Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Prolia

Beskrivelse

Baggrund: Hos patienter med lægeligt dokumenteret intolerans mod peroral behandling mod osteoporose, kan s.c. Prolia være et behandlingsalternativ. Da effekten af Prolia efter den nuværende viden forsvinder ved seponering, er behandlingen livslang.

 

Procedure

Efter lægemiddelstyrelsens retningslinier er Prolia behandling, der skal gives via egen læge. Henvisninger til opstart fra almen praksis modtages derfor ikke, idet almen praksis har mulighed for at opstarte behandlingen og at ansøge om tilskud. Det skal i ansøgningen nøje beskrives, hvilke symptomer, patienten har haft, der gør at f.eks. Alendronat ikke tåles (f.eks. ulcus, synkebesvær, ætsninger af Alendronat).

 

Hos patienter i vores regi, hvor der ønskes opstart af Prolia, ansøges der om tilskud som ovenfor anført og patienten udstyres med recept med opfordring til at søge egen læge for injektion (både 1. injektion og efterfølgende injektioner), når tilskuddet er gået igennem (der kommer et brev til patienten fra Lægemiddelstyrelsen). 

 

Der skal sikres normal serum calcium før hver infusion, og efter 1. infusion skal serum calcium checkes efter 14 dage. Ved lavt calcium efter 14 dage, kan det perorale calcium tilskud øges i en periode på nogle uger.

 

Patienter, der ikke tåler Prolia søges primært behandlet med anden peroral medicin mod osteoporose.