Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Aclasta

Beskrivelse

Emne: Behandling med i.v. Aclasta

 

Baggrund: Evidensen for brug af Aclasta ud over 3 gange er lav. Effekten af s.c. Prolia hver 6. måned er lige så stor i forhold til placebo som Aclasta, hvad angår fraktur-risiko reduktion.

 

Indikation: Patienter, som dokumenteret ikke tåler peroral behandling mod osteoporose (f.eks. alendronat) indstilles primært til s.c. Prolia givet via egen læge. Der skal foreligge dokumentation i form af f.eks. esophagusstriktur, dysmotilitet, ulcus i esophagus, ventrikel eller duodenum eller anden lægeligt dokumenteret intolerans overfor peroral medicin mod osteoporose.

For at kunne indstille til Aclasta, skal der foreligge lægeligt dokumenteret intolerans mod Prolia (f.eks. udslæt).

 

Procedure:

Der gives maksimalt 3 infusioner med 1 års interval.

Der benyttes generisk zoledronsyre 5 mg per gang, der blandes i Dagafsnittet.

Forud for hver infusion tages serum calcium, Kreatinin, basisk fosfatase og 25-OH vitamin D. Infusion er kontraindiceret ved nedsat albumin korrigeret calcium eller eGFR < 35 ml/min. Ved lavt 25-OH vitamin D gives oralt Calciferol olie 100.000 IE udrørt i et glas saft i forbindelse med infusionen og patienten sættes i behandling med D-vitamin tilskud (eller indskærpes at bruge allerede ordineret D vitamin tilskud).

Patienten informeres om, at der gives 3 infusioner. Patienten informeres om de hyppigste bivirkninger (feber, influenza-lignende symptomer) samt at tage 1 g Panodil ved optræden af disse.

DXA gentages ikke under infusionerne, men først 1 år efter sidste infusion.

Hvis der ved DXA scanningen 1 år efter seneste infusion skønnes fortsat behandlingsbehov, kan patienten sættes over på Prolia (hvis dette tåles) eller anden peroral behandling mod osteoporose. Ellers følges patienten som udgangspunkt med ny DXA efter 3-5 år uden yderligere behandling.

Patienter, der allerede har fået 3 infusioner af Aclasta eller zoledronsyre, afsluttes fra behandlingen efter ovenstående retningslinjer.

Infusion ud over 3 gange kræver konference med enten osteoporose eller DXA ansvarlig overlæge, og indikationen samt planen skal dokumenteres i journalen.

Ved genoptagelse af Aclasta gives dette maksimalt 3 gange (dvs. i alt 6 gange totalt), og behandlingen seponeres herefter, og der DXA scannes 1 år efter sidste infusion. Videre behandling individualiseres.