Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Comfort Neo - Comfortscoring af neonatale børn

Patientgruppe

 

Hvem skal scores

Alle børn på Neonatalafsnit 12/13 indenfor de første 24 timer.

Alle børn under 32 uger mindst x 1 i alle vagter

Opfølgende scoringer

- Børn, der har scoret >14 eller <8

- Børn, der har været igennem en hård fødsel

- Børn, der er forløst med cup, eller har fraktur, hæmatomer eller andet

- Børn, som får fast eller pn smertestillende medicin

- Børn, der skal udsættes for eller har været udsat for specielle smerteforvoldende procedurer: lungedræn, respirator og andet.

- Børn i antibiotisk behandling eller infektionssuspekte

- Børn, som ændrer adfærd under en indlæggelse, hvor de ellers ikke scores fast.

Hvornår skal man ikke score?

-der skal ikke scores i forbindelse med smertevoldende procedurer, som vi i forvejen har en handlingsplan omkring (ex. sukkervand)

Hvis man er i tvivl om barnet skal scores?

Så skal tvivlen komme barnet til gode og det skal scores

 

Defination af begreber

 

ComfortNeo

Skala til måling af velvære og/eller smerter hos børn født fra 23. gestationsuge til 28 dage efter 40 fulde gestationsuger.

NRS

Numerisk Rating Scale

Skala fra 0-10 til brug af vurdering af smerter og distress hos barnet

0= ingen smerte eller distress og 10= værst mulige smerte eller distress

 

Fremgangsmåde

Smerte og comfortscoring af barnet er en samlet vurdering af ComfortNeo og NRS

ComfortNeo

 

Barnet observeres over 2 min og scores for det værste, man har set indenfor de enkelte områder over de 2 minutter, med undtagelse af muskeltonus, som er en samlet vurdering over de 2 minutter.

Man skal ikke forstyrre barnet før eller under scoringen. Det vil sige, at barnet ikke berøres før og under scoringen.

Herefterplotter man scoren ind i Comfort Neo Scale under screeninger i Nord EPJ. Vær opmærksom på, at markere om barnet er intuberet. Systemet regler selv scoren sammen.

Scoring > 14: Skal udløse en intervention

Scoring < 8: Der skal vurderes om barnet er oversederet, har ondt eller er påvirket neurologisk.

Bemærk: Der vælges enten ”Respiratorisk respons” eller ”Gråd”, da Respiratorisk respons kun gælder for intuberede børn og Gråd kun gælder for ikke-intuberede børn.

Der udregnes en samlet score ved at lægge tallene sammen.

Hvis et barn ved første scoring scorer > 8 og ≤14 ved første scoring seponeres scoringerne såfremt barnet er ældre end 32 uger. Scoringer genoptages såfremt, der sker en ændring i barnets tilstand.

 

Vurdering af smerter/distress – NRS

 

Til slut foretages en subjektiv og faglig vurdering udfra NRS-skalaen, hvor 0 = ingen smerter/distress og 10 = værst mulig smerter/distress

NRS score > 4: Bør udløse en intervention. Under bemærkning kan noteres tiltag eller yderligere beskrivelse af barnet.

 

Farmakologisk/non-farmakologisk intervention

Hos børn der:

 • • Har scoret <8 eller >14 på skemaet

 • • Vurderet til > 4 ved smerter eller distress.

Farmakologiske tiltag:

Morfin, paracetamol (se også smertebehandling af nyfødte)

Non-farmakologiske tiltag:

 • • Lejring

 • • Hud-mod-hud

 • • Sut

 • • Sukkervand

 • • Mad

 • • Omgivelser (ex- lys, lyd, kontakt)

 • • Andet

 

Scoring efter intervention eller mistanke om smerter/ubehag

 • • Der skal altid scores igen efter høj eller lav scoring og efter intervenering med interval på ½-6 timer – afhænger af interveneringen.

 • • Når der gives fast eller pn smertestillende medicin. Der scores, når man kan forvente effekt af medicinen (1-2 timer) og ved forventet aftagende effekt (4-8 timer)

 • • Børn, der har været udsat for en hård fødsel scores med 4-6 timers interval det første døgn.

 • • Børn, der udsættes for specielle smertevoldende procedurer (ex. lungedræn, bandagering m.v.)

Der skal ikke scores i forbindelse med selve proceduren, men der skal altid lægges en handlingsplan, for hvad der skal tilbydes af farmakologisk eller non-farmakologisk intervention. Der scores hver 4-6 time.

 

Formål

At alle børn, der indlægges på Neonatalafsnit 12/13, AUH scores ved hjælp af Comfort Neo indenfor de første 24 timer.

At indlagte børn comfortscores ved hjælp af ComfortNeo under indlæggelsen ud fra de kriterier, der er opsat for, hvornår der skal scores.

 

Dokumentation

Comfort Neo score dokumenteres på observationsskemaet under ”comfortscore”, med skemaets tal øverst og NRS.

Kan beskrives yderligere i Nord EPJ under relevant problem.