Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT Aalborg UH – Radiologisk Dokumentsamling

 

Kontrastberegner – klik her

 

Cerebrum

Angio cerebralt

Cerebrum og ansigtsskelet

Cerebral angio venøs

Cerebrum standard

Cerebral arteriel angio

Cerebrum stealth

Cerebral AVM angio

Orbita

Cerebrum halskar arteriel angio

Orbita lavdosis

Trombolyse

Acusticus

 

Bihuler

Bihuler Stealth

 

Hypofyse (Sella)

 

Spytkirtler

 

 

 

Thorax

Hals

Thorax

Hals recurrens

Thorax med EKG

Hals, thorax og øvre abdomen (H-patienter)

Thorax HRCT vol 1

Hals absces

Thorax HRCT vol 2

Thorax trachea

Thorax HRCT vol 3

 

Thorax Oesophagus

 

 

 

Thorax øvre abdomen

Thorax abdomen

Thorax øvre abdomen

Thorax abdomen

Thorax og lever mhp. lungetumor

Hals thorax abdomen

Hals, thorax og øvre abdomen (H-patienter)

Thorax abdomen COL primær

Thorax lavdosis og Thorax øvre abdomen lavdosis

Thorax abdomen COL kontrol

 

Thorax abdomen NET

 

Thorax abdomen + senfase

Indikation vs protokol ONKO

Thorax abdomen 2 faser lever

Indikation vs protokol GASTRO

 

 

 

Abdomen

Urologi

XXL Protokoller SIEMENS

Øvre abdomen

Urografi HOST!

XXL Thorax abdomen

Abdomen

Urografi + thorax

XXL Abdomen

Abdomen + senfase

2 faset nyre

XXL Urografi

Abdomen 2 faser

4 faset nyre

XXL Aorta

Lever RFA 1. kontrol

4 faset nyre + thorax

XXL Lungeemboli

Lever RFA sekundære kontroller

IKCT og OOA

XXL Multitraume

Hernie

Binyrer 3 faser

 

Lever 3 faser

Lever 3 faser vHP Canon

Nyredonor udredning

Pancreas 3 faser

Pancreas 3 faser vHP Canon

 

 

 

Angio

Hjerter SIEMENS

Aorta, aorta thoracalis og aorta abdominalis

KAG Generelt

Aorta arteriel + venøs fase

Calciumscore projekt

Aorta med EKG

Aorta med EKG stue 21

Carto merge

Post stentgraft - EVAR

Hjerte AFLI

Post stentgraft TEVAR

KAG inden nyretransplantation

OE Angio

TAVI

TAVI kontrol

UE angio

UE angio SIEMENS

KAG og lungevener

UE venøs angio

KAG + aorta

Thorax venøs angio

KAG og aorta thoracalis (1 serie)

DIEP angio

Hjerte aortaklap

Bækkenkar uden IV

DANISH kontrol

Bækkenkar med IV

Hjerte pacemaker

Bækkenkar uden og med IV

Hjerte CRTplus

 

 

Angio lunger

Traume, ECLS

Lungeemboli SIEMENS

Multitraume voksen

Lungeemboli + aorta

Multitraume børn

Lungeemboli + abdomen

ECLS

Lungeemboli med testbolus

 

 

 

Knogler, cranie

Knogler, columna

Ansigtsskelet

Columna cervicalis

Os temporale

Columna thoracalis og lumbalis

Dental

Columna cervicalis, myelografi og prolaps

Kæbeled med lukket og åben mund

Columna lumbalis myelografi og prolaps

Myelomatose

 

 

 

Knogler, overekstremitet

Knogler, underekstremitet

Sternoklavikulærled

Spotmåling og femoral anteversion

Sternum

Bækken

Skulder

Hofte

Overarm

Sacroiliacaled

Albue

Femur

Underarm

Knæ

Håndled

Crus

Håndled minimetal

Fodled

Hånd

Fodled minimetal

 

Fod

 

 

Børn

Børn

Cerebrum axial

Hals carotis

Cerebrum spiral

Lungeemboli

Bihuler

Aorta thoracalis

Columna cervicalis

Aorta abdominalis

Columna thoracalis og lumbalis

Thorax abdomen standard

Skulder

Urografi

Albue

 

Hånd og håndled

Biopsi

Hofte og femur

Lungebiopsier i Radiologisk Afdeling

Knæ

Knoglebiopsier i Radiologisk Afdeling

Ankel og fod

Biopsier i abdomen

Drænage fra abdomen

 

Vejledning til lungebiopsi

 

Vejledning til knoglebiopsi

 

Vejledning til biopsi eller dræn i abdomen

 

 

Dual Energy Metalartefakter

Dual Energy Gout

Columna cervikalis med MARs

Gout hofter

Columna lumbalis med MARs - bløddele

Gout knæ

Columna med MARs - knogler

Gout fod og fodled

Bækken med MARs

Gout skulder

Hofte med MARs - bløddele

Gout albuer

Hofte med MARs - knogler

Gout hånd og håndled

Knæ med MARs

 

Fodled med MARs

 

Crus med MARs

 

Håndled med MARs

 

Skulder med MARs

 

Albue med MARs