Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT Aalborg UH – Radiologisk Dokumentsamling

 

Kontrastberegner – klik her

Knoglekanyle projekt

 

Cerebrum

Angio cerebralt

Cerebrum og ansigtsskelet

Cerebral angio venøs

Cerebrum standard

Cerebral arteriel angio

Cerebrum stealth

Cerebral AVM angio

Orbita

Cerebrum halskar arteriel angio

Orbita lavdosis

Trombolyse

Acusticus

 

Bihuler

Bihuler Stealth

Hals

Hypofyse (Sella)

Hals recurrens

Spytkirtler

Hals, thorax og øvre abdomen (H-patienter)

 

Hals absces

Thorax

Thorax trachea

Thorax

 

Thorax med EKG

Thorax abdomen

Thorax HRCT vol 1

Thorax abdomen

Thorax HRCT vol 2

Hals thorax abdomen

Thorax HRCT vol 3

Thorax abdomen COL

Thorax Oesophagus

Thorax abdomen NET

 

Thorax abdomen + senfase

Thorax øvre abdomen

 

Thorax øvre abdomen

Urologi

XXL Protokoller SIEMENS

Thorax og lever mhp. lungetumor

Urografi HOST!

XXL Thorax abdomen

Hals, thorax og øvre abdomen (H-patienter)

Urografi + thorax

XXL Abdomen

Thorax lavdosis og Thorax øvre abdomen lavdosis

2 faset nyre

XXL Urografi

 

4 faset nyre

XXL Aorta

Indikation vs protokol ONKO

4 faset nyre + thorax

XXL Lungeemboli

Indikation vs protokol GASTRO

IKCT og OOA

XXL Multitraume

 

Binyrer 3 faser

Abdomen

Nyredonor udredning

Øvre abdomen

 

Abdomen

Hjerter SIEMENS

Abdomen + senfase

KAG Generelt

Abdomen 2 faser

Calciumscore projekt

Abdomen 3 faser

Carto merge

Thorax abdomen 2 faset lever

Hjerte AFLI

Hernie

KAG inden nyretransplantation

Lever 2 faser

TAVI

TAVI kontrol

Lever 3 faser

Lever 3 faser vHP Canon

KAG og lungevener

Pancreas 3 faser

Pancreas 3 faser vHP Canon

KAG + aorta

 

KAG og aorta thoracalis (1 serie)

Angio

Hjerte aortaklap

Aorta, aorta thoracalis og aorta abdominalis

DANISH kontrol

Aorta arteriel + venøs fase

Hjerte pacemaker

Aorta med EKG SIEMENS

Aorta med EKG GE

Hjerte CRTplus

Aorta med EKG Canon

 

Post stentgraft - EVAR

Traume, ECLS

Post stentgraft TEVAR

Multitraume voksen

OE Angio

UE angio SIEMENS

UE angio

ECLS

Multitraume børn

UE venøs angio

 

Thorax venøs angio

Knogler, columna

DIEP angio

Columna cervicalis

Bækkenkar uden IV

Columna thoracalis og lumbalis

Bækkenkar med IV

Columna cervicalis, myelografi og prolaps

Bækkenkar uden og med IV

Columna lumbalis myelografi og prolaps

 

 

Angio lunger

Knogler, cranie

Lungeemboli SIEMENS

Ansigtsskelet

Lungeemboli + aorta

Os temporale

Lungeemboli + abdomen

Dental

Lungeemboli + thorax abdomen

Kæbeled med lukket og åben mund

Lungeemboli med testbolus

Myelomatose

 

 

 

Knogler, underekstremitet

Knogler, overekstremitet

Femural anteversion

Sternoklavikulærled

Spotmåling

Sternum

Bækken

Skulder

Hofte

Overarm

Sacroiliacaled

Albue

Femur

Underarm

Knæ

Håndled

Crus

Håndled minimetal

Fodled

Hånd

Fodled minimetal

 

Fod

 

 

 

Børn

Børn

Hals carotis

Cerebrum axial

Cerebral arteriel angio

Cerebrum spiral

Lungeemboli

Bihuler

Aorta thoracalis

Columna cervicalis

Aorta abdominalis

Columna thoracalis og lumbalis

Thorax abdomen standard

Skulder

Urografi

Albue

 

Hånd og håndled

Biopsi

Hofte og femur

Lungebiopsier i Radiologisk Afdeling

Knæ

Knoglebiopsier i Radiologisk Afdeling

Ankel og fod

Biopsier i abdomen

 

Vejledning til lungebiopsi

Drænage fra abdomen

 

Vejledning til knoglebiopsi

Metalartefaktreduktion

Vejledning til biopsi eller dræn i abdomen

Columna cervikalis med metalartefaktreduktion

 

Columna lumbalis med metalartefaktreduktion - bløddele

Dual Energy Gout

Columna med metalartefaktreduktion - knogler

Gout hofter

Bækken med metalartefaktreduktion

Gout knæ

Hofte med metalartefaktreduktion - bløddele

Gout fod og fodled

Hofte med metalartefaktreduktion - knogler

Gout skulder

Knæ med metalartefaktreduktion

Gout albuer

Fodled med metalartefaktreduktion

Gout hånd og håndled

Crus med metalartefaktreduktion

 

Håndled med metalartefaktreduktion

 

Skulder med metalartefaktreduktion

 

Albue med metalartefaktreduktion