Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum CT – Generelt – Dokumentsamling BDA

 

I.v. kontrast

Retningslinjer for anvendelse af i.v.-kontrast

Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

CT – Protokoller m. i.v.-kontrast Iomeron 350 mgI/ml

 

CT – Væsketerapi

 

CT – Mastektomerede kvinder

 

CT – Gravide

 

CT – Opgaver/information i forbindelse med subcutan i.v.kontrast

CT – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

CT – PVK/Kateter oversigt

 

Kontrast i Venflon/Nexiva

 

Kontrast i Port à Cath

 

Kontrast i PICC-Line

 

Kontrast i MID-Line

 

Kontrast i CVK

Forholdsregler efter CT scanning med intravenøs kontrast

Behandling af akutte bivirkninger ved intravaskulær kontrastinjektion

 

Intern overflytning el. overdragelse af ambulante patienter fra Billeddiagnostisk Afdeling til andre enheder

 

Kontrastreaktion (personaleinstruks)

 

CAVE registrering

 

ATC-koder til cave registrerende læge

Opbevaring/håndtering af i.v. kontrast

 

P.o. kontrast

CT – Peroral kontrast Vand/Iomeron

Vand som peroral kontrast

Iomeron peroral

 

Patient-forberedelse

Patient-forberedelse til CT-scanning

Registrering og kontrol af eGFR

Spinalstabiliserings retningslinje

 

Patient-information

Generelt om CT-skanninger

Når du har fået intravenøs kontrast ved CT-skanning

Information - Ved udsivning af røntgenkontraststoffer under huden

Billeddiagnostiske undersøgelser (Patientinformation)

 

Akut CT skanning

CT – Procedurer ved netværksproblemer i vagten fra 22:00-07:30

CT – Scanning i vagten via Sydney kl. 22.00 – 07.30

CT – Billeder sendes manuelt til Sydney via PACS eller direkte fra Siemens-scanneren

CT – Sydney-protokoller

Akutte CT scanninger i vagttid på matriklen i Thisted

AHA Arbejdsgang

 

Pakkeforløb

Pakkeforløb – Kræft i urinvejene

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer, ambulante patienter - henvist fra lægepraksis

Pakkeforløb – Akut udredning af lungecancer

 

X-Basen

X-Base vejledning