Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - Radiografiske kvalitetsstandarder for mammografiscreening

 

Personalet skal være opdateret indenfor mammografiscreeningsområdet:

 

* følge med i og opsøge ny viden om screening (2)

* optræde professionelt og informere alle om screeningsundersøgelsen og

tidspunkt for svaret (4)

* kan informere om fordele og ulemper ved screening (4)

* har kendskab til brystkræftorganisationer og brugergrupper

* kan udføre kvalitetskontrol på apparaturet i enheden.(4)

 

Målemetode:

brugertilfredshedsundersøgelse årlig skal vise:

>97 % er tilfredse med hele forløbet og informationen (4)

100 % får information om svargivning på undersøgelsen (4)

 

Personalet skal have feedback på deres kompetencer:

 

* deltage i vurdering og kollegial bedømmelse ved oplæring af nyt

personale og studerende

* deltage i audit af billeder incl teknisk genindkaldte (4)

* deltage i gennemgang og opfølgning af alle utilsigtede hændelser,

klager og anerkendelser (4)

 

Målemetode:

antal teknisk genindkaldte er <1 %.(1)

under 3% af screeningsbillederne tages om ved screeningsundersøgelsen.(4)

fremmødeprocent af inviterede er >70 %, helst >75 %.(1)

fremmødeprocent af reinviterede er >98%.(1)

 

 

Personalet skal certificeres og løbende evalueres:

 

* billedkvalitet evalueres efter PGMU kriterier for mindst 20 undersøgel-

ser, mindst 2 gange om året.(6)

* udpege træningsbehov og opfylde dem

* dokumentere løbende uddannelse og personlig kompetenceplan

* deltage i projekt / audit aktivitet

* regelmæssig deltage i radiologisk undervisning

 

Målemetode:

ved PGMU evaluering opnå min. 75% P og G og max. 3% U

starte / deltage i div projekter, implementering af nyt apparatur

udfylde personlig kompetenceplan 1 gang om året ( MUS )

 

 

 

Personalet skal arbejde effektivt:

 

* screeningsrunden skal holdes indenfor 2 år, + /- 3 mdr.(3), (6)

* ventetid ved undersøgelsen holdes lavest mulig (3)

 

Målemetode:

reinvitation sker indenfor 2 år + /- 3mdr for >98 %, helst 100%.(1)

>95% bliver undersøgt indenfor den i invitationsbrevet aftalte tid ( 20min).

 

 

 

Referencer:

European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth edition:

(1) 1.9T32, (2) 3.9.4, (3) 3.10, (4) 3.8.

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark:

(5) s.3, (6) s.6.

 

Randi Aarre 1-3-2012