Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum CT – Generelt – Dokumentsamling BDA

 

I.v. kontrast

Retningslinjer for anvendelse af i.v.-kontrast

Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

CT – Protokoller m. i.v.-kontast Ultravist 370 mgI/ml

 

CT – Væsketerapi

 

CT – Mastektomerede kvinder

 

CT – Gravide

 

CT – Opgaver/information i forbindelse med subcutan i.v.kontrast

CT – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

CT – PVK/Kateter oversigt

 

Kontrast i Venflon/Nexiva

 

Kontrast i Port à Cath

 

Kontrast i PICC-Line

 

Kontrast i MID-Line

 

Kontrast i CVK

Forholdsregler efter CT scanning med intravenøs kontrast

Bivirkninger ved i.v. kontrast

 

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder

 

Kontrastreaktion (personaleinstruks)

 

CAVE registrering

 

ATC-koder til cave registrerende læge

Opbevaring/håndtering af i.v. kontrast

 

P.o. kontrast

CT – Peroral kontrast Vand/Iomeron

Vand som peroral kontrast

Iomeron peroral

 

Patient-forberedelse

Patient-forberedelse til CT-scanning

Registrering og kontrol af eGFR

Spinalstabiliserings retningslinje

 

Patient-information

Generelt om CT-skanninger

Når du har fået intravenøs kontrast ved CT-skanning

Information - Ved udsivning af røntgenkontraststoffer under huden

Billeddiagnostiske undersøgelser (Patientinformation)

 

Akut CT skanning

CT – Procedurer ved netværksproblemer i vagten fra 22:00-07:30

CT – Scanning i vagten via Sydney kl. 22.00 – 07.30

CT – Billeder sendes manuelt til Sydney via PACS eller direkte fra Siemens-scanneren

CT – Sydney-protokoller

Akutte CT scanninger i vagttid på matriklen i Thisted

 

Pakkeforløb

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter - henvist fra lægepraksis

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer med CT-scanning på indlagte patienter fra Regionshospital Nordjylland, Thisted

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer med CT-scanning på ambulante patienter henvist fra sygehusafdelinger i Region Nordjylland og andre regioner

 

X-Basen

X-Base vejledning