

 

Patient-information

 

Generelt om CT-skanninger

 

Når du har fået intravenøs kontrast ved CT-skanning

 

Information - Ved udsivning af røntgenkontraststoffer under huden

 

Billeddiagnostiske undersøgelser (Patientinformation)

 

Akut CT skanning

 

CT – Procedurer ved netværksproblemer i vagten fra 22:00-07:30

 

CT – Scanning i vagten via Sydney kl. 22.00 – 07.30

 

CT – Sydney-protokoller

 

Akutte CT scanninger i vagttid på matriklen i Thisted

 

Pakkeforløb

 

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

 

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter - henvist fra lægepraksis

 

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer med CT-scanning på indlagte patienter fra Regionshospital Nordjylland, Thisted

 

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer med CT-scanning på ambulante patienter henvist fra sygehusafdelinger i Region Nordjylland og andre regioner

 

 

X-Basen

 

X-Base vejledning